بازگشت به صفحه کامل

قدردانی از استادان فرهیخته دانشکده

قدردانی از استادان فرهیخته دانشکده


در ایام پاسداشت هفتعه منابع طبیعی و به پاس قدردانی از استادان فرهیخته دانشکده در اقدامی نمادین در تاریخ 24 اسفند ماه،اقدام به کاشت نهال هایی به نام خانم مهندس مینو نعمت الهی،آقایان دکتر محمد رضا رحیم پور،دکتر داریوش مولا و دکتر محسن موسوی گردید.این برنامه با حضور دکتر مسعود ریاضی ،رییس محترم دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز و تعدادی از اعضای هیات علمی و کارمندان محترم دانشکده برگزار گردید.