معاونت پژوهشی دانشکده‌ مهندسی شیمی، نفت و گاز متولی اصلی برنامه‌ ریزی، هماهنگی و نظارت بر موارد پژوهشی اعضا هیات علمی و دانشجویان می͏ باشد. در حال حاضر آقای دکتر حامد پیرودین مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز را برعهده دارد. وظایف این معاونت به شرح زیر است:

● نظارت بر کلیه فعالیت͏ های پژوهشی گروه͏ ها بر اساس مقررات، آیین‌نامه‌ ها و قوانین پژوهشی؛

● تکمیل فرم͏ های گرنت و کارایی؛

● مدیریت درخواست ͏های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی و دانشجویان؛

● مدیریت امور مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده در کنفرانس های بین المللی؛

● اطلاع͏ رسانی بخشنامه͏ ها و دستورالعمل͏های پژوهشی؛

● مدیریت دوره های کارآموزی دانشجویان؛

● برقراری ارتباط با مراکز صنعتی و پژوهشی جهت عقد تفاهم نامه و برنامه͏ ریزی اخذ پروژه͏ های پژوهشی و کاربردی؛

● ارایه گزارش پژوهشی دانشکده در هر سال؛

حمایت از ایجاد هسته های اولیه نوآوری و کارآفرینی و نظارت بر عملکرد آنها، حمایت از ایده های کسب وکار و نوآوری از طریق فراهم کردن فضا و تسهیلات لازم جهت نوآوران و کارآفرینان بالقوه، مربی گری، برنامه های پیش حمایتی، فراهم کردن دسترسی به منابع مالی اولیه و سرمایه گذاران مرتبط. حوزه های قابل تمرکز جهت مربی گری و حمایت های مداوم شامل پیش نیازهایی جهت کارآفرینی، ایده های کسب و کار، فروش و بازاریابی، رقابت، سودآوری و قیمت گذاری، برنامه ریزی مالی، تامین مالی وسرمایه گذاری از اهداف مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز می باشد. مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز به منظور استفاده از پتانسیل دانشجویان در رشته های مهندسی  در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان، حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی اقدام به تاسیس مرکز نوآوری مهندسی در دانشکده مهندسی شماره 2 نموده است. در صورت تمایل به انجام کار دانشجویی از طریق مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز کلیک نمایید.