کارشناس روابط عمومی دانشکده

خانم مهندس سارا آفتاب

طبقه 6 ساختمان اداری

شماره تماس: 36133750

sarahaftab84@gmail.com

s.aftab@shirazu.ac.ir

 

آدرس: فارس، شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره 2،

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، کدپستی: 7193616511

 

پست‌الکترونیکی: cheng@shirazu.ac.ir

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده: farsi@shirazu.ac.ir

شماره تماس دفتر ریاست: 36133770-071 

شماره تماس دبیرخانه: 36473718-071

دورنگار دفتر ریاست: 36473180-071

 

Text to Identify