مسئول دفتر گروه

خانم فرنوش خسروانی پور

طبقه 4 اداری

شماره تماس: 36133667-071

شماره داخلی:3667

ایمیل دفتر بخش: nat_gas_eng@shirazu.ac.ir
 مسئول دفتر: f.khosravanipour@saadi.shirazu.ac.ir

 

گروه آموزشی مهندسی گاز دانشگاه شیراز  در سال 1388 با هدف تربیت کارشناسان مورد نیاز صنعت نفت کشور تاسیس گردید. اینگروه͏ آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و در دو  گرایش انرژی و تولید و بهره برداری پذیرای دانشجویان عزیز می باشد.

 

دکتر نصیر مهران بد

طبقه 4 اداری

ایمیل: mehran@shirazu.ac.ir

شماره تماس: 36133667-071

   داخلی: 3667

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

شماره تماس

دکتر پیمان کشاورز

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133713

دکتر محمد خرم

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133748

دکتر سونا رئیسی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133707

دکتر علیرضا شریعتی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133704

دکتر نصیر مهران بد

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

36133705

دکتر حامد پیرودین

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

----