در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز با همکاری اعضای هیئت علمی آزمایشگاه پژوهشی در حوزه های کاتالیست، ترمودینامیک، ازدیاد برداشت، توسعه فرآیند، محیط زیست، فناوری های نوین و ... راه اندازی شده است. این آزمایشگاه ها بستر لازم برای انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی و ارایه خدمات فنی و مهندسی به صنایع را ایجاد کرده است. لیست آزمایشگاه های تحقیقاتی موجود در دانشکده به صورت زیر است.

آزمایشگاه محیط زیست و بیوتکنولوژی

آزمایشگاه کاتالیست و طراحی راکتور

آزمایشگاه پلیمر-ترمودینامیک (PTC)

آزمایشگاه نوآوری فرآیند

آزمایشگاه فناوری های نوین

آزمایشگاه ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز (EOR)

آزمایشگاه بهبود برداشت از مخازن نفت و گاز (IOR)

آزمایشگاه ذخیره و انتقال انرژی

آزمایشگاه ترمودینامیک نفت و گاز

آزمایشگاه فناوری های بین رشته ای

آزمایشگاه͏ مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز که در سه حوزه تخصصی نفت، شیمی و میکروبیولوژی آب و آنالیز در حال ارایه خدمات تخصصی و مشاوره͏ ای به مراکز علمی و صنعتی می͏ باشد از امکانات زیربنایی دانشکده مهندسی شیمی-نفت و گاز بوده و زیر نظر دانشکده اداره می͏ شود. بخش میکروبیولوژی آب و محیط زیست آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در سال 1384 در محل دانشکده مهندسی تاسیس و راه‌اندازی گردید. این مرکز مجهز به تجهیزات کاملی در زمینه آب، فاضلاب، میکروبیولوژی آب، شیمی محلول های آبی و محیط زیست می باشدبخش آنالیز آزمایشگاه مرکزی نیز دارای بیش از 20 سال سابقه در زمینه بررسی فرآیندهای شیمیایی و ترمودینامیکی و اندازه گیری پارامترهای مربوط، تعیین ترکیب و درصد اجزای یک نمونه، تست های خوردگی فلزات و ... می باشد. در حال حاضر این مرکز با تکیه بر تجهیزات آزمایشگاهی دقیق و کارشناسان مجرب و زبده، آماده ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به دانشگاه­ ها، شرکت­ های دولتی و خصوصی و موسسات تحقیقاتی می ­باشد. 

لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در حوزه آب، محیط زیست و آنالیز

تعرفه آزمایشات آب، محیط زیست و آنالیز در سال 1401

بخش نفت آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز مجهز به مجموعه­ کاملی از تجهیزات پژوهشی، با بالاترین کیفیت و با تکیه بر فناوری روز، در صنایع پایین دستی و بالادستی می ­باشد. از جمله این تجهیزات می توان به مجموعه کامل دستگاه­ های اندازه گیری خواص عمومی سنگ مخزن، دستگاه­ های اندازه گیری خواص ویژه سنگ مخزن، دستگاه ­های اندازه گیری خواص سیالات مخزن، دستگاه­ های مربوط به فرآیندهای ازدیاد برداشت، دستگاه های مربوط به فرآیندهای بهبود برداشت و دستگاه های مربوط به کنترل کیفی فرآورده های نفتی اشاره نمود.تجهیزات این مرکز با حمایت مقام عالی وزارت نفت در سال 1389 از شرکت وینچی فرانسه خریداری شده است. در حال حاضر این بخش با تکیه بر تجهیزات مدرن و کارشناسان و متخصصان مجرب و زبده، آماده ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی دانشگاه­ ها، شرکت­ های دولتی و خصوصی و موسسات تحقیقاتی می ­باشد. 

لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در حوزه نفت