آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه͏ مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز که در سه حوزه تخصصی نفت، شیمی و میکروبیولوژی آب و آنالیز در حال ارایه خدمات تخصصی و مشاوره͏ ای به مراکز علمی و صنعتی می͏ باشد از امکانات زیربنایی دانشکده مهندسی شیمی-نفت و گاز بوده و زیر نظر ریاست دانشکده اداره می͏ شود.

بخش آب و میکروبیولوژی آب آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در سال 1384 در محل دانشکده مهندسی تاسیس و راه‌اندازی گردید. این مرکز مجهز به تجهیزات کاملی در زمینه آب، فاضلاب، میکروبیولوژی آب، شیمی محلول های آبی و محیط زیست می باشد. بخش آنالیز آزمایشگاه مرکزی نیز دارای بیش از 20 سال سابقه در زمینه بررسی فرآیندهای شیمیایی و ترمودینامیکی و اندازه گیری پارامترهای مربوط، تعیین ترکیب و درصد اجزای یک نمونه، تست های خوردگی فلزات و ... می باشد. در حال حاضر این مرکز با تکیه بر تجهیزات آزمایشگاهی دقیق و کارشناسان مجرب و زبده، آماده ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به دانشگاه­ ها، شرکت­ های دولتی و خصوصی و موسسات تحقیقاتی می ­باشد. 

 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در حوزه آب و میکربیولوژی آب و آنالیز

بخش نفت آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز مجهز به مجموعه­ کاملی از تجهیزات پژوهشی، با بالاترین کیفیت و با تکیه بر فناوری روز، در صنایع پایین دستی و بالادستی می ­باشد. از جمله این تجهیزات می توان به مجموعه کامل دستگاه­ های اندازه گیری خواص عمومی سنگ مخزن، دستگاه­ های اندازه گیری خواص ویژه سنگ مخزن، دستگاه ­های اندازه گیری خواص سیالات مخزن، دستگاه­ های مربوط به فرآیندهای ازدیاد برداشت، دستگاه های مربوط به فرآیندهای بهبود برداشت و دستگاه های مربوط به کنترل کیفی فرآورده های نفتی اشاره نمود.تجهیزات این مرکز با حمایت مقام عالی وزارت نفت در سال 1389 از شرکت وینچی فرانسه خریداری شده است. در حال حاضر این بخش با تکیه بر تجهیزات مدرن و کارشناسان و متخصصان مجرب و زبده، آماده ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی دانشگاه­ ها، شرکت­ های دولتی و خصوصی و موسسات تحقیقاتی می ­باشد. 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در حوزه نفت

کارشناس حوزه نفت

کارشناس حوزه نفت

آقای مهندس شریعت

خانم مهندس سوسن فرزانی

طبقه 1- آزمایشگاه

طبقه 1- آزمایشگاه

شماره تماس: 36133612-071

شماره تماس: 36133612-071

شماره داخلی: 3612

شماره داخلی: 3612

saman5082@saadi.shirazu.ac.ir

soosan.farzani@saadi.shirazu.ac.ir

 

 

کارشناس حوزه آنالیز

کارشناس حوزه شیمی و میکروبیولوژی آب

خانم مهندس هادیه مظلومی

خانم فرنوش خسروانی پور

طبقه 6 آزمایشگاه

طبقه 6  آزمایشگاه

شماره تماس: 36133793-071

شماره تماس:  36133763-071

شماره داخلی: 3793

شماره داخلی: 3763

hadiemazloomi@saadi.shirazu.ac.ir

f.khosravanipour@saadi.shirazu.ac.ir