انجمن علمی مهندسی شیمی

انجمن علمی مهندسی شیمی در سال 1384 به منظور تقویت نشاط علمی و انجام فعالیت͏ های جمعی خودجوش جهت بالندگی علمی دانشگاه و تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم تشکیل گردید. از جمله فعالیت­ های این انجمن می توان به برگزاری وبینارها و کارگاه ­های آموزشی و ارائه اپلیکیشن های پرکاربرد، فعالیت در زمینه بازدیدهای علمی و فرهنگی و برگزاری مسابقه سالانه کریستال سازی اشاره کرد. در حال حاضر آقای میلاد وثوقی مسئولیت دبیری انجمن علمی مهندسی شیمی را بر عهده دارند.

1- قابل تقدیر در بخش مسابقه (هفتمین جشنواره مهرماه 1395)

2- برگزیده در بخش نشریه حوزه فنی و مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

3- شایسته تقدیر در زمینه انجمن علمی حوزه فنی مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

 4- برگزیده نهایی در حوزه انجمن علمی (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

5- برگزیده نهایی در حوزه فعالیت خلاقانه (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

6- برگزیده در حوزه دبیر انجمن، آقای خادم احمدی (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

7- شایسته تقدیر در حوزه نشریه (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

8- برگزیده نهایی در حوزه انجمن علمی (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

9- برگزیده نهایی در حوزه نشریه (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

10- برگزیده نهایی در حوزه محتوای دیجیتال (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

11- برگزیده دانشگاهی در حوزه فعالیت خلاقانه (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

12- برگزیده دانشگاهی در بخش ویژه (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

13- برگزیده در حوزه گزارش برتر (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

14- برگزیده در حوزه دبیر انجمن، آقای محمود صمیمی (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

 نشریه انرژی (به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی شیمی):

- برگزیده نهایی در حوزه نشریه در دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 1400)

- شایسته تقدیر در حوزه نشریه در یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 1399)

 -رتبه اول بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

 -رتبه اول بخش نشریات علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- رتبه اول بخش نشریه های علمی نسخه اولی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- برگزیده بخش نشریه حوزه فنی و تخصصی در هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (شهریورماه 96)

 -کاندیدای دریافت جایزه در دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی (تیتر 10) در بین 34 هزار اثر (سال 96)

 

انجمن علمی مهندسی شیمی

اینستاگرام

https://instagram.com/chemengsociety

تلگرام

https://t.me/chemengsociety

آپارات

https://www.aparat.com/chemengsociety

 

انجمن علمی بین رشته ای انرژی و محیط زیست

انجمن علمی بین رشته‌ ای انرژی و محیط زیست در سال 1388 در دانشکده‌ی مهندسی شیمی، نفت و گاز تاسیس شد.  انتشار فصل نامه‌ی علمی تخصصی دانشجویی روشنا، انتشار محتواهای آموزشی مرتبط با موضوع انرژی و محیط زیست تحت عنوان هفته نامه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری سمینار تخصصی راهکارهای مقابله با بحران آب در مناطق مرکزی ایران و برگزاری غرفه‌ی تعویض پسماند کاغذی با گلدان از جمله فعالیت های انجام شده می باشد. این انجمن در نظر دارد فعالیت‌های سودمندی در جهت ترویج آگاهی و فرهنگ‌ سازی زیست محیطی، معرفی انرژی‌های پاک و لزوم استفاده از آن به جای انرژی‌های تجدید ناپذیر انجام دهد. در حال حاضر آقای حمید طهماسبی بلداجی مسئولیت دبیری این انجمن را بر عهده دارند.

1- برگزیده نهایی در حوزه ابتکار (چهارمین جشنواره ملی آذرماه 90)

2- برگزیده نهایی در بخش کتاب (هفتمین جشنواره مهرماه 1395)

3- قابل تقدیر در بخش نشریات علمی (هفتمین جشنواره مهرماه 1395)

4- برگزیده در بخش انجمن علمی دانشجویی حوزه فنی مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

5- برگزیده در بخش کتاب (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

6- شایسته تقدیر در بخش پژوهش حوزه فنی و مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

7- شایسته تقدیر در بخش کارآفرینی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

8- شایسته تقدیر در بخش نشریه حوزه فنی و مهندسی (هشتمین جشنواره شهریورماه 1396)

9- استاد مشاور برگزیده، جناب آقای دکتر مهرزاد فیلی زاده (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

10- دبیر برگزیده، سرکار خانم حانیه خسروی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

11- برگزیده نهایی در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

12- برگزیده نهایی در حوزه نشریه گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

13- برگزیده نهایی در حوزه کتاب (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

14- برگزیده دانشگاهی در حوزه مسابقه گروه رقابتی فنی و مهندسی (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

15- شایسته تقدیر در حوزه اختراع (نهمین جشنواره شهریورماه 1397)

16- برگزیده دانشگاهی در حوزه انجمن علمی (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

17- برگزیده دانشگاهی در بخش ویژه (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

18- برگزیده نهایی در حوزه نشریه (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

19- شایسته تقدیر در حوزه استاد مشاور انجمن، جناب آقای دکتر مهرزاد فیلی زاده (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

20- شایسته تقدیر در حوزه دبیر انجمن، آقای علی رونده (یازدهمین جشنواره بهمن ماه 1399)

21- برگزیده دانشگاهی در حوزه نشریه (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

22- شایسته تقدیر در حوزه دبیر انجمن، آقای حامد شوهانیان (دوازدهمین جشنواره آذرماه 1400)

نشریه روشنا (به صاحب امتیازی انجمن علمی انرژی و محیط زیست):

- برگزیده دانشگاهی در حوزه نشریه در دوازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 1400)

- برگزیده نهایی در حوزه نشریه در یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 99)

- برگزیده نهایی در حوزه نشریه گروه رقابتی فنی و مهندسی در نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 97)

- رتبه دوم بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

 -رتبه دوم بخش نشریات علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- رتبه سوم بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- شایسته تقدیر بخش مقاله علمی تخصصی فنی و مهندسی در دومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز (سال 97)

- قابل تقدیر بخش نشریه علمی در هشتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 96)

- قابل تقدیر بخش نشریه علمی در هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه شیراز (سال 95)

 

انجمن علمی انرژی و محیط زیست

وب سایت

https://b2n.ir/shzu_eec

اینستاگرام

shzu_eec

تلگرام

shzu_eec

آپارات

https://www.aparat.com/shzu_eec

linkedin

ShzU_EEC

 

انجمن علمی مهندسی نفت

انجمن علمی دانشجویی مهندسی نفت فعالیت خود را در سال 1390 و با تشکیل شورای مرکزی متشکل از دانشجویان مهندسی نفت دانشگاه شیراز شروع کرد و تاکنون در زمینه مهندسی نفت فعالیت­ های مختلفی انجام داده است. یکی از مهمترین این فعالیت ­ها، آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی نفت بوده که با توجه به نیاز صنعت بالادستی کشور به نیروهای کارآمد و متخصص، این آموزش­ ها امری ضروری به نظر می­ رسد. از دیگر اهداف این مجموعه دانشجویی، آشنایی دانشجویان با سطح اول علم مهندسی نفت در سطح جهانی و افزایش آگاهی ایشان جهت آمادگی برای به‌کارگیری توانمندی های خود می باشد که با دعوت از متخصصین داخل و خارج از کشور، زمینه تحقق این امر فراهم شده است. همچنین انجمن علمی دانشجویی مهندسی نفت دانشگاه شیراز صاحب امتیاز نشریه نپتا بوده که با چاپ این نشریه، اخبار و اتفاقات مربوطه در سطح دانشگاه و کشور تحت پوشش خبری قرار می گیرد. در حال حاضر آقای محمد بهرامی باباحیدری مسئولیت دبیری انجمن علمی مهندسی نفت را بر عهده دارند.

انجمن علمی مهندسی نفت

اینستاگرام

Instagram.com/spe.shirazu

تلگرام

t.me/SPEsociety

آپارات

http://aparat.com/spe.shirazu

linkedin

Shiraz Petroleum Engineering Scientific Association

 

انجمن علمی مهندسی گاز

انجمن علمی مهندسی گاز از سال ۱۴۰۰ و در راستای همکاری با انجمن مهندسی گاز ایران در دانشگاه شیراز، فعالیت خود را آغاز کرد. این انجمن تلاش دارد تا بیشتر در حوزه­ های مهندسی گاز، تاثیر انرژی های فسیلی بر محیط زیست و انرژی های پاک فعالیت نماید. برگزاری اولین دوره کمپ پژوهشی دانشگاه شیراز، کارگاه­ های آموزشی و وبینارهای علمی از جمله فعالیت های این انجمن می باشد. در حال حاضر آقای محمد کشاورز مسئولیت دبیری این انجمن را بر عهده دارند.

انجمن علمی مهندسی گاز

وبسایت

igishzu.ir

اینستاگرام

igi_shzu

تلگرام

http://t.me/IGIShzu