40 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی, نفت و گاز دانشگاه شیراز به سرپرستی جناب آقای دکتر حامد تقوایی، عضو محترم هیئت علمی بخش مهندسی شیمی، در دی‌ ماه 1402 بازدیدی از تصفیه‌خانه شماره 2 شیراز واقع در 10 کیلومتری رامجرد انجام دادند. این تصفیه‌خانه با تصفیه آب سد درودزن با ظرفیت تصفیه و انتقال 3000 لیتر بر ثانیه بخشی از آب شرب شهر شیراز را تامین می‌کند. این تصفیه‌خانه شامل دو بخش اصلی جهت حذف TSS (Total suspended solid) با استفاده از کلروفریک (FeCl3 ) و گندزدایی (Disinfection) آب با استفاده از کلر می باشد.
در این بازدید کارشناسان تصفیه‌خانه به همراه جناب آقای دکتر تقوایی فرآیند‌های تصفیه را شرح داده و دانشجویان با فرآیندها و همچنین دستگاه‌های این واحد که شامل پمپ، ونتوری، دبی‌سنج، فشارسنج‌ و سایر تجهیزات مرتبط بوده آشنا شدند. در پایان نیز بازدیدی از آزمایشگاه تصفیه‌خانه و دستگاه‌ها و لوازم تعیین کیفیت آب مانند دستگاههای جار تست, کدورت‌سنج و ... انجام گردید.

در دی ماه 1402 حدود 40 نفر از دانشجویان بخش مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز به سرپرستی آقای دکتر مهدی اسکروچی و دکتر محمدکاظم امیری اعضا محترم هیئت علمی بخش مهندسی نفت از میدان نفتی سعادت آباد سروستان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بازدید داشتند. در این بازدید دانشجویان با تجهیزات و واحدهای مختلف بهره برداری نفت از میدان نفتی سعادت آباد آشنا شدند و جلسه مشترکی با ریاست محترم منطقه عملیاتی سعادت آباد و سروستان برگزار کردند. در این جلسه در خصوص آینده شغلی و کاری رشته مهندسی نفت، شرایط میادین نفتی سعادت اباد و سروستان، نیازها و توانمندی ها، تخصص ها و مهارت های مورد نیاز برای کار در محیط های عملیاتی صنعت نفت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.