بازدید علمی از کوه دراک

بازدید زمین شناسی کوه دراک – شیراز

خرداد ماه 1401

این بازدید یکروزه توسط آقای دکتر حامد آقایی عضو هیات علمی بخش مهندسی نفت با هدف درک بهتر دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی نفت از مفاهیم مرتبط با زمین شناسی که پیش از این در دروسی مانند مبانی زمین شناسی و زمین شناسی ساختمانی با آنها آشنا شده بودند برگزار می گردد. دانشجویان در طول مسیر در ایستگاه های مشخص توقف کرده و با موارد مختلفی مانند لیتولوژی رخنمون ها و ساختاری های رسوبی و ساختمانی در مقیاس های مختلف آشنا می گردند. همچنین شرکت کنندگان ملزم به جمع آوری و آماده سازی گزارش و عکس و در نهایت ارائه گزارش از مشاهدات در پایان بازدید می باشند.

بازدید علمی از آزمایشگاه مرکزی

بازدید آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

خرداد ماه 1401

این بازدید توسط خانم دکتر شادی حسن آجیلی عضو هیات علمی بخش مهندسی شیمی، با هدف آشنایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مهندس شیمی گرایش پلیمر، با مبانی تئوری و عملی آنالیزهای رئومتری- میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و پراکندگی دینامیکی نور ، از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز واقع در پردیس دانشگاه شیراز انجام شد. لازم به ذکر است مباحث تئوری این دستگاهها در درس خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها و رئولوژی پیشرفته سیالات پلیمری که دروس تخصصی- انتخابی دانشجویان گرایش پلیمر است، تدریس می گردد.