ارتباط با بنیاد

آدرس: فارس، شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره 2، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

کدپستی: 7193616511

پست‌الکترونیکی: cheng@shirazu.ac.ir

شماره تماس: 36133770-071 

دورنگار: 36473180-071

اعضا بنیاد

بنیاد حامیان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در سال 1401 به عنوان زیرمجموعه‌ای از بنیاد حامیان دانشگاه شیراز با هدف جذب و جهت دهی به امکانات و فرصت های مالی و معنوی فارغ التحصیلان، خیرین و واقفین و در راستای تقویت و گسترش زیرساخت های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی دانشکده تاسیس گردید. مهمترین اهداف این بنیاد تعامل با فارغ التحصیلان جهت ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد بورس های تحصیلی و جوایز علمی، جذب کمک های مالی و معنوی و برنامه‌ ریزی جهت تخصیص منابع برای رفع نیازهای دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز و دانشجویان می باشد. بنیاد دانشکده فارغ از هر گونه گرایش‌ سیاسی با جذب حمایت ها مادی و غیر مادی، امکانات و توانمندی آموزشی و پژوهشی دانشکده را افزایش داده و خواهد کوشید این امکانات هر چه بیشتر در خدمت پرورش جوانان کشور قرار گیرد. بنیاد حامیان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز از همه کسانی که به رشد و پیشرفت ایران و استعدادهای برجسته آن می اندیشند یاری می طلبد.

● بهره‌گیری از فرهنگ وقف در راستای توسعه کیفی و کمی  و اعتلای دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

● ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه‌گذاری خیرین محترم در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

● شناسایی و تقدیر و حمایت همه‌جانبه از خیرین، واقفین و حامیان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

● نظارت بر حسن انجام و اهداف قانونی و شرعی خیرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن

● برنامه‌ریزی و ساماندهی جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز

● حمایت از دانشجویان نیازمند و پشتیبانی از طرح های حمایتی خیرین در این زمینه

● حمایت از فعالیت͏ های آموزشی، پژوهشی، فناورانه،  فرهنگی، هنری و ورزشی دانشجویان و اعضا هیات علمی

● کمک به تجهیز آزمایشگاه͏ها و مراکز تحقیقاتی دانشکده

● حمایت مادی و معنوی از نخبگان به ویژه دانشجویان کارآفرین و دانش‌آموختگان جوان دانشکده برای تاسیس شرکت های دانش بنیان  

● اقدام و انجام هرگونه فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در راستای تامین اهداف بنیاد همخوانی و سنخیت داشته باشد

فرم عضویت در بنیاد حامیان دانشکده

Text to Identify