کارکنان


نام

سمت سازمانی

نام

سمت سازمانی

احمد امیرمنش

رئیس امور اداری و پشتیبانی

36133736

اعظم السادات موسوی نیا

کارشناس معاونت دانشجویی-فرهنگی

36133686

 

زهرا شهبازی

مسئول دفتر ریاست

36133770

الهام زبرجدی

مسئول دفتر بخش مهندسی شیمی

36133673

 

فاطمه اسحاقی

دبیرخانه

36133755

یکتا فهندژ

مسئول دفتر بخش مهندسی نفت

36133680

لیلا کشاورزی

کارشناس معاونت پژوهشی

36133750

فرنوش خسروانی پور

کارشناس آزمایشگاه 

36133763-36133667

مسئول دفتر بخش مهندسی گاز

36133667-36473687

مهندس سارا آفتاب

کارشناس آزمایشگاه

روابط عمومی

36133750-36133655

 

مهندس هادیه مظلومی

کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک، کنترل

36133793

مرجان معین

کارشناس تحصیلات تکمیلی

36133700

مهندس سوسن فرزانی

کارشناس آزمایشگاه خواص سنگ­های مخزن

36133612

لیلا نادری ­پور

کارشناس پایان نامه و رساله

36133665

مهندس سامان شریعت

کارشناس آزمایشگاه نفت و خواص سیالات مخزن

36133612

سارا لولیایی

مسئول دفتر معاونت آموزشی

کارشناس آموزشی مهندسی نفت

36133703

مهندس احسان سنگ ͏آبادی

مسئول سمعی بصری، انباردار

36133666

مهندس الهه فراحی­ پور

کارشناس آزمایشگاه عملیات واحد

36133610

کارشناس آموزشی مهندسی شیمی

36133665

سارا نقاشیان

کارشناس حسابداری

36133136

 

 

حمیدرضا حسینی

کارپرداز

36133719