نمایش 31 نتیجه
از 1
 
مهدی اسکروچی

مهدی اسکروچی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 816
پست الکترونیکی: 
رضا اسلاملوییان

رضا اسلاملوییان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 729
پست الکترونیکی: 
فریدون اسماعیل زاده

فریدون اسماعیل زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: دفتر بخش مهندسی شیمی-728
پست الکترونیکی: 
محمدکاظم امیری

محمدکاظم امیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی بینازاده

مجتبی بینازاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 708
پست الکترونیکی: 
رفعت پارسایی

رفعت پارسایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 720
پست الکترونیکی: 
حامد پیرودین

حامد پیرودین 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد تقوایی

حامد تقوایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: معاونت پژوهشی دانشکده-814
پست الکترونیکی: 
شادی حسن آجیلی

شادی حسن آجیلی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: معاونت آموزشی دانشکده- 727
پست الکترونیکی: 
علی حفیظی

علی حفیظی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 717
پست الکترونیکی: 
محمد خرم

محمد خرم 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 723
پست الکترونیکی: 
سونا رئیسی

سونا رئیسی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 721
پست الکترونیکی: 
محمدرضا رحیم پور

محمدرضا رحیم پور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 707
پست الکترونیکی: 
مسعود ریاضی

مسعود ریاضی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 716
پست الکترونیکی: 
پیام ستوده

پیام ستوده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 813
پست الکترونیکی: 
بهنام شاهسونی

بهنام شاهسونی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا شریعتی

علیرضا شریعتی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 713
پست الکترونیکی: 
محمدرضا طلایی

محمدرضا طلایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 714
پست الکترونیکی: 
عبدالمحمد علمداری

عبدالمحمد علمداری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 711
پست الکترونیکی: 
محمد فارسی

محمد فارسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: دفتر ریاست دانشکده-705
پست الکترونیکی: 
فرشاد فرشچی تبریزی

فرشاد فرشچی تبریزی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 715
پست الکترونیکی: 
مهرزاد فیلی زاده

مهرزاد فیلی زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 807
پست الکترونیکی: 
جعفر قاجار

جعفر قاجار 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 806
پست الکترونیکی: 
غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 706
پست الکترونیکی: 
پیمان کشاورز

پیمان کشاورز 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 712
پست الکترونیکی: 
عظیم کلانتری اصل

عظیم کلانتری اصل 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 804
پست الکترونیکی: 
میثم محمدزاده شیرازی

میثم محمدزاده شیرازی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دفتر بخش مهندسی نفت- 803
پست الکترونیکی: 
محمدرضا ملایری

محمدرضا ملایری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 724
پست الکترونیکی: 
حجت مهدی یار

حجت مهدی یار 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 704
پست الکترونیکی: 
نصیر مهران بد

نصیر مهران بد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دفتر بخش گاز- 3705
پست الکترونیکی: 
داریوش مولا

داریوش مولا (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 730
پست الکترونیکی: 
نمایش 31 نتیجه
از 1