دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز با برخورداری از اعضا هیات علمی متخصص و متعهد و امکانات آموزشی و پژوهشی پیشرفته در زمره غنی͏ ترین و موفق͏ ترین دانشکده͏ های مهندسی کشور و منطقه قرار دارد. این دانشکده به همت اعضای هیات علمی متخصص، همدل و دلسوز و در سایه برنامه͏ ریزی دقیق مدیران گذشته روز به روز شکوفاتر شده و آماده͏ سازی دانشجویان برای ایفای نقش مؤثر و موفق در زندگی شخصی و اجتماعی در سرلوحه اهداف این دانشکده قرار دارد. امروز نیز مدیریت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز با تکیه بر شفافیت، یکپارچگی و استفاده از خرد جمعی، فعالیت͏ های لازم جهت ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با کیفیت به دانشجویان و محققان را برنامه͏ ریزی نموده و مشتاقانه آماده پذیرایی از دانشجویان و محققان جوان کشور است. در این راستا مدیریت دانشکده تمام توان خود را جهت ایجاد محیطی آرام و با نشاط برای پرورش استعدادهای کشور به کار خواهد گرفت.

 

 محمد فارسی

رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز