در رشته های مهندسی با توجه به نیاز صنعت، علاوه بر یادگیری دروس در قالب مباحث تئوری، لازم است دانشجو بتواند در فضای واقعی نیز از آموخته ­های خود استفاده نماید. در دانشگاه­ های معتبر، دانشجویان در طول تحصیل نهایت بهره­ وری را از آزمایشگاه­ های آموزشی برده و سرمایه گذاری و برنامه ریزی­ های بسیاری در این زمینه صورت می­ گیرد. از اهداف برگزاری آزمایشگاه­ های آموزشی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • درک عمیق͏ تر مفاهیم نظری
  • ارتباط دادن علوم نظری به کاربرد آن ها در زندگی روزمره
  • تقویت مهارت تفکر و آنالیز داده
  • تقویت مهارت طراحی و انجام آزمایش
  • تقویت مهارت کارگروهی در حل مسایل
  • آموزش مهارت چگونگی انجام یک تحقیق علمی و تقویت مهارت مستندسازی

با در نظر گرفت موارد فوق و تعدد آزمایشگاه های آموزشی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، برگزاری آزمایشگاه ­های آموزشی با کیفیت بالاتر، اهمیت بیشتری پیدا می­ کند. لازم به ذکر است آزمایشگاه ͏های آموزشی مکانیک سیالات، انتقال حرارت، کنترل فرآیند، عملیات واحد، آب، شیمی-فیزیک، نفت، خواص سنگ­ مخزن و خواص سیالات مخزن در چارچوب برنامه درسی رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت مصوب دانشگاه شیراز با تجهیزات آموزشی مناسب تجهیز شده و به دانشجویان دوره کارشناسی خدمات آموزشی ارایه می͏دهند. 

 

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه کنترل فرآیند

 

 

 

آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشگاه آب

آزمایشگاه شیمی-فیزیک