معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی مهندسی شیمی، نفت و گاز متولی اصلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر کلیه موارد آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می باشد. در حال حاضر آقای دکتر پیام ستوده مسئولیت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز را برعهده دارد. وظایف این معاونت به شرح زیر است: 

● نظارت بر کلیه فعالیت͏ های آموزشی گروه͏ ها بر اساس مقررات، آیین‌نامه‌ها و قوانین آموزشی؛

● مدیریت کلیه فرآیندهای آموزشی شامل ثبت نام، انتخاب واحد، فارغ التحصیلی و  ...؛

● هدایت تحصیلی دانشجویان و انجام اقدامات لازم درخصوص درخواست‌ های آموزشی مطابق مقررات؛

● نظارت بر محتوا و برنامه آموزشی مصوب، ارزیابی، بازنگری و به روز رسانی آن؛

● ارزشیابی منظم فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی؛

● اطلاع رسانی بخشنامه ها و دستورالعمل ͏های آموزشی؛

● ارایه گزارش تحصیلی دانشکده در هر نیمسال؛

 

دوره های فرعی یا کهاد، دوره هایی هستند که دانشجویان مستعد مقاطع مختلف تحصیلی، با داشتن شرایط ویژه می توانند در آنها شرکت کنند و تعداد محدودی از دروس تخصصی یک رشته دیگر مورد عالقه خود را بگذرانند. این دوره های تخصصی تکمیلی فرصتی مناسب برای دانشجویان است در جهت جستجو و آموختن رویکردهای متفاوت و مهارت های مورد علاقه شان در رشته ای به جز رشته تحصیلی اصلی که مشغول تحصیل آن هستند. هدف این دوره ها ایجاد بستری برای درک بهتر دانشجویان از جنبه های مختلف رشته های دیگر و آشنایی با تخصص هایی است که بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی م یتوانند پی بگیرند؛ همچنین دانشجویان در این دوره ها با انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی و عملی با جنبه های گوناگون مهارتی و تجربه کار تیمی با افرادی از سایر رشته ها آشنا می گردند. هدف از تدوین این شیوه نامه، از یک سو، پاسخگویی به نیاز دانشجویان به آموزش مهارتهایی است که توان اشتغال پذیری آنها را افزایش می دهد و از سوی دیگر، تعامل بین رشته ها، این ضرورت را برای دانشجویان و فارغ التحصیالن ایجاد کرده است که علاوه بر فراگیری عمیق یک رشته تخصصی، از مبانی و فنون رشته های دیگر نیز آگاهی داشته باشند. دوره کهاد فرصتی ایجاد می کند تا دانشجویان بتوانند با اتخاذ مدرک کهاد عالیق، توانایی، تخصص، کنجکاوی فکری و مهارت های مختلف خود را به نمایش بگذارند.

 

 

سرپرست آموزش 

کارشناس مهندسی نفت

الهه فراحی پور

سارا لولیایی

طبقه 5 اداری

طبقه 5 اداری

شماره تماس: 36133700

شماره تماس: 36133703

شماره داخلی: 3700

شماره داخلی: 3702

elahe.farahipour@saadi.shirazu.ac.ir

sara.loliaei@saadi.shirazu.ac.ir

 

 

 

 

کارشناس پایان نامه و رساله

 

 

لیلا کشاورزی

 

طبقه 6 اداری

 

شماره تماس: 36133750

 

شماره داخلی: 3750

 

leilakeshavarzi@saadi.shirazu.ac.ir