وظایف معاونت آموزشی

 • بررسی پرونده‌های ترفیع اعضا هیأت علمی، تمدید قرارداد، طرح کارآیی و فرصت مطالعاتی
 • بررسی پرونده‌های متقاضیان استخدام، تبدیل وضعیت اعضا هیأت علمی، دریافت پایه تشویقی، اساتید حق‌التدریس و نمونه
 • تشکیل و مدرییت شورای آموزشی  
 • هماهنگ کردن تقاضاهای همکاری‌های آموزشی توسط اساتید خارج و داخل کشور 
 • ارایه خدمات دانشجویی مانند ثبت‌نام  دانشجویان جدید، مرخصی تحصیلی، حذف ترم، حذف و اضافه نهایی دروس
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل، گواهی پزشکی، تأییدیه فرم‌های وام دانشجویی  
 • تنظیم برنامه کلاسی دروس مختلف 
 • بررسی و ارسال مدارک دانشجویان متقاضی مهمان، انتقال دائم و تغییر رشته 
 • بررسی پرونده‌های دانشجویان مشروطی، اخراجی و انصرافی 
 • برگزاری مراسم جشن دانش‌آموختگان دانشکده مهندسی 
 • برگزاری شورای برنامه‌ریزی درسی، نظارت بر ارایه دروس
 • تجهیز تعدادی از کلاس‌ها جهت ارائه دروس به صورت ویدئو پروژکتور 
 • تعریف دروس در سیستم اتوماسیون آموزشی   
 • آموزش سیستم اتوماسیون آموزشی به کارشناسان آموزشی و ارزیابی و ارتقا مستمر سیستم

[شرایط ورود و نام نویسی]

 1. مجاز بودن به ادامه تحصیل
 2. داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج از کشور
 3. پذیرفته شدن در آزمون ورودی دانشگاه‌ها که توسط سازمان سنجش انجام می‌شود

[نام نویسی]

 1. پذیرفته شدگان آزمون ورودی، موظف‌اند در مهلت‌های اعلام شده به وسیله دانشگاه، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه کنند.
 2. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیم‌سال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل به شمار می‌آید.
 3. پذیرفته شده در صورت تأخیر و عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیم‌سال ندارد، ولی آن نیم‌سال جز مدت مجاز تحصیل وی به شمار می آید.
 4. پذیرفته شده موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی یا دلایل مستند به طور مکتوب در اولین ماه پس از آغاز هر نیم‌سال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد

[خلاصه مقررات آموزشی]