وظایف معاونت آموزشی

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی مهندسی شیمی، نفت و گاز متولی اصلی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر کلیه موارد آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. در حال حاضر خانم دکتر شادی حسن آجیلی مسئولیت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز را برعهده دارد. وظایف این معاونت به شرح زیر است: 

● نظارت بر کلیه فعالیت͏ های آموزشی گروه͏ ها بر اساس مقررات، آیین‌نامه‌ها و قوانین آموزشی؛

● مدیریت کلیه فرآیندهای آموزشی شامل ثبت نام، انتخاب واحد، فارغ التحصیلی و  ...؛

● هدایت تحصیلی دانشجویان و انجام اقدامات لازم درخصوص درخواست‌ های آموزشی مطابق مقررات؛

● نظارت بر محتوا و برنامه آموزشی مصوب، ارزیابی، بازنگری و به روز رسانی آن؛

● ارزشیابی منظم فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی؛

● اطلاع رسانی بخشنامه ها و دستورالعمل ͏های آموزشی؛

● ارایه گزارش تحصیلی دانشکده در هر نیمسال؛

افراد

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

کارشناس مهندسی نفت

مرجان معین

سارا لولیایی

طبقه 5 اداری

طبقه 5 اداری

شماره تماس: 36133700

شماره تماس: 36133703

شماره داخلی: 3700

شماره داخلی: 3702

marjan.moein@saadi.shirazu.ac.ir

sara.loliaei@saadi.shirazu.ac.ir

 

 

 

 

کارشناس مهندسی شیمی

کارشناس پایان ͏نامه و رساله

مهندس الهه فراحی پور

لیلا نادری͏ پور

طبقه 5 اداری

طبقه 5 اداری

شماره تماس: 36133665

شماره تماس: 36133665

شماره داخلی: 3665

شماره داخلی: 3665

elahe.farahipour@saadi.shirazu.ac.ir

l.naderipoor@shirazu.ac.ir