بررسی آزمایشگاهی حذف گازهای اسیدی و ترکیبات مرکاپتانی از مایعات گازی با استفاده از روش ترکیبی جذب سطحی و اکسیداسیون فراصوتی

بررسی آزمایشگاهی حذف گازهای اسیدی و ترکیبات مرکاپتانی از مایعات گازی با استفاده از روش ترکیبی جذب سطحی و اکسیداسیون فراصوتی


به استحضار می رساند جلسه دفاع از رساله آقای مهندس محمدرضا زائری در مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی با عنوان "بررسی آزمایشگاهی حذف گازهای اسیدی و ترکیبات مرکاپتانی از مایعات گازی با استفاده از روش ترکیبی جذب سطحی و اکسیداسیون فراصوتی" در روز یکشنبه مورخ 10 دی ماه 1402 راس ساعت 11:45 در تالار سعدی برگزار می گردد. استاد راهنمای این رساله آقای دکتر اسماعیل زاده و اساتید مشاور آقای دکتر رحیم پور و آقای دکتر ستوده می باشند. چکیده این پایان نامه به شرح زیر است:

ترکیبات گوگردی شامل سولفید هیدروژن و ترکیبات مرکاپتانی و دی اکسید کربن به دلایل ایجاد خوردگی، مسمومیت کاتالیزورها در فرآیندهای پایین دستی، کاهش کیفیت محصولات هیدروکربنی و محدودیت­های محیط زیستی می­بایست تا حد استاندارد کاهش یابند. از روش جذب سطحی با استفاده از جاذب­های جامد مختلف شامل اکسید روی، اکسید سیلیس و زئولیت 13X برای حذف سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن از نرمال هپتان به عنوان نماینده­ای از میعانات گازی استفاده شد. با بررسی ایزوترم­های جذب سطحی سولفید هیدروژن برای جاذب­های اکسید روی، اکسید سیلیس و زئولیت 13X مشخص گردید که جاذب اکسید روی به دلیل داشتن بیشترین ظرفیت جذب استاتیک به مقادیر mgH2S.g-1 260 الی mgH2S.g-1 700 در گستره غلظت اولیه از سولفید هیدروژن برابر با ppm 2500 الی ppm 7500 در شرایط دما و فشار محیط، جاذب برتر می­باشد. مدت زمان رسیدن به تعادل در جذب سطحی سولفید هیدروژن توسط جاذب جامد اکسید روی کمتر از min 30 بود. مقدار گزینش­پذیری جاذب جامد اکسید روی برای جذب سولفید هیدروژن در حضور دی اکسید کربن نیز بیشتر از 16/3 حاصل شد. نتایج جذب سطحی سولفید هیدروژن در شرایط جریان پیوسته، فشار برابر با bar 30 و دمای محیط نشان داد که با افزایش دبی جریان نرمال هپتان حاوی سولفید هیدروژن (سرعت فضایی جرمی) از مقدار h-1 5 به h-1 20، مدت زمان شکست بستر جاذب جامد اکسید روی برای جذب سطحی سولفید هیدروژن از مقدار min 210 به min 25 کاهش یافت. همچنین، طی افزایش غلظت سولفید هیدروژن در نرمال هپتان، از مدت زمان شکست بستر جاذب جامد اکسید روی کاسته شد. مقایسه نتایج جذب سطحی سولفید هیدروژن در دو فشار bar 30 و اتمسفری نشان دهنده وقوع جذب سطحی فیزیکی سولفید هیدروژن بر سطح جاذب جامد اکسید روی است. نتایج ایزوترم جذب سطحی دی اکسید کربن توسط جاذب­های جامد مختلف شامل اکسید روی، زئولیت 13X و اکسید سیلیس در شرایط محیط نشان داد که جاذب جامد زئولیت 13X، جاذب برتر به دلیل داشتن بیشترین ظرفیت جذب به مقدار بین mgCO2.g-1 320 الی mgCO2.g-1 520 به ازای غلظت اولیه دی اکسید کربن بین ppm 1400 الی ppm 3700 می­باشد. مدت زمان رسیدن به تعادل در جذب سطحی دی اکسید کربن برای جاذب جامد زئولیت 13X کمتر از min 30 بود و از نتایج گزینش­پذیری این جاذب مشخص گردید که زئولیت 13X تمایل زیادی به جذب سولفید هیدروژن در حضور دی اکسید کربن دارد. با افزایش سرعت فضایی جرمی نرمال هپتان حاوی دی اکسید کربن یا افزایش غلظت دی اکسید کربن، مدت زمان شکست بستر جاذب جامد زئولیت 13X کاهش یافت. انجام آزمایشات احیای جاذب جامد اکسید روی آلوده به سولفید هیدروژن و احیای جاذب جامد زئولیت 13X آلوده به دی اکسید کربن با غلظت اولیه بین ppm 1000 الی ppm 3000، دمای هوای داغ بین °C 100 الی °C 300 و مدت زمان min 30 الی min 180 با استفاده از روش بهینه­سازی باکس- بنکن، علاوه بر به ارائه یک رابطه ریاضی برای بازدهی میزان احیای جاذب­های جامد نشان داد که جاذب جامد اکسید روی و همچنین جاذب جامد زئولیت 13X قابلیت احیا با بازدهی بیش از 95% را دارند.

در ابتدا به منظور حذف ترکیب مرکاپتانی از روش اکسیداسیون فراصوتی، بررسی بازدهی روش اکسیداسیون فراصوتی دارای فاز آبی شامل پراکسید هیدروژن، اسید فرمیک، فسفوتنگستیک اسید و ایزو بوتانول در سونوراکتور فشار بالا (فشار bar 30) با استفاده از طرح مرکب مرکزی در گستره غلظت ترکیبات گوگردی بین ppmS 00/0 الی ppmS 3000 و مدت زمان التراسونیک بین min 5 الی min 40 صورت پذیرفت که بازدهی حذف ترکیبات گوگردی بیش از 95% بود. طی افزایش غلظت اولیه ترکیب مرکاپتانی یا افزایش سرعت فضایی جرمی، مدت زمان شکست بستر جاذب جامد زئولیت 13X کاهش یافت. با مقایسه نتایج جذب ترکیبات سولفونی در فشار اتمسفری و bar 30 مشخص گردید که مکانیسم جذب ترکیبات سولفونی بر سطح جاذب جامد زئولیت 13X فیزیکی می­باشد. به منظور بررسی احیای بستر جاذب جامد زئولیت 13X آلوده به ترکیبات سولفونی در گستره غلظت ppmS 200 الی ppmS 1000 از روش تزریق آب داغ با دمای بین °C 40 الی °C 90 و سرعت فضایی جرمی بین h-1 50 به h-1 200 با بکارگیری طرح مرکب مرکزی استفاده شد که نتایج آن حکایت از بازدهی احیای بیش از 96% می­کند.

بدین وسیله از کلیه علاقه مندان جهت شرکت در این جلسه دعوت بعمل می آید.

آدرس کوتاه :

آرشیو اخبار

جایگاه و رتبه دانشگاه شیراز بر اساس Eduranking در سال 2024
جایگاه و رتبه دانشگاه شیراز بر اساس Eduranking در سال 2024
EduRank یک رتبه بندی مستقل است که ۱۴ هزار و ۱۳۱ دانشگاه را از ۱۸۳ کشور ارزیابی می‌کند. این نظام ارزیابی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از بزرگترین پایگاه داده مقالات علمی جهان با ۹۸ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۱۹۸ نشریه علمی و ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۵۱۲ هزار...
جایگاه و رتبه دانشگاه شیراز در رتبه‌بندی QS 2025
جایگاه و رتبه دانشگاه شیراز در رتبه‌بندی QS 2025
ر اساس تازه‌ترین نتایج منتشر شده نظام رتبه‌بندی QS با عنوان رتبه‌بندی جهانی کیو اس 2025، دانشگاه شیراز در میان 9 دانشگاه ایرانی راه‌یافته به این رتبه‌بندی در رتبه 700-691 جهانی، هفتم ملی و سوم دانشگاه‌های جامع کشور قرار گرفت. رتبه‌بندی کیو اس یکی از...
رتبه 150-101 دانشگاه شیراز در موضوع مهندسی نفت در سال 2024
رتبه 150-101 دانشگاه شیراز در موضوع مهندسی نفت در سال 2024
براساس نتایج منتشرشده رتبه‌بندی موضوعی QS در سال 2024، دانشگاه شیراز در حوزۀ مهندسی نفت رتبه 150-101را به دست آورده است. رتبه‌بندی کیو اس یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که توسط مؤسسه کاکارلی سیموندز انگلیس انجام می‌شود و تنها...
جایزه پژوهشگر برتر دانشجویی دکتر عبدالحسین جهانمیری
جایزه پژوهشگر برتر دانشجویی دکتر عبدالحسین جهانمیری
به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان و شخصیت‌های برحسته علمی و و همچنین ایجاد روحیه تلاش و خودباوری در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، اولین دوره جایزه پژوهشگر برتر دانشجویی به نام و یاد زنده یاد دکتر...
ارزیابی کارشناسان آموزش دانشگاه
ارزیابی کارشناسان آموزش دانشگاه
بدینوسیله به استحضار می رساند به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی فعالیت های آموزشی دانشگاه و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فرم نظرخواهی دانشجویان از کارشناسان محترم آموزشی آماده و از روز چهارشنبه مورخ 06/04/1403 در سامانه آموزشی دانشگاه فعال خواهد...
برگزاری رویداد سیمان در دانشگاه شیراز
برگزاری رویداد سیمان در دانشگاه شیراز
با توجه به برگزاری اولین رویداد نوآورانه صنعت سیمان با حضور مدیران و متخصصان این صنعت در دانشگاه شیراز و ارائه نیازهای فناورانه و پژوهشی شرکت­های فعال در این حوزه، از همه دانشجویان جهت شرکت در این برنامه دعوت می گردد. زمان: چهارشنبه 30/3/1403 ساعت 9...
فراخوان ثبت نام مدرسه تابستانه دانشگاه معدن سنت پترزبورگ
فراخوان ثبت نام مدرسه تابستانه دانشگاه معدن سنت پترزبورگ
به استحضار دانشجویان محترم می رساند مقرر گردیده است تیمی متشکل از دانشجویان و اساتید دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز برای شرکت در "مدرسه تابستانی دانشگاه معدن سنت پترزبورگ روسیه" در بازه زمانی 15 لغایت 30 تیرماه سال 1403 به این دانشگاه...
سخنرانی علمی با عنوان Geomechanical aspects of CO2 sequestration and CO2 EOR
سخنرانی علمی با عنوان Geomechanical aspects of CO2 sequestration and CO2 EOR
با برنامه ریزی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، چهارمین جلسه از سلسله وبینارهای علمی با عنوان Geomechanical aspects of CO2 sequestration and CO2 EOR در روز چهارشنبه مورخ 2 خردادماه 1403 و به صورت آنلاین از ساعت 14 الی 16 در...
رویداد روشنا معرفی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هسته‌های علمی تشکل‌های دانشجویی فعال در عرصه‌ی فناوری و ترویج نوآوری
رویداد روشنا معرفی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هسته‌های علمی تشکل‌های دانشجویی فعال در عرصه‌ی فناوری و ترویج نوآوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می کنند: 《رویداد روشنا》 معرفی انجمن‌های علمی‌دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هسته‌های علمی تشکل‌های دانشجویی فعال در عرصه‌ی فناوری و ترویج نوآوری مجموعه‌های دانشجویی...
برگزاری وبینار با عنوان مدلسازی متابولیسم سلول های سرطانی
برگزاری وبینار با عنوان مدلسازی متابولیسم سلول های سرطانی
با برنامه ریزی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، وبیناری با عنوان مدلسازی متابولیسم سلول های سرطانی در روز دوشنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه 1403 و به صورت آنلاین از ساعت 20 الی 21:30 در محیط Adobe connect برگزار خواهد شد. در...
انتخاب اساتید سرآمد فرهنگی و آموزشی دانشگاه شیراز
انتخاب اساتید سرآمد فرهنگی و آموزشی دانشگاه شیراز
به مناسبت روز معلم با حضور رییس محترم دانشگاه شیراز از سرآمدان آموزشی و فرهنگی دانشگاه شیراز تقدیر شد. به گزارش روابط‌عمومی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، در آیین گرامیداشت روز استاد و تقدیر از سرآمدان آموزشی و فرهنگی که عصر چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه...
برگزاری وبینار
برگزاری وبینار "طراحی مفهومی فرآیند تولید زیست گاز: چالش ها و فرصت های تولید زیست گاز"
با برنامه ریزی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، وبیناری با عنوان Conceptual Design of Biogas Production Process :Challenges and Opportunities of Biogas Production در روز سه شنبه مورخ 28 فروردین ماه 1403 و به صورت آنلاین از...
ارتقا رتبه جناب آقای دکتر بینازاده از استادیار به دانشیار
ارتقا رتبه جناب آقای دکتر بینازاده از استادیار به دانشیار
طی جلسه‌ هیئت ممیزه‌ دوشنبه ۷ اسفند‌‌ماه ۱۴۰۲، جناب آقای دکتر مجتبی بینازاده، عضو محترم هیئت‌علمی بخش مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، از مرتبه‌ استادیاری به مرتبه‌ دانشیاری ارتقاء یافتند. ضمن عرض تبریک به این استاد ارجمند، از خداوند متعال...
برگزاری رویداد ملی مسئله محور شروع با همکاری دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
برگزاری رویداد ملی مسئله محور شروع با همکاری دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
سه شنبه اول اسفند ماه «رویداد مسئله محور شروع» با همکاری انجمن های علمی دانشگاه شیراز و مرکز نوآوری شروع در محوطه دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز برگزار گردید. در این رویداد دانشجویان ضمن گفتگو با منتورهای تخصصی مرکز نوآوری شروع در حوزه های پتروشیمی،...
دوره آنلاین جامع مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)
دوره آنلاین جامع مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)
شاخه دانشجویی انجمن مهندسی گاز ایران در دانشگاه شیراز با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس و انجمن های علمی دیگر با افتخار برگزار می کند: 《دوره آنلاین جامع مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL) 》 مدرس: سرکار خانم مهندس مریم سلیمانی مهلت...
برگزاری وبینار خواص ترموفیزیکال مایعات یونی
برگزاری وبینار خواص ترموفیزیکال مایعات یونی
با برنامه ریزی انجام شده در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، وبیناری با عنوان "Thermophysical properties of ionic liquids" در روز شنبه مورخ 5 اسفند ماه و به صورت آنلاین از ساعت ١٨ الی ٢٠ در محیط Adobe connect برگزار گردید. در این...
رویداد استانی
رویداد استانی "ایده پردازی ارتقا بهره وری حوزه انرژی در استان فارس"
یه استحضار می رساند رویداد "ایده پردازی ارتقا بهره وری حوزه انرژی در استان فارس" به منظور شناسایی ایده ها و طرح های برتر در محورهای برق، گاز و فرآورده های نفتی در تاریخ 16 و 17 اسفندماه 1402 برگزار خواهد شد.مهلت ارسال طرح ها و ایده ها تا تاریخ 4...
تجهیز آزمایشگاه عملیات واحد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
تجهیز آزمایشگاه عملیات واحد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
آزمایشگاه عملیات واحد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز با اعتبار 5 میلیارد و 600 میلیون ریال تجهیز شد. رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز در گفت‌وگو با روابط‌عمومی دانشگاه خبر داد: آزمایشگاه عملیات واحد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز با...
انتصابات جدید در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
انتصابات جدید در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
به‌گزارش روابط‌عمومی، طی احکامی جداگانه از سوی جناب آقای دکتر فارسی رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، آقای دکتر پیام ستوده (دانشیار بخش مهندسی شیمی) به‌عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و آقای دکتر حامد پیرودین (استادیار بخش مهندسی شیمی)...
اولین سمینار علمی مشترک دانشگاه شیراز و دانشگاه سنت پترزبورگ
اولین سمینار علمی مشترک دانشگاه شیراز و دانشگاه سنت پترزبورگ
اولین سمینار تخصصی مشترک دانشگاه شیراز و دانشگاه معدن سنت پترزبورگ روسیه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 3 و 4 بهمن ماه، باهدف آشنایی هرچه بیش‌تر طرفین با ظرفیت‌های علمی و توان تحقیقاتی یکدیگر در سالن همایش های رازی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز...