نمایشگر دسته ای مطالب

انجمن گاز

انجمن گاز


انجمن علمی مهندسی گاز از سال ۱۴۰۰ و در راستای همکاری با انجمن مهندسی گاز ایران در دانشگاه شیراز، فعالیت خود را آغاز کرد. این انجمن تلاش دارد تا بیشتر در حوزه­ های مهندسی گاز، تاثیر انرژی های فسیلی بر محیط زیست و انرژی های پاک فعالیت نماید. برگزاری اولین دوره کمپ پژوهشی دانشگاه شیراز، کارگاه­ های آموزشی و وبینارهای علمی از جمله فعالیت های این انجمن می باشد. در حال حاضر آقای محمد کشاورز مسئولیت دبیری این انجمن را بر عهده دارند.