اعضای هیات علمی

ميثم محمدزاده شيرازي

ميثم محمدزاده شيرازي

ميثم محمدزاده شيرازي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمد عباسي بررسي پايداري امولسيون اسيد-نفت خام تحت تأثير آسفالتين دکتری
مرضيه دهقاني فرد مطالعه جذب آنتي بيوتيک بر روي نانوحامل هاي مبتني بر گرافن با استفاده از شبيه سازي ديناميک مولکولي کارشناسی ارشد 1399/06/31
پدرام کلهري تعيين تاثير خصوصيات نفت بر ميزان تشکيل لجن اسيدي ناشي از تماس اسيد و نفت در فرايند اسيدکاري کارشناسی ارشد 1399/06/31
طاهره ميهمي ساخت داربست هاي استخواني نانوکامپوزيت بر پايه ي پلي لاکتيک اسيد/ پلي کاپرولاکتون به روش استخراج انجمادي و بررسي اثر افزودن نانوذرات هيدروکسي آپاتيت و سيليکا بر روي خواص مکانيکي- بيولوژيکي آن ها کارشناسی ارشد 1400/06/31
حسين محمد حسين زاده طراحي همزمان فرايند و ساختار کنترلي در يک واحد بازيابي NGL کارشناسی ارشد 1398/11/27
ميعاد مرسلي طراحي و بهينه سازي کامپوزيت پليمري بعنوان جايگزين زين هاي حمل و نقل کارشناسی ارشد 1399/06/31
ساغر معتمدي مطالعه کنترل‌پذيري فرآيند جداسازي مخلوط سه جزيي تتراهيدروفوران-متانول-آب به روش تقطير استخراجي متداول و يکپارچه‌ سازي حرارتي کارشناسی ارشد 1400/06/31
محبوبه پرهوده مدلسازي رياضي حلقه شيميايي ريفرمينگ جهت توليد گاز سنتز و هيدروژن دکتری 1400/06/31
بهنام شاهسوني تاثير يون هاي آب نمک امولسيون شده در نفت بر رفتار فازي آسفالتين دکتری 1398/10/03
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسي بهره برداري پيشرفته 240243151 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
رياضيات مهندسي 240232811 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
عمليات بهره برداري2 240232521 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1030 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كارگاه نرم افزارتخصصي 2 240232562 1 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1430 الی 1630) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مديريت و صيانت از مخازن 240232441 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/05 (1030 - 1330) 13992
انتقال جرم 240232501 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1400/04/23 (0730 - 1030) 13992
مباني فرآيندهاي صنايع نفت 240232211 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/04/13 (0730 - 1030) 13992
عمليات بهره برداري1 240232511 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1500) 1400/04/12 (1030 - 1330) 13992
نمایش 8 نتیجه
از 1