اعضای هیات علمی

مسعود رياضي

مسعود رياضي

مسعود رياضي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

CV Dr Masoud Riazi

 

 

Associate Professor, Director at EOR/IOR Research Institute, Dean of School

Shiraz University

Tel: +98 (0) 713 613 3714

E-mail: mriazi@shirazu.ac.ir & mriazi180@gmail.com

 orcid.org/0000-0002-6843-621X

Scopus Author ID: 56425776700 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56425776700

https://scholar.google.co.uk/citations?user=YCTjXPAAAAAJ&hl=en&oi=ao

https://www.linkedin.com/in/masoud-riazi-80312a34/

 

 

 

Summary

 

 

I hold a PhD in Petroleum Engineering, MSc in Chemical Engineering (Reservoir Eng.) and BSc in Petroleum Engineering. I have working and research experience in Reservoir Simulation, Fluid Flow Mathematical Modelling and Experiments in Porous Media, Enhanced Oil Recovery, Underground CO2/gas Storage, supervising graduate students, writing industrial proposals, technical progress reports, journal and conference papers and patents.

 

Education

 

 

PhD in Petroleum Engineering, 2011, Heriot-Watt University, United Kingdom

Thesis title: Pore scale mechanisms of carbonated water injection in oil reservoirs.

 

MSc in Chemical Engineering (specialization in Reservoir Engineering), 2006, Tehran University, Iran.

Thesis title: Laboratory study of immiscible gas injection in fractured carbonate rocks.

 

BSc in Petroleum Engineering (specialization in Production Engineering), 2003, Petroleum University of Technology, Iran.

Project title: Hydraulic fracturing as a method of improving oil production.

 

Secondary Education in Mathematics and Physics, 1999, High school of Kordestan University, Iran.

 

Research-Related Experiences

 

 

Director of EOR/IOR Research Institute, Shiraz University, Shiraz, Iran, September 2018 - Present

 

Director at Enhanced Oil Recovery Research Center, Shiraz University, Shiraz, Iran, September 2015 - Present

 

Principal (Co-) Investigator, July 2017 – Present

Involved in a Giant Joint Industrial Project: "EOR Screening and Simulation for B oil reservoir",

Sponsor: National Iranian South Oil Company (NISOC)

 

Principal (Co-) Investigator, April 2016 – September 2017

Involved in a Giant Joint Industrial Project: "Application of Water/Gas-based technological EOR methods in B oil reservoir",

Sponsor: National Iranian South Oil Company (NISOC)

 

Principal (Co-) Investigator, February 2017 – Present

Involved in a Joint Industrial Project:" H Gas Field Study" to find the source of production challenges in H Gas Field.

Sponsor: Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC)

 

Principal (Co-) Investigator, July 2017 – Present

Involved in a Joint Industrial Project:" A oil field Rock and EOR Screening studies"

Sponsor: Shiraz University

 

Principal (Co-) Investigator, April 2017 – Present

Involved in a Joint Industrial Project:" Water Based EOR Simulation of an Offshore Iranian oil field"

Sponsor: Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

 

Head of Reservoir Simulation Group, January 2012 – January 2014.

Involved in building static and dynamic model in a joint industrial project to feasibility study of underground natural gas storage in one of Iranian underground reservoir.

 

Senior Consultant, Petroc Technologies Ltd, Edinburgh, July 2009 - July 2011.

Involved in running high pressure CO2 injection experiments and developing mathematical models to investigate the pore scale mechanisms of CO2 trapping and storage in aquifers.

 

Research Assistant, Heriot-Watt University, Edinburgh, January 2011 - July 2011.

During my PhD, I worked on a Carbonated Water Injection (CWI) Studies joint industry project. I was involved and providing my experimental and modelling expertise on this project during this time.

 

Research Assistant, Upstream Laboratory of Petroleum in Tehran University, Iran, September 2004 - November 2005.

During my MSc, I was involved in the following joint industrial projects for the National Iranian Oil Company (NIOC):

 

 • Experimental studies of immiscible gas injection into fractured carbonate rocks.

 • Experimental studies of relative permeabilities in carbonate rocks.

 

 

 

 

 

Professional Experience

 

 

Associate Professor, Shiraz University, Shiraz, Iran, July 2016 - Present.

Involved in teaching courses in petroleum (reservoir) engineering.

 

Assistant Professor, Shiraz University, Shiraz, Iran, September 2011 - June 2016.

Involved in teaching courses in petroleum (reservoir) engineering.

 

Member of Board of Petroazma Company (a Knowledge-based company), March 2013 –Present

Petroazma designs and constructs upstream experimental equipment and provides RCAL, SCAL, PVT and simulation/consultancy services to oil companies (www.petroazma.com)

 

Member of Board (by election) of Iranian Petroleum Institute, June 2016 – June 2018. )http://www.ipi.ir(

 

Member of Iran’s National Committee in the World Petroleum Council for the Cycle 2017-2020

 

Member of Board of science, industry and market of Iranian laboratory chemical and equipment organization, May 2017- December 2018

 

Head of technical group (Contract/Reservoir) to negotiate and evaluate master development plan proposed by international foreign companies for M Field, May 2017- 2018

 

Head of training group in France for Vinci experimental rigs, September 2016

 

Senior Consultant, Petroc co, United Kingdom, June 2009-June 2011

I was responsible for conducting experimental and modelling tasks related to underground CO2 storage and reporting the results.

 

Reservoir Engineer, SimTech Namvaran Co., Iran, October 2003 - March 2006.

I was responsible for conducting reservoir studies and simulation of three Iranian gas fields:

 • Homa,

 • Shanoul,

 • Varavi,

 

Administrative Experience

 

                                                                                                 

 1. Dean, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, (1 Feb 20120- Present)

 

 1. School Vice-Dean of Research, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran, (20 January 2018- 1 March 2020)

 

 1. Director at Enhanced Oil Recovery Research Center, Shiraz University, (September 2015-Present)

 

 1. Executive Director of Premier Idea Support Centre, Shiraz University, (August 2014- August 2016)

 

 1. School Vice Dean for Student Affairs, The School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, (November 2011- March 2014)

 

 1. Committee Member of Communication Affairs with Industry, The School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, (January 2012- March 2014)

 

 1. Committee Member of Premier Idea Support Centre, Engineering schools, Shiraz University (January 2012- August 2014)

 

 1. Advisor of Shiraz University SPE Chapter, The School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, (January 2012- August 2014)

 

 1. Library Assistant, Institute of Petroleum Engineering Library, Heriot-Watt University, (2008- 2011).

 

Research Areas of Interest

 

 

 • Enhanced hydrocarbon recovery (EOR and EGR)

 • Reservoir simulation and modelling of multiphase flow in porous media

 • Carbon dioxide sequestration, underground gas storage

 • Fluid flow in fractured reservoirs

 • Effect of surface phenomena at pore scale flow mechanisms

 • Asphaltene Precipitation and Deposition

 • Waste water management

 

Visiting Professor

 

 

 1. Institute of Process Engineering and Environmental Engineering at TU Dresden, Dresden, Germany, March 2019, host: Prof. Kerstin Eckert

 2. Center For Hydrocarbon Recovery, Skoltech, Russia, Summer 2018 host: Dr. Alexey Cheremisin

 3. Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) and Chosun University, South Korea, February 2018, host: Dr Taejin Choi

 

Awards & Honours

 

 

 1. Shiraz University Top Researcher-for high quality research, 2018

 2. Fars Province Top Researcher 2018

 3. Distinguished National Mentor at Iran Oil Industry WPC Youth Committee, 2018-2019

 4. National Committee Member in World Petroleum Council 2020.

 5. First place among the submitted proposals/researches in Innovative Technologies Forum. 1st Iran WPC Young Professional Awards 2018

 6. Highly recommended place among the submitted proposals/researches in Energy Management Forum. 1st Iran WPC Young Professional Awards 2018

 7. Co-supervisor of the Outstanding Student Thesis in Chemical Engineering (Mr Reza Rezaiee), Selected by Kerman University for period of September 2016- September 2018

 8. Top Selected Patent with my MSc Student, Mr Sadegh Hasanpour, November 2018

 9. Best MSc Thesis published- Iranian Chemical Engineering Association Award to my Student Mr Reza Rezaiee, March 2018

 10. Best MSc Thesis published- Dr Hashemi Prize to my Student Mr Faryar Shojaati

 11. School of Chemical and Petroleum Engineering: Research Excellence Award (2017-2018)

 12. School of Chemical and Petroleum Engineering: Teaching Excellence Award (2016-2017)

 13. National Distinguished Innovator Awarded by Iran’s Minister of Science Research and Technology, (December 2016)

 14. Best Presented Paper: "Comparison between tertiary CO2 injection and modified tertiary CO2 injection by carbonated water" in the first national conference of oil and gas field development (OGFD), Sharif University of Technology, (January 2015)

 15. Distinguished professor of oil industry, 3rd International conference on Oil, Gas and

Petrochemical, (2014)

 1. Advisor of SPE Student Chapter Award, (2013)

 2. Students' Union: Teaching Excellence Award, Shiraz University, (2011-2012)

 3. Joint industry project (JIP) scholarship, hydrocarbon recovery mechanisms group, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University, (2010-July 2011).

 4. One-year Scholarship Award, Shiraz University (2008-2009).

 5. Overseas Research Students Award Scheme (ORSAS), Heriot-Watt University, (2006-2010).

 6. James Watt Scholarship, Heriot-Watt University, (2006-2010).

 

Training

 

 

 • Siri Island, Iran, summer 2001: Overview of production engineering.

 • National Iranian Drilling Company, Ahwaz base, Iran, summer 2002: Overview of drilling, well completion, casing and cementing.

 

Professional Memberships

 

 

I used to be member of:

 • Society of Petroleum Engineers (SPE)

 • Energy Institute (EI)

 • UK Carbon Capture and Storage Community Network (UKCCSC)

 • Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM)

 • European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE)

 

Other Qualifications

 

 

 • Competent in COMSOL Multiphase’s mathematical software and programming with MATLAB software.

 • Competent in GEOQUEST reservoir simulation software (E100, E300, PVTi).

 • Competent in well test software (PANSYSTEM).

 • Competent in Best fit & Monte Carlo Simulation software.

 • Competent in Office (Power Point, Excel, Word, Visio).

 •  

Languages

 

 

English, (Fluent), Persian, (Fluent), Kurdish, (Fluent),

 

 

Other skills

 

 

Hard working- Enjoy my job and work hard so that ensure tasks are completed correctly and on time. Interest in improving efficiency on assigned tasks.

Communications- Good written and verbal presentation skills. Have a good and clear speaking voice. Good team worker.

Interpersonal Skills- Able to get along very well with colleagues.

Flexible- Willing to try new things.

 

References

 

Available upon request

 

APPENDIX

 

Teaching Experience

 

 

Teaching/Lecturing:

Following courses have been taught in Shiraz University, September 2011-present:

 • Postgraduate Students

  • Advanced EOR (PhD students)

  • Fluid Phase Equilibria (MSc students)

  • Water Flooding and Gas Injection Methods for EOR (MSc students)

  • Reservoir Engineering of Fractured Reservoirs (MSc students)

  • Advanced Well Testing (MSc students)

  • Fluid Flow in Porous Media (MSc students)

 • Undergraduate Students

  • Enhanced Oil Recovery

  • Reservoir Rock Properties

  • Reservoir Fluid Properties

  • Well Testing

  • Well Logging and Formation Evaluation

  • Carbonate Reservoir

  • Reservoir fluid properties Lab

  • Reservoir rock properties Lab

  • Software Workshop I (Eclipse)

  • Software Workshop II (Pansystem)

 

Student Supervision:

 • I have been supervising 5 PhD students and 57 MSc students at Shiraz University (September 2011- Present), see appendix for more information

 • I was involved in supporting PhD students at Heriot-Watt University in various aspects of their research, (2010-July 2011).

 

Short Course and workshop Presentations:

 • Two days workshop, CO2-EOR based methods. Shiraz University, Iran, Feb 2019,

 • One day workshop, Pore Scale Mechanisms of CO2 and Foam Injection, Skoltech Center for Hydrocarbon Recovery, Russia, August 2018,

 • Two days short course, Carbonated Water Injection (CWI), A Productive Way of Using CO2 for EOR and CO2 Storage, Skoltech Center for Hydrocarbon Recovery, Russia, August 2018,

 • Half day presentation, CO2 injection for EOR and underground storage purposes, Chonnam National University, South Korea, February 2018.

 • Three days short course on carbonated water injection as an EOR method, for National Iranian South Oil Company (NISOC), December 2016

 

 

 

 

Teaching Assistant:

 • During my MSc I carried out teaching activities which included helping out BSc Chemical Engineering students in their Fluid Mechanics course, invigilating and marking exam scripts-Tehran University, (2005).

 • During my PhD I had teaching responsibilities which included helping out MSc Petroleum Engineering students in their Formation Evaluation module and also providing technical support in their group projects-Heriot-Watt University, (2007-July 2011).

 

Demonstrator:

 • Eclipse-Shiraz University, (2014- present)

 • Pansystem- Shiraz University, (2014- present)

 • High-pressure, high-temperature rig to measure contact angle and interfacial tensions to PhD students, Heriot-Watt University, (2010-July 2011).

 • High-pressure micromodel rig used to perform visualisation fluid flow experiments to PhD students, Heriot-Watt University, (2010-July 2011).

 • COMSOL Multiphysics (mathematical package to solve set of equations) to PhD students, Heriot-Watt University, (2010-July 2011).

 • TerraStation log analysis software to MSc students, Heriot-Watt University, (2007-July 2011).

 • Pan System 3.0a (well testing software), SimTech Namvaran Co, (2005).

 • Core flooding system and enhanced oil recovery (EOR) laboratory experiments to MSc students, Upstream Laboratory of Petroleum in Tehran University, (2005).

 

 

Oral Communications

 

 

Invited Speaker:

 • Institute of Process Engineering and Environmental Engineering at TU Dresden, Dresden, Germany, March 2019

 • Skoltech Center for Hydrocarbon Recovery, Russia, August 2018,

 • Shiraz University, Student affair, welcome to fresh student and future of energy world, October 2018.

 • Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM), South Korea, February 2018

 • Chonnam National University, College of Engineering, Department of Energy & Resources Engineering, South Korea, February 2018.

 • Shiraz University Student Union, Study in International Universities, November 2017

 • Petroiran Development Company, Smart Water Injection in Carbonate Reservoir, September 2017

 • 13th Russian Petroleum and Gas Congress, Iran-Russia panel. June 2017. "Opportunities and challenges in Iranian Upstream Industry"

 • National Iranian South Oil Company on Carbonated water injection, December 2016.

 • National Iranian Gas Storage Company (International Gas Union Conference), October 2013.

 • National Iranian South Oil Company, December 2012.

 

 

 

International Conference:                          

 • Chairman at 8th Saint Petersburg International Conference & Exhibition Innovations in geosciences – time for breakthrough, on the following sessions:

  • Chemical Methods of EOR 10 April 2018

  • Field Development, EOR, Monitoring and Production of Hydrocarbons, 11 April 2018

 • EAGE Saint Petersburg Russia Conference, 9-12 April 2018, Three papers including:

  • 44663 - Does the use of PAM polymer in nanoparticle-surfactant stabilized N2 foam enhanced the stability in EOR?

  • 44681 - Investment Opportunities in Iranian EOR Projects 

  • 44491 - A Discussion About the Effect of Considering the Dynamic Capillary Forces on Dissimilarity of Imbibition Recovery Curves 

 • 22nd World Petroleum Congress, Istanbul, July 2017 (Two papers)

 • 4th RUSIA-IRANIAN FORUM / RIOG 2017 Russia-Iran: Co-operation in the sphere of investment and technology for the development of the oil and gas industry, June 2017

 • Paris, France, April 2009.

 • Amsterdam, The Netherlands, June 2009.

 • Oxford, UK, May 2008.

 

Seminars:

 • Eight Technical Steering Committee Meetings on Carbonated Water Injection (CWI) Studies Project, Heriot-Watt University, 2007-2011.

 • Two Technical Steering Committee Meetings on CO2 Storage Studies project, Heriot-Watt University, 2009-2011.

 • Institute of Petroleum Engineering Student Seminar (ResTalk), Heriot-Watt University, 11 July 2008.

 • Teaching Exam (Passed), Scientific Representative of the Iranian Universities in the United Kingdom, 2008.

 • Technical Steering Committee Meeting on Immiscible Gas Injection in Oil Reservoirs project, National Iranian Oil Company, R&D Division, 2005.

 

 

Journal Papers

 

 1.  Lopez D, J. Giraldo L, F. Lucas E, Riazi M, Franco Ariza C, Cortes Correa F (2020) Cardanol /SiO2 Nanocomposites for Inhibition of Formation Damage by Asphaltenes Precipitation/Deposition in Light Crude Oil Reservoirs. Part I: Novel Nanocomposite Design based on SiO2-Cardanol Interactions. Energy & Fuels 0:0-

 2. Palizdan S, Riazi M, Malayeri M, Torabi F (2020) Stability of water-in-oil emulsions for MgSO4 and Na2CO3 solutions under dynamic and static conditions CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING :-

 3. Parsaie A, Mohammadi-Khanaposhtani M, Riazi M, Tamsilian Y (2020) Magnesium Stearate Nanoparticle– Coated Superhydrophobic Sponge for Oil/Water Separation: Synthesis, Properties, Application Separation and Purification Technology 0:117105-0

 4. Palizdan S, Abbasi J, Riazi M, Malayeri M (2020) Impact of solutal Marangoni convection on oil recovery during chemical flooding Petroleum Science 0:0-0

 5. Rezaei A, Riazi M, Escrochi M, Elhaei (2020) Integrating surfactant, alkali and nano-fluid flooding for enhanced oil recovery: A mechanistic experimental study of novel chemical combinations Journal of Molecular Liquids 308:113106-0

 6. Parsaei R, Kazemzadeh Y, Riazi M (2020) Study of Asphaltene Precipitation during CO2 Injection into Oil Reservoirs in the Presence of Iron Oxide Nanoparticles by Interfacial Tension and Bond Number Measurements ACS Omega 0:0-0

 7. Shahsavar N, Riazi M, Malayeri M (2020) Removal of asphaltene deposition in porous media using emulsified solvents - A visual study Journal of Petroleum Science and Engineering 191:107207-0

 8. Nikseresht S, Riazi M, Amani M, Farshchi Tabrizi F (2020) Prediction of oil/water interfacial tension containing ionic surfactants Colloid and Interface Science Communications 34:100217-0

 9. Khandoozi S, Malayeri M, Riazi M, Ghaedi M (2020) Inspectional and dimensional analyses for scaling of low salinity waterflooding (LSWF): From core to field scale Journal of Petroleum Science and Engineering 189:106956-0

 10. Dehdari B, Parsaei R, Riazi M, Rezaei N, Zandehboudi S (2020) New insight into foam stability enhancement mechanism, using polyvinyl alcohol (PVA) and nanoparticles Journal of Molecular Liquids 0:112755-0

 11. Lashkarbolooki M, Zeinoddini A, Riazi M, Ayatollahi S (2020) New insight on dynamic behavior of swelling and bond number of light and heavy crude oil during carbonated water flooding The European Physical Journal Plus 135:0-0

 12. Rezvani H, Panahpoori D, Riazi M, Parsaei R, Tabaei M, Cortes Correa F (2020) A novel foam formulation by Al2O3/SiO2 nanoparticles for EOR applications: A mechanistic study Journal of Molecular Liquids 0:112730-0

 13. Afshar Ahmadbaygi, Behrouz Bayati, Mohsen Mansouri, Hossein Rezaei, and Riazi M (2020) Chemical study of asphaltene inhibitors effects on asphaltene precipitation of an Iranian oil field Oil & Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 75:6-0

 14. Derikvand Z, Rezaei A, Parsaei R, Riazi M, Torabi F (2019) A mechanistic experimental study on the combined effect of Mg2+, Ca2+, and SO42- ions and a cationic surfactant in improving the surface properties of oil/water/rock system Physicochemical and Engineering Aspects 0:124327-0

 15. E. Medina O, Hurtado Y, CaroVelez C, Cortes Correa F, Riazi M, Lopera, Franco Ariza C (2019) Improvement of Steam Injection Processes Through Nanotechnology: An Approach through in Situ Upgrading and Foam Injection Energies 12:4633-0

 16. Hurtado Y, Franco Ariza C, Riazi M, Cortes Correa F (2019) Improving the stability of nitrogen foams using silica nanoparticles coated with polyethylene glycol Journal of Molecular Liquids 0:112256-0

 17. Ismael I, Kazemzadeh Y, Sharifi M, Riazi M, Malayeri M, Cortes Correa F (2019) Formation and stability of W/O emulsions in presence of asphaltene at reservoir thermodynamic conditions Journal of Molecular Liquids 0:112125-0

 18. Marquez S, Olmos C, Pérez M, Lerner B, Franco Ariza C, Riazi M, Gallego J, Carrasco F, Cortes Correa F (2019) A microfluidic study to investigate the effect of magnetic iron core-carbon shell nanoparticles on displacement mechanisms of crude oil for chemical enhanced oil recovery Journal of Petroleum Science and Engineering 0:106589-0

 19. Bahraminejad H, Khaksar Manshad A, Riazi M, A. Ali J, Sajadi, Keshavarz A (2019) CuO/TiO2/PAM as a Novel Introduced Hybrid Agent for Water—Oil Interfacial Tension and Wettability Optimization in Chemical Enhanced Oil Recovery Energy & Fuels 0:0-0

 20. Marquez S, Giraldo Pedroza L, Carrasco F, Riazi M, Manrique E, Quintero H, Garcia H, Franco Ariza C, Cortes Correa F (2019) Importance of the Nanofluid Preparation for Ultra-Low Interfacial Tension in Enhanced Oil Recovery Based on Surfactant–Nanoparticle–Brine System Interaction ACS Omega 4:16171-16180

 21. Kazemzadeh Y, Rezvani H, Ismael I, Sharifi M., Riazi M (2019) An experimental study toward possible benefits of water in oil emulsification in heavy oil reservoirs: comparing role of ions and nanoparticles Materials Research Express 6:85702-0

 22. Shahsavani B, Malayeri M, Riazi M (2019) Impact of aqueous phase in emulsified form on distribution and instability of asphaltene molecules Journal of Molecular Liquids 295:111688-0

 23. Rezaiee R, Sadatshojaie A, Mohebi A, Riazi M (2019) A new insight into pore body filling mechanism during waterflooding in a glass micro-model Chemical Engineering Research and Design 0:0-0

 24. Panahpoori D, Rezvani H, Parsaei R, Riazi M (2019) A pore-scale study on improving CTAB foam stability in heavy crude oil?water system using TiO2 nanoparticles Journal of Petroleum Science and Engineering 0:106411-0

 25. Ghandi E, Parsaei R, Riazi M (2019) Enhancing the spontaneous imbibition rate of water in oil-wet dolomite rocks through boosting a wettability alteration process using carbonated smart brines Petroleum Science 0:0-0

 26. Shahsavani B, AHMADI P, Malayeri M, Riazi M, Safian G (2019) A conceptual modeling to predict asphaltene molecules fate within an annulus control volume JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 292:111414-0

 27. Kazemzadeh Y, Dehdari B, Etemadan Z, Riazi M, Sharifi M., (2019) Experimental investigation into Fe3O4/SiO2 nanoparticle performance and comparison with other nanofluids in enhanced oil recovery Petroleum Science 16:578-590

 28. Rezvani H, Tabaei M, Riazi M (2019) Pore-scale investigation of Al2O3 nanoparticles for improving smart water injection: Effect of ion type, ion and nanoparticle concentration, and temperature Materials Research Express 6:85505-0

 29. Rezvani H, Kazemzadeh Y, Sharifi M., Riazi M, Shojaei S (2019) A new insight into Fe3O4-based nanocomposites for adsorption of asphaltene at the oil/water interface: An experimental interfacial study Journal of Petroleum Science and Engineering 177:786-797

 30. Aghajan zadeh M, AHMADI P, Sharifi M., Riazi M (2019) Wettability modification of oil-wet carbonate reservoirs using silica-based nanofluid: An experimental approach Journal of Petroleum Science and Engineering 178:700-710

 31. Moosavi S, Reyhani M, Malayeri M, Riazi M (2019) Impact of monovalent and divalent cationic and anionic ions on wettability alteration of dolomite rocks Journal of Molecular Liquids 281:9-19

 32. Kazemzadeh Y, Ismael I, Rezvani H, Sharifi M. , Riazi M (2019) Experimental investigation of stability of water in oil emulsions at reservoir conditions: Effect of ion type, ion concentration, and system pressure Fuel 243:15-27

 33. Ahmadi P, Ghandi E, Riazi M, Malayeri M (2019) Experimental and CFD studies on determination of injection and production wells location considering reservoir heterogeneity and capillary number Oil & Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies nouvelles 74:4-0

 34. Ahmadi P, Shahsavani B, Malayeri M, Riazi M (2019) Impact of different injection sites on the water and oil exchange in a fractured porous medium for different polymers: A visual study Journal of Petroleum Science and Engineering 174:948-958

 35. Boostani S, Hosseini S, Yousefi G, Riazi M, Tamaddon A, Van der Meeren (2019) The stability of triphasic oil-in-water Pickering emulsions can be improved by physical modification of hordein- and secalin-based submicron particles Food Hydrocolloids 89:649-660

 36. Kargozarfard Z, Riazi M, Ayatollahi S (2019) Viscous fingering and its effect on areal sweep efficiency during waterflooding: an experimental study, Petroleum Science 16:105-116

 37. Rezaiee R, Mohebi A, Riazi M, Danafar F (2019) Visualization study of the effects of oil type and model geometry on oil recovery under ultrasonic irradiation in a glass micro-model Fuel 239:709-716

 38. Ghamartale A, Escrochi M, Riazi M, Faghih A (2019) Experimental Investigation of Ultrasonic Treatment Effectiveness on Pore Structure, Ultrasonics Sonochemistry 51:305-314

 39. Hamid Reza Ansari, Masoud Riazi, and Samad Sabbaghi (2018), An Experimental Investigation of Wettability Alteration of Carbonated Rock Using Alpha-Alumina NaNofluid, Petroleum Research (August-September), Vol. 28, No. 102. 18-21

 40.  Nikseresht S., Farshchi Tabrizi F., Riazi ,M. (2018), Thermodynamic Investigation of Cationic Surfactants Effect on Oil-Water Interfacial Tension, Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 50 (2) (2018) 1-3.

 41. Kazemzadeh Y, Sharifi M. , Riazi M (2018) Mutual Effects of Fe3O4/Chitosan Nanocomposite and Different Ions in Water for Stability of Water-in-Oil (w/o) Emulsions at Low–High Salinities Energy & Fuels 0:0-0

 42. Kazemzadeh Y, Sharifi M., Riazi M (2018) Optimization of Fe3O4/Chitosan nanocomposite concentration on the formation and stability of W/O emulsion Materials Research Express 0:0-0

 43. Riazi M, Zare K (2018) Influences of Asphaltene Deposition on Formation Damage and Gas Coning Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 3:0-0

 44. Nategh M, Vaferi B, Riazi M (2018) Orthogonal Collocation Method for Solving the Diffusivity Equation: Application on Dual Porosity Reservoirs With Constant Pressure Outer Boundary Journal of Energy Resources Technology 141:42001-0

 45. Farzani Tolesorkhi S, Esmaeilzadeh F, Riazi M (2018) Experimental and theoretical investigation of CO2 mass transfer enhancement of silica nanoparticles in water Petroleum Research :-

 46. Kazemzadeh Y, Sharifi, M., Riazi M, Rezvani H, Tabaei M (2018) Potential effects of metal oxide/SiO2 nanocomposites in EOR processes at different pressures, Physicochemical and Engineering Aspects 559:372-384

 47.  Shakiba M, Riazi M, Ayatollahi S, Takband M (2018) The impact of connate water saturation and salinity on oil recovery and CO2 storage capacity during carbonated water injection in carbonate rock Chinese Journal of Chemical Engineering 0:0-0

 48.  Hassanpour chenarestan sofla S, Malayeri M, Riazi M, Mousavi S, Negahban Z (2018) On the impact of Co 3 O 4 nanoparticles on interaction of heavy oil and brine mixtures Journal of Petroleum Science and Engineering 171:680-686

 49.  Golkari A, Riazi M (2018) Comparative study of oil spreading characteristics for water and carbonated water systems using live and dead oils Journal of Petroleum Science and Engineering 171:242-252

 50.  Lashkarbolooki M, Riazi M, Ayatollahi S (2018) Effect of CO 2 and crude oil type on the dynamic interfacial tension of crude oil/carbonated water at different operational conditions Journal of Petroleum Science and Engineering 170:576-581

 51.  Kazemzadeh Y, Shojaei S, Riazi M, Sharifi M. (2018) Review on application of nanoparticles for EOR purposes; a critical of the opportunities and challenges Chinese Journal of Chemical Engineering 27:237-246

 52.  Rezaiee R, Mohebbi A, Riazi M, Niakousari M (2018) Experimental investigation on the effect of ultrasonic waves on reducing asphaltene deposition and improving oil recovery under temperature control Ultrasonics Sonochemistry 45:204-212

 53. Doryani dariuni H, Riazi M, Malayeri M (2018) Precipitation and deposition of asphaltene in porous media: Impact of various connate water types Journal of Molecular Liquids 258:124-132

 54. Hassanpour chenarestan sofla S, Malayeri M, Riazi M (2018) Asphaltene Precipitation during Injection of CO2 Gas into a Synthetic Oil in the Presence of Fe3O4 and TiO2 Nanoparticles Journal of Chemical & Engineering Data 63:1266-1274

 55. Moosavi S, Qajar J, Riazi M (2018) A comparison of methods for denoising of well test pressure data Journal of Petroleum Exploration and Production Technology :-

 56. Sadegh Hasanpour, Mohammad Reza Malayeri, , Masoud Riazi, Farzaneh Darkhah: " Density prediction of asphaltenic synthetic oil and comparison with crude oil at different operating conditions", Petroleum Research

 57. Rezvani H, Riazi M, Tabaei M, Kazemzadeh Y, Sharifi M. (2018) Experimental investigation of interfacial properties in the EOR mechanisms by the novel synthesized Fe3O4 @ Chitosan nanocomposites Physicochemical and Engineering Aspects 544:15-27

 58. Abbasi J, Ghaedi M, Riazi M (2018) A new numerical approach for investigation of the effects of dynamic capillary pressure in imbibition process Journal of Petroleum Science and Engineering 162:44-54

 59. Lashkarbolooki M, Ayatollahi S, Riazi M (2018) Experimental investigation of dynamic swelling and Bond number of crude oil during carbonated water flooding; Effect of temperature and pressure Fuel 214:135-143

 60. Yousef Kazemzadeha, S.Ehsan Eshraghi, Masoud Riazi, Sohrab Zendehboud (2017) How Do Metal Oxide Nanoparticles Influence on Interfacial Tension of Asphaltic Oil-Supercritical CO 2 Systems? The Journal of Supercritical Fluids 135:1-7

 61.  Shojaati F, Mousavi S, Riazi M, Torabi F, Osat M (2017) "Investigating the Effect of Salinity on the Behavior of Asphaltene Precipitation in the Presence of Emulsified Water" Industrial & Engineering Chemistry Research :-

 62. Golkari A, Riazi M (2017) Investigation of Oil Spreading Coefficient in Carbonated Water+ Gas+ Oil System: Experimental Study in an Iranian Asphaltenic Oil Reservoir Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology :-

 63. Golkari A, Riazi M (2017) Experimental investigation of miscibility conditions of dead and live asphaltenic crude oil–CO2 systems Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 7:597-609

 64. Shojaati F, Mousavi S, Riazi M, Derikvand Z (2017) Experimental investigation of the inhibitory behavior of metal oxides nanoparticles on asphaltene precipitation Physicochemical and Engineering Aspects 531:99-110

 65. Lashkarbolooki M, Riazi M, Ayatollahi S (2017) Effect of CO 2 and natural surfactant of crude oil on the dynamic interfacial tensions during carbonated water flooding: Experimental and modeling investigation Journal of Petroleum Science and Engineering 159:58-67

 66. Abbasi J, Sarafrazi S, Riazi M, Ghaedi M (2017) Improvements in scaling of counter-current imbibition recovery curves using a shape factor including permeability anisotropy Journal of Geophysics and Engineering :-

 67. Riazi M, Kazemzadeh Y, Parsaei R (2017) Asphaltene and Normal Paraffin Effect on Gas-Oil Interfacial Tension during CO2 Injection into Asphaltenic Oil Reservoir, Gas Technology Journal, 2: 31-42

 68. Baghooee H, Kazemzadeh Y, Riazi M (2017) Optimization the number of injection wells in an Underground Gas Storage Process: An Iranian Case Study, accepted for publication in Gas Technology Journal:-

 69. Kazemzadeh Y, Riazi M, Takband M, Golparvar A, Ayatollahi S (2017) Analysis of Natural Gas Storage Process in an Iranian Non-Hydrocarbon Gas Reservoir, accepted for publication in Gas Technology Journal:-

 70. Ansari N., Riazi M., Ayatollahi S,: "Investigation of the impact of pertinent parameters on mixing of cushion gas and working gas during natural gas storage process in a nitrogen reservoir", Petroleum Research, 81: 90-95 (2017)

 71. Doryani dariuni H, Beheshti, S., Malayeri M.R., Riazi M., : "Experimental investigation of alkali flooding on enhanced recovery of an asphaltenic oil", Petroleum Research, 107: 93-121 (2017)

 72. Abbasi J, Riazi M, Ghaedi M, Mirzaei Paiaman A (2017) Modified shape factor incorporating gravity effects for scaling countercurrent imbibition Journal of Petroleum Science and Engineering 150:361-372

 73. Hassanpour Chenarestan Sofla S, Rabbani Fard, S., Malayeri M.R., Riazi M., (2016): "Impact of cobalt oxide nanoparticles on MMP and asphaltene precipitation of synthetic oils in the presence of gaseous carbon dioxide using vanishing interfacial tension method", Petroleum Research, 91:28-44

 74. Lashkarbolooki M, Ayatollahi S, Riazi M (2016) Mechanistical Study of Effect of Ions in Smart Water Injection into Carbonate Oil Reservoir, Process Safety and Environmental Protection 105:361-372

 75. Abbasi J, Ghaedi M, Riazi M (2016) Discussion on Similarity of Recovery Curves in Scaling of Imbibition Process in Fractured Porous Media Journal of Natural Gas Science and Engineering 36:617-629

 76. Derikvand Z, Riazi M (2016) Experimental Investigation of a Novel Foam Formulation to Improve Foam Quality Journal of Molecular Liquids 224:1311-1318

 77.  Abbasi J, Raji B, Riazi M, Kalantariasl A (2016) A Simulation investigation of Performance of Polymer Injection in Hydraulically Fractured Heterogeneous Reservoirs Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, DOI 10.1007/s13202-016-0295-x

 78. Lashkarbolooki M, Riazi M, Ayatollahi S (2016) Investigation of Effects of Salinity, Temperature, Pressure, and Crude Oil Type on the Dynamic Interfacial Tensions Chemical Engineering Research and Design 115:53-65

 79. Sharifpour E, Escrochi M, Riazi M, Ayatollahi S (2016) .On the importance of gel rigidity and coverage in a smart water shutoff treatment in gas wells Journal of Natural Gas Science and Engineering 31:808-818

 80. Ghaedi M, Riazi M (2016) Scaling equation for counter current imbibition in the presence of gravity forces considering initial water saturation and SCAL properties Journal of Natural Gas Science and Engineering 34:934-947

 81. Kargozarfard Z, Riazi M, Ayatollahi S, Shahnazar nezhad khalesi S (2016) Performance of Polyacrylamide/Cr(III) Gel Polymer in oil recovery from heterogeneous porous media, an experimental study Korean Journal of Chemical Engineering 33:3350-3358

 82. Doryani dariuni H, Malayeri M.R., Riazi M (2016) Visualization of asphaltene precipitation and deposition in a uniformly patterned glass micromodel Fuel 182:613-622

 83. Abbaszadeh M, Naseri M, Riazi M (2016) Experimental investigation of the impact of rock dissolution on carbonate rock properties in presence of carbonated water Environmental Earth Sciences 75:1-6

 84. Riazi M, Golkari A (2016) The Influence of Spreading Coefficient on Carbonated Water Alternating Gas Injection in a Heavy Crude Oil Fuel 178:1-9

 85. Hassanpour Chenarestan Sofla S, Malayeri M.R., Riazi M (2016) Utilization of Co3O4 nanoparticles for reducing precipitation of asphaltene during CO2 injection Journal of Natural Gas Science & Engineering 31:39-47

 86. Lashkarbolooki M, Ayatollahi, S., Riazi M (2016) Mechanistic Study on the Dynamic Interfacial Tension of Crude Oil + Water Systems: Experimental and Modeling Approaches Journal of Industrial & Engineering Chemistry 35:407-416

 87. Lashkarbolooki M, Riazi M, Hajibagheri F, Ayatollahi, S., (2016) Low Salinity Injection into Asphaltenic-Carbonate Oil Reservoir, Mechanistical Study Journal of Molecular Liquids 216:377-386

 88. Abbaszadeh M, Naseri M, Riazi M (2016) Mathematical Modeling of Counter Current Spontaneous Imbibition of Carbonated Water in Porous Media Journal of porous media 19:1-13

 89. Shakiba M, Ayatollahi, S., Riazi M (2016) Investigation of oil recovery and CO2 storage during secondary and tertiary injection of carbonated water in an Iranian carbonate oil reservoir Journal of Petroleum Science and Engineering 137:134-143

 90. Lashkarbolooki M, Riazi M, Zeinolabedini Hezave A, Ayatollahi, S., (2016) Synergy Effects of Ions, Resin, and Asphaltene on Interfacial Tension of Acidic Crude Oil and Low- High Salinity Brines Fuel 165:75-85

 91. Hassanpour Chenarestan Sofla S, Malayeri M.R., Riazi M., (2015): "Experimental comparative study of miscibility between CO2 and crude and synthetic oils-Case study: one of Iranian south reservoir", Petroleum Research, 86:88-99

 92. Kazemzadeh, Y., Malayeri M.R., Riazi, M., Parsaei, R. (2015): “Impact of Fe3O4 nanoparticles on asphaltene precipitation during CO2 injection”, Journal of Natural Gas Science & Engineering, volume 22, pages 227-234.

 93. Lashkarbolooki M, Ayatollahi, S., Riazi M (2015) Correction to Effect of Salinity, Resin, and Asphaltene on the Surface Properties of Acidic Crude Oil/Smart Water/Rock System Energy & Fuels 9:4665-4665

 94. Sharifpour E, Riazi M, Ayatollahi, S., (2015) Smart Technique in Water shutoff treatment for Layered Reservoir through engineered injection/production scheme Industrial & Engineering Chemistry Research 44:11236-11246

 95. Doryani dariuni H, Kazemzadeh Y, Parsaei R, Malayeri M.R. , Riazi M (2015) Impact of asphaltene and normal paraffins on methane-synthetic oil interfacial tension: An experimental study Journal of Natural Gas Science and Engineering 26:538-548

 96. Iraji B, Shadizadeh R, Riazi M (2015) Experimental Investigation of CO2 Huff and Puff in a Matrix-Fracture System Fuel 158:105-112

 97. Rabiei A, Sayyad H, Riazi M, Hashemi A (2015) Determination of dew point pressure in gas condensate reservoirs based on a hybrid neural genetic algorithm Fluid Phase Equilibria 387:38-49

 98. Kazemzadeh Y, Malayeri M.R., Riazi M, Parsaei R (2015) Impact of Fe3O4 nanoparticles on asphaltene precipitation during CO2 injection Journal of Natural Gas Science & Engineering 22:227-234

 99. Kazemzadeh, Y., Parsaei, R., Riazi, M.: “ Experimental Study of Asphaltene Precipitation Prediction during Gas Injection to Oil Reservoirs by Interfacial Tension Measurement Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects”, volume 466, 2015, pages 138-146.

 100. Lashkarbolooki, M., Ayatollahi, S., Riazi, M.: “The Impacts of Aqueous Ions on Interfacial Tension and Wettability of an Asphaltenic Acidic Crude Oil Reservoir during Smart Water Injection”, Journal of chemical and engineering data, volume 52, 2014, pages 3624-3634.

 101. Lashkarbolooki, M., Ayatollahi, S., Riazi, M.: “Effect of Salinity, Resin, and Asphaltene on the Surface Properties of Acidic Crude Oil/Smart Water/Rock System Energy and Fuel, volume 28, 2011, pages 6820-6829.

 102. Kazemzadeh, Y., Riazi, M.: “Investigating the Impact of Molecular Diffusion in Natural Gas Storage Process in an Iranian Depleted Fractured Oil Reservoir” Journal of Gas Technology, volume 1, 2014, pages 35-35.

 103. Maroufi, P., Ayatollahi, S., Rahmanifard H, Abdolhossein, J., Riazi, M.:”Experimental Investigation of Secondary and Tertiary Oil Recovery from Fractured Porous Media” J Petrol Explor Prod Technol, volume 3, 2013, pages179-188.

 104. Zolghadr, A., Riazi, M., Escrochi, M., Ayatollahi, S.: ”Investigating the Effects of Temperature, Pressure, and Paraffin Groups on the N2 Miscibility in Hydrocarbon Liquids using the Interfacial Tension Measurement Method”, Industrial and Engineering Chemistry Research, volume 52, 2013, pages 9851-9857.

 105. Sohrabi, M., Ketchut, N., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Ireland , Robertson, G.:”Coreflooding Studies to Investigate the Potential of Carbonated Water Injection as an Injection Strategy for Improved Oil Recovery and CO2 Storage” Journal of Transport in Porous Media, 2012, volume 91, 2012, pages 101-121.

 106. Sohrabi, M., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Kechut ,Robertson, Ireland,: “Carbonated Water Injection (CWI) – A Productive Way of Using CO2 for Oil Recovery and CO2 Storage”, Energy Procedia, volume 4, 2011, pages 2192-2199.

 107. Sohrabi, M., Ketchut, N., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Ireland, Robertson, G.: “Safe Storage of CO2 Together With Improved Oil Recovery by CO2-Enriched Water Injection” Chemical Engineering Research and Design (Special Issue on Carbon Capture & Storage), volume 89, 2011, pages 1865-1872.

 108. Riazi, M., Sohrabi, M., Bernstone, Jamiolahmady, M., Ireland: “Visualisation of Mechanisms Involved in CO2 Injection and Storage under Various Reservoir Conditions” Chemical Engineering Research and Design (Special Issue on Carbon Capture & Storage), volume 89, 2011, pages 1827-1840.

 109. Riazi, M., Jamiolahmady, M., Sohrabi, M.: “Theoretical investigation of pore-scale mechanisms of carbonated water injection”, Journal of Petroleum Science and Engineering, volume 75, 2011, pages 312-326.

 110. Riazi, M., Sohrabi, M., Jamiolahmady, M.: “Experimental Study of Pore-Scale Mechanisms of Carbonated Water Injection (CWI)” Journal of Transport in Porous Media, volume 86, 2011, pages 73-86.

 

Conference Papers

 

 

 1. Hurtado Y, Avila S, Cortes F, Franco C, Riazi M "Silica nanoparticles coated with polyethylene glycol used to improved the stability of nitrogen foams " VII ESCUELA DE VERANO 2019, NEW TECHNOLOGIES IN PRODUCTIVITY AND ENHANCED RECOVERY OF OIL AND GAS (2019)

 2. Riazi M "Key role of surface phenomena during water alternating gas (WAG) injection process " VII ESCUELA DE VERANO 2019, NEW TECHNOLOGIES IN PRODUCTIVITY AND ENHANCED RECOVERY OF OIL AND GAS (2019)

 3. Kazemzadeh Y, Sharifi M, Riazi M " Impact of Asphaltene on stability of water in oil emulsion: Discussion on pertinent parameters and methodology " VII ESCUELA DE VERANO 2019, NEW TECHNOLOGIES IN PRODUCTIVITY AND ENHANCED RECOVERY OF OIL AND GAS (2019)

 4. Owji M, Azin R, Riazi M, Fakhrian, Ranjbar, Bahrami, "Feasibility Study of Fresh Water Storage Capacity in Asmari-Jahrum Formation, Chahpir Anticline " 80th EAGE Conference & Exhibition (2018)

 5. Kabiri samani M, Riazi M, Escrochi M, Sabagh F "Improvement of Capillary Behavior in Oil-Wet Limestone Reservoirs through Seawater Injection " 2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference 14 Nov. (2018)

 6. Dehdari B, Parsaei R, Riazi M "The Complimentary Approaches in Novel Water/N2 Emulsion Stability " 80th EAGE Conference & Exhibition (2018)

 7. Abbasi J, Ghaedi M, Riazi M, Rashid S "Investigation of Simultaneous Co-current and Counter-current Spontaneous Imbibition in Presence of Gravity Effects " 80th EAGE Conference & Exhibition (2018)

 8. Panahpoori D, Dehdari B, Riazi M, Parsaei R "Visualization Experimental Study on Polymer Enhanced Nitrogen Foam Flooding in Porous Media " 80th EAGE Conference & Exhibition (2018)

 9. Palizdan S, AHMADI P, Riazi M, Malayeri M "Effect of Formed Water-in-Oil Emulsions by Cobalt Oxide Nanoparticles on the Oil Recovery, an Experimental Approach " 80th EAGE Conference & Exhibition (2018)

 10. Dehdari B, Panahpoori D, Parsaei R, Riazi M "Does the use of PAM polymer in nanoparticle-surfactant stabilized N2 foam enhanced the stability in EOR?" 8th International Geological and Geophysical Conference and Exhibition–Saint Petersburg 2018 Innovations in Geosciences—Time for Breakthrough (2018)

 11. Palizdan S, Riazi M, Malayeri M "Experimental Investigation of the Effect of Alkaline and Water Injection on in Situ Formation of W/O Emulsion in Porous Medium " 8th International Geological and Geophysical Conference and Exhibition–Saint Petersburg 2018 Innovations in Geosciences—Time for Breakthrough (2018)

 12. Rezaei A, Riazi M, Escrochi M, " Investment Opportunities in Iranian EOR Projects 8th International Geological and Geophysical Conference and Exhibition–Saint Petersburg 2018 Innovations in Geosciences—Time for Breakthrough (2018)

 13. Abbasi J, Ghaedi M, Riazi M, "A Discussion About the Effect of Considering the Dynamic Capillary Forces on Dissimilarity of Imbibition Recovery Curves " EAGE - Saint Petersburg 2018 (2018)

 14. Ahmadi P, Riazi M, Malayeri "Investigation of co- and counter current flow behavior in carbonate rock cores " The International Symposium of the Society of Core Analysts (2017)

 15. Ahmadi P, Riazi M, Malayeri "Investigation of wettability alteration of carbonate rock in presence of sulfate, calcium and magnesium ions " the International Symposium of the Society of Core Analysts (2017)

 16. Ansari N, Ayatollahi S, Riazi M "Underground Natural Gas Storage in a Low Quality Gas Reservoir; Produced Gas Quality control by rate optimization " 79th EAGE Conference and exhibition Paris 2017 (2017)

 17. Ansari N, Riazi M, Ayatollahi S "Sensitivity Analysis on Pertinent Paameters on Mixing of Cushion and Working Gas during UGS in a Non-hydrocarbon Reservoir " 79th EAGE Conference and exhibition Paris 2017 (2017)

 18. Kazemzadeh Y, Sharifi M. , Riazi M, Malayeri M.R., "Nanoparticles for EOR purposes: State of art, opportunities and challenges " 22nd World Petroleum Congress Istanbul, (2017)

 19. Banaki R, Malayeri M.R., Riazi M, Salmanpour S, "Simulation of Gel injection, Oil barrier and DWS methods in Water Coning Prevention in a conventional and tight reservoir " 22nd World Petroleum Congress Istanbul, (2017)

 20. Parsaei R, Kazemzadeh Y, Kazemi Abadshapoori A, Riazi M, "Study of asphaltene precipitation during CO2 injection to oil reservoirs in the presence of iron oxide nanoparticles by interfacial tension and bond number measurements " 79th EAGE Conference and Exhibition, Paris, France (2017)

 21. Ghamartale A, Escrochi M, Riazi M "The Importance of Rock Texture in Ultrasonic Well Treatment " 79th EAGE Conference & Exhibition (2017)

 22. Ghamartale A, Bahreini A, Escrochi M, Riazi M, "The Modified Rock Typing Method for Carbonated Oil Reservoirs " 79th EAGE Conference & Exhibition (2017)

 23. Hassanpour chenarestan sofla S, Malayeri M.R. , Riazi M "Experimental study of asphaltene behavior in heavy oil/water in the presence of cations " The first international conference on improved/enhanced oil and gas recovery (2017)

 24. Hassanpour chenarestan sofla S, Panahpoori D, Malayeri M.R., Riazi M "Improved characteristics of crude oil/carbon dioxide mixtures using metallic nanoparticles " The first international conference on improved/enhanced oil and gas recovery (2017)

 25. Shojaati F, Derikvand Z, Mousavi S, Riazi M "Inhibition of asphaltene precipitation by aid of NiO metal oxide nanoparticles " 3rd international conference on New Research Achievements in Chemistry and Chemical Engineering (2016)

 26. Shojaati F, Riazi M, Mousavi S "Investigation of the Effect of Fe3O4 Metal Oxide Nanoparticles on the Asphaltene Precipitation " Third international conference on recent innovations in Chemistry and Chemical Engineering (2016)

 27. Khandoozi S, Ahmadi P, Riazi M "Experimental investigation of the viscosity ratio in water-oil systems on the relative permeability of fracture " Third international conference on recent innovations in Chemistry and Chemical Engineering (2016)

 28. Ahmadi P, Ghandi E, Riazi M "Experimental Investigation of Viscous Fingering in Descending fractured Porous Medium "Third International Conference on Recent innovation in Chemistry and Chemical Engineering (2016)

 29. Sarafrazi S, Abbasi J, Riazi M "Investigation on the Effect of Permeability Anistropy on imbibition recovery in presence of Capillary and gravity forces in naturally fractured reservoirs " Third international conference on recent innovations in Chemistry and Chemical Engineering (2016)

 30. Abbasi J, Raji B, Riazi M, Kalantariasl A "Performance of Polymer Injection in Hydraulically Fractured Heterogeneous Reservoirs - A Simulation Approach " 78th EAGE Conference and Exhibition 2016 (2016)

 31. Darvish Sarvestani A, Dokoohaki M, Riazi M "Identification of fractures from well log data "The Third National and International Conference on Oil, Gas, Refining & PetrochemicalIndustries with Focus on Sustainable Development (2016)

 32. Pardis B, Mahdiyar H, Riazi M "Streamline Based Modeling and Simulation of Carbonated Water Injection " The second national and international conference on oil, gas and refinery (2015)

 33. Fooladi N, Rabiei A, Riazi M "Permeability Prediction of an Iranian Reservoir Using Hybrid Neural Genetic Algorithm " 2nd International Conference Of Oil, Gas And Petrochemical (2014)

 34. Fooladi N, Riazi M, Ayatollahi S "Simulation of Salt Precipitation in Gas Producing Wells " 2nd International Conference Of Oil, Gas And Petrochemical (2014)

 35. Ejraei A, Escrochi M, Riazi M "Linear Regression to Predict Friction Factor of Fracture Network " The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) (2015)

 36. Ejraei A, Riazi M, Escrochi M "Linear Regression to Predict Two-Phase Relative Permeability of Permeability ofFracture Network " The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015) (2015)

 37. Maaref S, Moosavi S, Riazi M "Comparison of Numerical Methods to Solve Warren-Root PDE of Naturally Fractured Reservoirs " The 1st National Conference on Oil and Gas Fields Development (OGFD) (2015)

 38. Takband M, Riazi M, Ayatollahi, S."Comparison between tertiary CO2 injection and modified tertiary CO2 injection by carbonated water " The 1st National Conference on Oil and Gas Fields Development (OGFD) (2015)

 39. Takband M, Riazi M, Ayatollahi, S., Escrochi M "Experimental study of secondary and tertiaryCO2 injection at above MMP conditions " The 1st National Conference on Oil and Gas Fields Development (OGFD) (2015)

 40. Shakiba M, Riazi M, Ayatollahi, S. "Oil Recovery and CO2 Storage through Carbonated Water Injection Process; Experimental Investigation on an Iranian Carbonate Oil Reservoir " The 1st National Conference on Oil and Gas Fields Development (OGFD) (2015)

 41. Shakiba M, Riazi M, Ayatollahi, S."Impact of connate water saturation on oil recovery and CO2 storage during secondary carbonated water injection " The 1st National Conference on Oil and Gas Fields Development (OGFD) (2015)

 42. Aghajanzadeh M, Riazi M, Owji M "Lithology Detection Using the Application of Fuzzy Logic in One of Iranian Reservoir" 2nd International Conference Of Oil, Gas And Petrochemical (2014)

 43. Pardis B, Riazi M "Numerical Simulation of Counter-Current Spontaneous Imbibition, with Focus on Scaling Methods " 2nd International Conference Of Oil, Gas And Petrochemical (2014)

 44. Golestan M. H., Riazi, M., Schaffie M., Ranjbar M.,: "Investigation of the Impact of Wettabilty Alteration on Two-Phase Flow Characteristics through Network-Modelling " Second Conference of oil and gas (2014)

 45. Baghooee, H., Kazemzadeh, Y., Riazi, M, "Optimization on Number of Wells for Preparing a Field for Underground Gas Storage " International Gas Union Research Conference 2014 (2014)

 46. Baghooee, H., Riazi, M., Varzandeh, F.: "Optimized Gas Injection Rate for Underground Gas Storage; Sensitivity Analysis of Reservoir and Well Properties " International Gas Union Research Conference 2014 (IGRC2014 ) (2014)

 47. Ansari, N., Riazi, M., Ayatollahi, S. "Investigation of mixing problem during underground natural gas storage in a low quality gas reservoir " The 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, 24-27 February 2014, Kish Island, Iran

 48. Sohrabi, M., Riazi, M., Bernstone C., Jamiolahmady M. And Christensen P., : " New Insight Into CO2 Injection and Storage in Saline Aquifers", SPE paper 154527, EAGE Annual Conference & Exhibition Incorporating SPE Europec held in Copenhagen, Denmark, 4-7 June 2012.

 49. Ahmadinia M., Riazi M., : " CO2 Storage Mechanisms and Methods: a Survey Study", The first International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant, Tehran, Iran, 19 Jun 2012.

 50. Mills, J., Riazi, M., Sohrabi, M. and Jamiolahmady, M.: "Wettability of Common Rock-Forming Minerals in a CO2-Brine System at Reservoir Conditions". International Symposium of the Society of Core Analysts held in Austin, Texas, USA 18-21 September, 2011, Paper number SCA2011-06

 51. Sohrabi M., Tavakolian M., Riazi M., Ireland S., Robertson G.: "Enhanced Oil Recovery and CO2 Storage by Carbonated Water Injection (CWI) ", DEVEX 2011, 8th The Production & Development Conference & Exhibition, 11-12 May 2011, Aberdeen, UK.

 52. Kechut, N., Riazi, M., Sohrabi, M. and Jamiolahmady, M.: "Tertiary Oil Recovery and CO2 Sequestration by Carbonated Water Injection (CWI)", SPE paper 139667, presented in the SPE International Conference on CO2 Capture, Storage and Utilization held in New Orleans, Louisiana, USA, 10-12 November 2010.

 53. Sohrabi, M., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Kechut, N., Ireland, S., Robertson, G. and Brown, C.: "Carbonated Water Injection (CWI) – A Productive Way of Using CO2 for Oil Recovery and CO2 Storage", International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT), 19-23 September 2010, RAI Amsterdam, The Netherlands.

 54. Sohrabi, M., Kechut, N., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Ireland, S. and Robertson, G. : "Carbonated Water Injection (CWI) for Improved Oil Recovery and CO2 Storage", DEVEX 2010, 7th European Production & Development Conference & Exhibition, 12-13 May 2010, Aberdeen, UK.

 55. Riazi, M., Sohrabi, M., Jamiolahmady, M., Irland, S. and Brown, C.: "Direct Observation of CO2 Transport and Oil Displacement Mechanisms in CO2/Water/Oil Systems", 15th European Symposium on Improved Oil Recovery, 27-29 April 2009, Paris, France.

 56. Riazi, M., Sohrabi, M., Jamiolahmady, M., Irland, S. and Brown, C.: "Oil Recovery Improvement Using CO2-Enriched Water Injection", SPE 121170, Proceedings of the 2009 SPE EUROPEC/EAGE Annual Conference and Exhibition, Amsterdam, The Netherlands, 8-11 June 2009.

 57. Riazi, M., Sohrabi, M., Jamiolahmady, M., Irland, S., Brown, C. and Kechut, N: Poster "Enhanced Oil Recovery Using Carbonated Water Injection", SPE Forum: CO2 Capture and Storage: Can the Oil and Gas Industry Support its Development and Deployment? 13-18 September 2009, Cadiz, Spain.

 58. Sohrabi, M., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Irland, S. and Brown, C.: "Enhanced Oil Recovery and CO2 Storage through Carbonated Water Injection", DEVEX 2009, The Production & Development Conference & Exhibition, Aberdeen, UK, 12-13 May 2009.

 59. Sohrabi, M., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Irland, S. and Brown, C.: "Mechanisms of Oil Recovery by Carbonated Water Injection", International Symposium of the Society of Core Analysts held in Noordwijk aan Zee, The Netherlands 27-30 September, 2009.

 60. Sohrabi, M., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Irland, S. and Brown, C.: "Enhanced Oil Recovery and CO2 Storage by Carbonated Water Injection", International Petroleum Technology Conference (IPTC 14070) in Doha, Qatar, 7-9 December 2009, VOL 5; Pages: 3503.

 61. Sohrabi, M., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Ireland, S. and Brown, C.: "Carbonated Water Injection (CWI) Studies", 29th Annual Workshop & Symposium, IEA Collaborative Project on Enhanced Oil Recovery, Beijing, China, 3-5 Nov 2008.

 62. Sohrabi, M., Riazi, M., Jamiolahmady, M., Irland, S. and Brown, C.: "Carbonated Water Injection for Oil Recovery and CO2 Storage", Sustainable Energy UK: Meeting the science and engineering challenge, Oxford, UK 13-14 May 2008.

 63. Riazi, M., Alizadeh, A.H. and Haghighi, M.: "Experimental Study of Gravity Drainage during Gas Injection in Carbonate Rocks", Paper 2006-167, presented at the Canadian International Petroleum Conference (CIPC), 57th Annual Technical Meeting of the Petroleum Society, Calgary, Alberta, Canada, June 13-15, 2006.

 64. Riazi, M., Alizadeh, A.H. and Haghighi, M.: "Experimental Study of Immiscible Gas Injection in Carbonate Rocks", 4th Petroleum Conference PUT, Ahwaz, Iran. 6-8 December 2005.

 65. Osat M, Riazi M, Escrochi M, Mousavi S, Shojaati F "Effect of precipitant on the Asphaltenes Precipitation Behavior in Capillary Tube " 3rd international conference on new research achievements in chemistry and chemical engineering (1395)

 66. Osat M, Escrochi M, Riazi M, Mousavi S, Shojaati F "Effect of Temperature on the Asphaltenes Precipitation Behavior in Capillary Tube ", Third international conference on recent innovations in Chemistry and Chemical Engineering (2016)

 67. Derikvand Z, Parsaei R, Riazi M "Experimental Investigation of the Combined Effects of Ions and Surfactant to Improve Surface Properties of Crude oil/Low Salinity-Surfactant Water/Rock " 3rd International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering (1395)

 68. Golestan M, Riazi M, Schaffie M, Ranjbar M "Investigation of the Impact of Wettabilty Alteration on Two-Phase Flow Characteristics through Network-Modelling ", Second Conference of oil and gas (2014)

 

Patents

 

 1. Masoud Riazi, Mohsen Riazi, Shahram Dousti: “Foam Stability Rig”, December 2013, Registration Number 139250140003009291.

 2. Masoud Riazi, Shahram Dousti: “Oil up lifting in well using thermal method”, March 2014, Iranian Registration number: 139250140003002693

 3. Shahram Dousti, Masoud Riazi, Mohsen Riazi: “Hydraulic- pneumatic displacement in oil well”, March 2014, Iranian Registration number: 139250140003006563

 4. Shahram Dousti, Masoud Samivand, Hasan Nematollahi, Mohsen Riazi, Masoud Riazi: “Pneumatic diaphragm in oil displacement”, March 2014, Iranian Registration number: 139250140003006401

 5. Mohammad Hossien Golestan, Masoud Riazi, Behnam Shahsavani, Mahin Schaffie: “Visual Spontaneous Imbibition Cell”, October 2014, Iranian Registration number: 84138

 6. Masoud Riazi, Mohsen Abbaszadeh: “Spontaneous Imbibition simulation Cell”, 2015, Iranian Registration number: 139350140003000519

 7. Masoud Riazi, Poyan Ahmadi: “Co-current and counter current imbibition rig”, March 2016, Iranian Registration number: 139450140003005165

 8. Masoud Riazi, Reza Rezaiee Dehshibi, Ali Mohebi, Mehrdad Niakosari: “ Glass micromoidel equipped with ultra-sonic to study hydrocarbon flow in porous media”

 9. Masoud Riazi, Poyan Ahmadi: “Detection the front  of water/oil in spontaneous imbibition” Iranian Registration number: 139450140003007604

 10. Ali Ghamartalee, Mehdi Escrochi, Masoud Riazi: “Autonomous Water Control Valve for Intelligent Completion of Gas Wells”, 2017, Iranian Registration number: 13965074000300910.

 11. Sadegh Hasanpour, Masoud Riazi, Mohammad Reza Malayeri, Mehdi Escrochi, : “Experimental Rig to Determine the Interfacial Tension and Contact Angle of Oil/Water Systems at Experimental Conditions”, 2017, Iranian Registration number: 139550140003004457

 12. Behnam Dehdari, Rafat Parsaee, Masoud Riazi, Milad Ghahramanpour: " Dynamic Foam Stability and Structure Analyzer", 2017, Iranian Registration number: 139550140003014276

 13. Mohammad Osat, Mehdi Escrochi, Masoud Riazi, S Hamed Mosavi: “ Experimental Rig to Investigate Asphaltene Precipitation in Pipes”, 2017, Iranian Registration number: 139550140003015257

 14. Mehdi Escrochi, Masoud Riazi, Hamed Taghavinezhad: “Rolling Ball Viscometer at High Pressure and High Temperature”, 2017, Iranian Registration number: 139550140003011351

 15. Faryar Shojaati, Masoud Riazi, S Hamed Mosavi: “Determination of the onset point of asphaltene precipitation using the optical density of petroleum”, 2017, Iranian Registration number: 139550140003001597

 16. Behnam Dehdari, Sima Ghadiri, Masoud Riazi, Reza Azin, :” Improvement of permeability data in the core and sand-pack flooding process”, 2018,

 17. Behnam Dehdari, Sima Ghadiri, Masoud Riazi, Reza Azin, :” Dual Purpose Holder with the Four Phases Separator for Enhanced Oil and Gas Recovery”, 2018

 18. Ghamartale A. Riazi M. Talkhab P., Yavari H., Sofali A., Escrochi M., Masah M., Invention Title: Autonomous Water Control Valve for Intelligent Completion of Gas Wells, 2018

 

Industrial Project Supervision

 

 

 1. Supervisor of the project: “Optimization and Simulation of LPG Process”, February 2018, funded by Pars Special Energy Economic Zone (PSEEZ)

 2. Supervisor of the project: “Underground Natural Gas Storage”, February 2018, funded by Pars Special Energy Economic Zone (PSEEZ)

 3. Supervisor of the project: “Investigation of the Impact of Molecular Diffusion in an Underground Natural Gas Storage Process”, February 2018, funded by Pars Special Energy Economic Zone (PSEEZ)

 4. Supervisor of the project: “Optimization and Simulation of Gas Sweetening Process using Amin”, February 2018, funded by Pars Special Energy Economic Zone (PSEEZ)

 5. Supervisor of the project: “To investigate economic the underground storage of gas in a depleted reservoir”, 2017, funded by Pars Special Energy Economic Zone (PSEEZ)

 6. Supervisor of the project: “South Pars special energy zone acid gas injection in underground formation in order to protect the environment”, 2017, funded by Pars Special Energy Economic Zone (PSEEZ)

 7. Supervisor of the project: “Simulation and optimization of natural gas dehydration process”, 2017, funded by Pars Special Energy Economic Zone (PSEEZ)

 

MSc/PhD theses Contribution

 

 

PhD Theses Contribution

 

 1. Co-Supervisor of thesis entitled: “Modification of seawater chemistry by membranes for production of smart water for enhanced oil recovery in carbonate reservoirs” by Noshin Moradi

 2. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental Investigation of the impact of Smart Water Injection on asphaltene precipitation and deposition” by Behnam Shahsavani.

 3. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental Investigation of Smart Carbonated Water Injection in an Iranian Asphaltenic-Carbonate Oil Reservoir” by Mostafa Lashkarbolooki, 2014. Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T),

 

 

MSc Theses Contribution

 

 1. Co-Supervisor of thesis entitled: “Investigation of the impact of oil components on foam stability”, by Elahe Beheshti from Tehran University.

 2. Co-Supervisor of thesis entitled: “Horizontal and Vertical Compartmentalization of Oil Reservoir in one of the Oil fields in Iran based on Geochemical and Reservoir properties in order to use in Enhanced Oil Recovery”, by Behnam Ranjbar, Isfahan University of Technology (IUT)

 3. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental study of inorganic scale formation during incompatible water flooding using X-ray CT analysis”, by Mehran Zahiri, Dehshibi From Shahid Bahonar Kerman University

 4. Co-Supervisor of thesis entitled: “Magnesium Stearate –Coated Superhydrophofic Sponge to Separate Organic Materials from Industrial Wastewater: Synthesis, Properties, Application”, by Ali Asghar Parsaiee From Foman (Tehran) University

 5. Co-Supervisor of thesis entitled: “An experimental investigation into the effect of reservoir rock minerals and brine on asphaltene precipitation”, by Reza Ghadirizadeh From Foman (Tehran) University

 6. Co-Supervisor of thesis entitled: “Impact of geologycal heterogeneity parameters on oil field EOR screening”, by Zahra Bahmani

 7. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental Study of Mechanical Behavior of Rocks Under Different Saturation Conditions Using Indirect Tensile Test”, by Ahmadreza Habibi Babadi

 8. Co-Supervisor of thesis entitled: “Asphaltene characterization of four Iranian oil fields”, by Amir Meamarpor

 9. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental Study of the Impact of Nanoparticles and Polymer on the foam behavior in porous media", by Donya Panahpoori

 10. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental and Simulation Studies for Chemical EOR screening; Surfactant-Alkaline Flooding”, by Amin Rezaiee, Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T), 2019

 11. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental investigation of formation damage of inorganic deposition in Mansoori-Bangestan reservoir due to water injection”, by Amin Moghadasi, 2018

 12. Co-Supervisor of thesis entitled: “The effect of polymers in displacement of oil by low salinity water in porous media (carbonate reservoirs)”, by Sima Ghadiri, Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T), 2018

 13. Co-Supervisor of thesis entitled: “Investigation of Wettability Alteration in Carbonate Reservoir Rocks Using Dispersion of Nano-particles in Smart Water “ by Hossein Rezvani from Isfahan University of Technology (IUT), 2018

 14. Co-Supervisor of thesis entitled: “Scaling for an EOR method: from core to field scale", by Sabber Khandoozi, 2018

 15. Co-Supervisor of thesis entitled: “ Smart Water screening for ٍEnhanced Oil Recovery from an Iranian oil Reservoir”, by Marziyeh Kabiri Samani, Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T), 2018

 16. Co-Supervisor of thesis entitled: “Investigation of  reserves, reservoir quality and productivity of aquifer in Jahrum formation”, by Mehdi Owji, Khalij Fars University, 2017, Funded by Research and Technology office of Boushehr Water & Waste Water Company

 17. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental study of the effect of salinity and different ions on performance of nanoparticles in near wellbore region”, by Reza Aghajanzadeh from Amir Kabir University, 2017

 18. Co-Supervisor of thesis entitled: “Technological EOR screening method based on rock typing", by Ali Ghamartale, 2017 Funded by Research and Technology office of Iranian Central Oil Fields Company (ICOFC-R&D)

 19. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental Investigation of the Effect of Emulsion on Asphaltene Precipitation and Deposition Removal in Porous Media", by Negar Shahsavar, 2017

 20. Co-Supervisor of thesis entitled: “Recovery curve generation of Co-current and Counter current imbibition by experimentally investigations", by Pouyan Ahmadi, 2017

 21. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental Study of the Impact of Nanoparticles on the Foam Stability for Enhanced Oil Recovery”, by Behnam Dehdari, Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T), 2017

 22.  Co-Supervisor of thesis entitled: “ Experimental study of the effect of Surfactants on precipitation and deposition of asphaltene in capillary tube”, by Nasrin Ghanbari, 2017

 23. Co-Supervisor of thesis entitled: “ Improving water injection process into hydrocarbon reservoir using integrated management technique”, by Milad Qahramanpour, 2017

 24. Co-Supervisor of thesis entitled: “Providing an Integrated Screening Algorithm for EOR Methods”, by Babak Raji, 2017

 25. Co-Supervisor of thesis entitled: “The Behaviour of Stable Water in Oil Emulsion in Micromodel for EOR Process”, by Sepideh Palizdan, 2017

 26. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental investigation of behaviour of stable flow of water in oil (crude oil/condensate) emulsion in porous media”, by Zahra Etemadan, 2017

 27. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental Investigation of Effect of Carbonated Water in Combination with Surfactant on Oil Recovery during Spontaneous Imbibition”, by Ehsan Ghandi, 2017, Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T)

 28. Co-Supervisor of thesis entitled: “ Experimental study of Asphaltene precipitation effect on flooding process at core scale”, by Abbas Dayli, 2017

 29. Co-Supervisor of thesis entitled: “Prediction of Oil-Water Interfacial Tension Containing Surfactants”, by Saber Nikseresht, 2017

 30. Co-Supervisor of thesis entitled: “Investigation of the Impact of Low-salinity Water in Combination with Surfactant on Spontaneous Imbibition”, by Zeinab Derikvand, 2017 Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T)

 31. Co-Supervisor of thesis entitled: “Laboratory Study of Ultrasonic Waves on Enhanced Oil Recovery in a Glass Micromodel”, by Reza Rezaei Dehshibi From Shahid Bahonar Kerman University, 2017

 32. Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental Investigation of the impact of Asphaltene and Nano particles on Oil Viscosity", by Seyed Hamid Taghavinezhad From Shahrood University, 2017

 33. Co-Supervisor of thesis entitled: “Impact of Nano particle on ASP injection in Carbonate Reservoir”, by Ehsan Shahbazi From Shahrood University, 2017

 34. Co-Supervisor of thesis entitled: “Asphatene Characterization of an Iranian Oil Field”, by Faryar Shojaati From Foman University, 2017, Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T)

 35. Co-Supervisor of thesis entitled: “Simulation of Underground Natural Gas Storage in in an Aquifer with Carbon Dioxide as Gas Base”, by Hamed Kazemi From Shahid Bahonar Kerman University, 2016

 36. Co-Supervisor of thesis entitled: “Upscaling of Spontaneous Imbibition in Naturally Fractured Reservoirs”, by Jassem Abbasi, 2016

 37.  Co-Supervisor of thesis entitled: "Simulation of Hydraulic Fracturing, Horizontal Barrier, Gel Injection, Oil Barrier And DWS In Water Coning Prevention", by Roozbeh Banaki, 2016

 38.  Co-Supervisor of thesis entitled: "Experimental Study of the Impact of Nanoparticles on Asphaltene Precipitation in Gas and Water Injection Process into Oil Reservoirs" by Sadegh Hassanpour Chenarestan Sofla, 2016, Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T),

 39.  Co-Supervisor of thesis entitled: "Impact of dispersed nano-particles in water on asphaltene deposition", by Hosein Doryani dariuni, 2016, Funded by Research and Technology office of National Iranian South Oil Company (NISOC-R&T),

 40.  Co-Supervisor of thesis entitled: "Enhancing Reservoir Simulation by Modifying Rock Type in Up-scaled Model" by Alireza Bahreini, 2016

 41.  Co-Supervisor of thesis entitled: "Experimental study of viscosity reduction of heavy oil using nickle oxide and iron oxide nanoparticles", by Safura Shaabani, 2016

 42.  Co-Supervisor of thesis entitled: "An Investigation of Noise Removing from Well Test Data by Regressive, Autoregressive and Wavelet methods" by Seyyede Robab Moosavi, 2016

 43.  Co-Supervisor of thesis entitled: "Mathematical Modeling and Simulation of Carbonated Water Injection Based on Streamline Technique", by Behrooz Pardis, 2016

 44.  Co-Supervisor of thesis entitled: "Investigation W/O emulsion behaviour in porous media and wettability alteration effect" by Pourya Malmir, 2015

 45.  Supervisor of thesis entitled: “Mathematical Modeling of Drainage and Imbibition
  Mechanisms in Three Phase Systems” by Amir Golparvar, 2015

 46.  Co-Supervisor of thesis entitled: “Improvement Of Water Alternate Gas Injection Using Nanotechnology (Experimental Investigation and Modeling)” by Soosan Farzani Tolesorkhi, 2015

 47.  Supervisor of thesis entitled: “Experimental investigation of interfacial tension to
  determine optimum conditions of water alternating gas injection” by Abdolah Golkari, 2014

 48.  Co-Supervisor of thesis entitled: “Laboratory studies of asphaltene's precipitation
  and nano particles impact on gas injection process into oil reservoirs using IFT measurement” by Yousef Kazemzadeh , 2014

 49.  Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental Investigation on the Effect of
  Carbonated Water on Asphaltene Precipitation” by Mostafa Rezaei, 2014.

 50.  Co-Supervisor of thesis entitled: “Investigation of oil recovery in secondary and tertiary process of carbonated water injection in an Iranian carbonated oil reservoir” by Mahmood Shakiba, 2014.

 51.  Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental study of cyclic injection of water-carbonated water-carbon dioxide in one of Iran's petroleum reservoir” by Mostafa Takband, 2014.

 52.  Co-Supervisor of thesis entitled: “Mathematical modelling of carbonated water spontaneous imbibition in naturally fractured reservoirs and experimental study of carbonate rock dissolution” by Mohsen Abbaszadeh from Semnan University, 2014.

 53.  Co-Supervisor of thesis entitled: “Laboratory Investigation and Modeling of Imbibition Mechanism of Carbonated Water” by Mohammad Hussein Golestan From Shahid Bahonar Kerman University, 2014

 54.  Co-Supervisor of thesis entitled: “Simulation of carbon dioxide-methanol solvent
  injection in gas condensate reservoir for condensate removal” by Tahereh Akbari, 2013.

 55.  Co-Supervisor of thesis entitled: “A simulation study on mixing of inert cushion gas and working gas during underground natural gas storage in one of Iranian nitrogen reservoirs” by Negar Ansari, 2013

 56.  Co-Supervisor of thesis entitled: “Experimental investigation of two-phase
  displacement in porous media in the presence of polymer” by Zahra Kargozarfard, 2012

 57.  Co-Supervisor of thesis entitled: “CO2 Huff and Puff Well Stimulation in a Fractured -Matrix System” by Babak Iraji from PUT, 2012

 

Technical Reports

 

 

I contributed to completion of several progress and final reports including:

 

 1. Final Report 2017,"Application of Water/Gas-based technological EOR methods in Mansoori Bangestan oil reservoir", Shiraz University

 2. Progress Report 2016,"Application of Water/Gas-based technological EOR methods in Mansoori Bangestan oil reservoir", Shiraz University

 3. Final Report 2014, Feasibility of underground natural gas storage in one of Iranian underground reservoir, Shiraz University

 4. Progress Report 2013, Feasibility of underground natural gas storage in one of Iranian underground reservoir, Shiraz University

 5. Progress Report June 2011, Carbonated Water Injection (CWI) Studies, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 6. Progress Report December 2010, Carbonated Water Injection (CWI) Studies, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 7. Final Report June 2010, Carbonated Water Injection (CWI) Studies-First Phase, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 8. Progress Report June 2010, CO2 Storage Studies, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 9. Progress Report December 2009, Carbonated Water Injection (CWI) Studies, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 10. Progress Report June 2009, Carbonated Water Injection (CWI) Studies, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 11. Progress Report December 2008, Carbonated Water Injection (CWI) Studies, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 12. Progress Report June 2008, Carbonated Water Injection (CWI) Studies, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 13. Progress Report December 2007, Carbonated Water Injection (CWI) Studies, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 14. Progress Report June 2007, Carbonated Water Injection (CWI) Studies, Institute of Petroleum Engineering, Heriot-Watt University.

 15. Progress Report 2005, Master Development Plan for Shanool Gas Field, Iranian Central Fields Oil Company.

 16. Progress Report 2005, Immiscible Gas Injection in Oil Reservoirs, National Iranian Oil Company, R&D Division.

 

PhD Thesis Abstract

 

 

My PhD thesis describes the results of an integrated experimental and theoretical investigation of the process of carbonated water injection (CWI) as an injection strategy for enhanced oil recovery (EOR) with the added value of CO2 storage.  High-pressure micromodel technology was used to physically simulate the process of CWI and visually investigate its EOR potential, at typical reservoir conditions.  Using the results of these flow visualisation experiments, the underlying physical processes and the pore-scale mechanisms of fluid-fluid and fluid-solid interactions during CWI were demonstrated to be oil swelling, coalescence of the isolated oil ganglia, wettability alteration, oil viscosity reduction and flow diversion due to flow restriction in some of the pores as a result of oil swelling and the resultant fluid redistribution.  A mathematical model was developed that accounts for the pore-scale mechanisms observed during the micromodel experiments.  In this study, some of the micromodel experimental observations were interpreted and the impact of some of the pertinent parameters on CWI and CO2 injection processes was investigated.  The results predicted by the model were linked to the results obtained using a new relationship which was developed based on the dimensional analysis technique.  To examine and investigate the effect of CWI on wettability, micromodel experiments were performed and designed only to observe possible variation of contact angles and spontaneous imbibition displacement mechanisms due to carbonated water (CW).  Contact angle measurements were also conducted to quantify different tendencies of CW and water to wet solid surfaces, using three different solid plates with different salinity of the aqueous phase, under different pressure and temperature conditions. Two other important parameters affecting the performance of CWI, i.e. CO2 solubility in water and its CO2 diffusion coefficient, were also experimentally studied.  Another mathematical model was developed to estimate CO2 diffusion coefficient from the corresponding experimental results.  The results of this research show that CWI is an effective and efficient injection strategy that offers great potential for enhanced oil recovery and at the same time a unique solution to the problem of reducing CO2 emission.

جوایز
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جاسم عباسي ارتقاء مقياس آشام خود به خودي در مخازن شکافدار نفتي کارشناسی ارشد 1395/06/31
ارسطو عبدي بررسي پديده هاي سطحي سيستم‌ آب‌ هوشمند و نفت آسفالتيني کارشناسی ارشد 1399/06/29
اميرحسين اقابراري بررسي پديده بر هم کنش بين بلوک ها در مخازن شکافدار نفتي کارشناسی ارشد 1398/11/30
نادر اقااسماعيلي ريزي سنتز نانوذرات باريت جهت افزودن به گل حفاري کارشناسی ارشد 1392/06/30
مريم احمدي داراني بررسي عملکرد ژل پليمرهاي از پيش ساخته شده جهت کنترل آب در مخازن شکافدار نفتي کارشناسی ارشد 1396/12/16
پويان احمدي توليد منحني هاي بازيافت نفت در جريان همسو و غير همسوي فرآيند آشام بصورت آزمايشگاهي کارشناسی ارشد 1396/06/31
نويد اکبريان کاخکي بررسي اثر فرکانس جريان روي بازدهي جداسازي آب نمک از نفت خام در دستگاه نمک زدا الکترواستاتيک کارشناسی ارشد 1394/12/16
فاطمه اکبري مدل سازي بهبود برداشت از ميعانات اطراف چاه در مخازن گاز ميعاني با استفاده از روش سونو شيمي کارشناسی ارشد 1398/11/30
طاهره اکبري شبيه سازي تزريق حلال دي اکسيد کربن-متانول در مخازن گاز ميعاني به منظور حذف ميعانات کارشناسی ارشد 1392/12/18
امين علمداري بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي توليد کربنات کلسيم از محلول کلريدکلسيم به وسيله ي جذب دي اکسيدکربن گازهاي خروجي از صنايع کارشناسی ارشد 1391/10/21
ايرج عليرضايي بررسي کاتاليزوري چرخه شيميايي ريفرمينگ (CLR) با استفاده از دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1394/12/20
افسانه عليشاهي بهينه سازي استريفيکاسيون ضايعات کارخانه روغن به کمک اهميک و مايکروويو دکتری 1400/06/07
سجاد عليزاده مطالعه آزمايشگاهي تاثير افزودني نانو ذرات پوسته هسته آلومينا / پلي اکريل آميد بر روي خواص گل حفاري کارشناسی ارشد 1393/06/18
زهره عليزاده شبيه سازي توليد گاز سنتز از گاز طبيعي جهت توليد متانول کارشناسی ارشد 1400/06/31
ارمين اميرصادقي تهيه داربست نانواليافي الکتروريسي شده چند لايه حاوي غشاء پوسته تخم مرغ به عنوان جايگزين پوست کارشناسی ارشد 1398/06/31
ناصر انصاري برانقار انتقال واکنشي در محيط متخلخل: تزريق اسيد در مخازن کربناته دکتری
نگار انصاري شبيه سازي و بررسي پديده اختلاط گاز پايه و گاز عملياتي در فرآيند ذخيره سازي گاز طبيعي در يکي از مخازن گاز نيتروژني ايران کارشناسی ارشد 1392/08/12
حميدرضا انصاري ازدياد برداشت از مخازن نفتي به روش تغيير ترشوندگي سنگ مخزن با استفاده از نانوسيال کارشناسی ارشد 1394/12/19
ميلاد اذين نيا بررسي آزمايشگاهي تعيين نقطه تشکيل رسوب آسفالتين با استفاده از روش ويسکومتري در شرايط مخزن کارشناسی ارشد 1392/06/26
زهره باغبان شبيه‌سازي و ارزيابي روش‌ آب‌بست تزريق ژل-پليمر در مخازن شکافدار طبيعي تحت رانش آبده کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهرا بهمني سناريو مناسب ازدياد برداشت با استفاده از غربالگري روش هاي ازدياد برداشت و بهينه سازي چاه ها کارشناسی ارشد 1398/04/09
زهرا بحراني فرد بررسي آزمايشگاهي خواص مکانيکي بتن اصلاح شده با استفاده از مواد پليمري کارشناسی ارشد 1395/12/15
علي رضا بحريني بهبود شبيه سازي مخزن با تصحيح گونه سنگ در مدل ارتقاء يافته کارشناسی ارشد 1394/12/08
روزبه بنکي شبيه سازي روشهاي شکاف هيدروليکي،حفاظ افقي،حفاظ نفتي،تزريق ژل و تکنولوژي DWS در جلوگيري از مخروطي شدن آب کارشناسی ارشد 1395/06/08
مرتضي بيک زاده مطالعه تاثير تابش امواج فراصوت بر رسوب آسفالتين در چاه کارشناسی ارشد 1396/06/30
ساره بوستاني امکان سنجي ساخت امولسيون هاي چندگانه پايدار شده توسط ذرات بيوپليمري دکتری 1399/02/06
عباس ديلي بررسي آزمايشگاهي اثر رسوب آسفالتين بر فرآيند سيلاب زني در مقياس مغزه کارشناسی ارشد 1395/11/26
امنه دربان آناليز خطاي حاصل از بين رفتن ناهمگني مدلهاي زمين شناسي در فرايند ارتقاء مقياس کارشناسی ارشد 1399/06/31
وحيد دريجاني شناسايي عمق و مكان ترك در يك ميله ي ترك دار تحت ارتعاس آزاد محوري با استفاده از روشهاي جديد بهينه يابي کارشناسی ارشد 1391/03/22
راضيه دريايي اباده اثر مواد نفتي بر برخي ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي سه خاک آهکي با بافت مختلف کارشناسی ارشد 1399/06/31
بهنام دهداري ارتقا پايداري فوم با استفاده از نانو ذره و پليمر جهت ازدياد برداشت از مخازن نفتي کارشناسی ارشد 1396/06/30
زينب دريکوند بررسي تأثير ترکيبي آب با شوري پايين و سورفکتنت بر آشام خودبخودي کارشناسی ارشد 1395/10/26
حسين درياني داريوني بررسي تاثير نانوذرات معلق در آب بر روي رسوب آسفالتين کارشناسی ارشد 1394/12/18
علي عبادي مطالعه آزمايشگاهي حذف کادميوم از آب آشاميدني کارشناسی ارشد 1391/11/24
جواد ابراهيمي بررسي آزمايشگاهي عملکرد بازدارنده ها بر روي ترسيب آسفالتين نفت خام کارشناسی ارشد 1400/06/31
بهاره احتشامي مطالعه آزمايشگاهي جداسازي هيدروکربن ها از لجن هاي نفتي ته مخازن واحد نمک زدايي با استفاده از فرآيند حرارت -شيميايي کارشناسی ارشد 1394/12/20
حجت اله الهي بررسي عددي تاثير مولفه قائم شتاب زلزله بر رفتار ديناميکي سدهاي خاکي مسلح نشده و مسلح شده با ژئوگريد کارشناسی ارشد 1391/04/12
امين عشقي حذف بخارات سمي در فرايند توليد آسفالت گوگردي کارشناسی ارشد 1396/12/20
سعيد اسمعيل پورگنجي مطالعه آزمايشگاهي اثر آشام خودبخودي آب کم شور بر جابجايي نفت در مقياس حفره با استفاده از روش ميکروتوموگرافي کارشناسی ارشد 1398/06/31
سارا استقلال ارزيابي توانايي بالقوه نانوذرات حاصل از برهمکنش زئين و صمغ فارسي بارگذاري شده با کورکومين در پايدارسازي فيزيکوشيميايي امولسيونهاي پيکرينگ دکتری
زهرا اعتمادان بررسي آزمايشگاهي اثر نمک و نانو ذرات بر پايداري امولسيون آب در نفت (نفت خام/ ميعانات گازي) در محيط اسيدي. کارشناسی ارشد 1395/12/18
ارش فخارنژاد بررسي آزمايشگاهي رطوبت زدايي از گاز با استفاده از محلول تري اتيلن گلايکول در تماس دهنده هاي غشاي الياف تو خالي کارشناسی ارشد 1393/09/09
فواد فرجي بررسي کارايي فرآيند ميکروفيلتراسيون در جدا‌سازي جامدات معلق از محلول حاصل از تخمير ملاس نيشکر کارشناسی ارشد 1399/11/08
حامد فرهنگيان بررسي آزمايشگاهي اثر سورفکتانت بر روي الگوي جريان و افت فشار در جريانهاي تک‌فازي و دو فازي درون رايزر کارشناسی ارشد 1395/11/05
سوسن فرزاني بهبود فرآيند تزريق متناوب آب و گاز با بکارگيري فناوري نانوذرات(آزمايشگاهي و مدلسازي) کارشناسی ارشد 1393/10/23
نيلوفر فولادي شبيه سازي پديده ي رسوب گذاري نمک در چاه هاي توليدي گاز کارشناسی ارشد 1392/06/25
اصغر گندم کار مطالعه آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي در فرآيند تزريق آب هوشمند/ شوري پايين در مخازن کربناته آ هکي دکتری 1394/10/20
الهه گندمکار قالهري حذف آلاينده رنگي و تيرگي محيطهاي آبي و آلي با نانوساختارها کارشناسی ارشد 1392/12/20
حميد گرمسيري مطالعه خواص بين سطحي سيستم سورفکتانت-آب هوشمند-نفت: تشکيل و پايداري امولسيون کارشناسی ارشد 1398/11/30
سيما قديري سردشت تأثير پليمر در جابه جايي نفت به وسيله آب کم شور در محيط متخلخل (مخازن کربناته) کارشناسی ارشد 1397/06/27
علي قمرطالع روش فناورانه غربالگري ازدياد برداشت نفت بر اساس تعيين نوع سنگ کارشناسی ارشد 1396/06/30
نسرين قنبري بررسي آزمايشگاهي تاثير مواد کاهش دهنده کشش سطحي برترسيب و تشکيل رسوب آسفالتين در لوله مويين کارشناسی ارشد 1396/06/30
احسان قندي بررسي آزمايشگاهي تأثير ترکيب آب کربناته و سورفکتانت بر توليد نفت طي فرايند آشام خود به خودي کارشناسی ارشد 1395/12/05
فاطمه قاسمي ارتقا مقياس آشام خودبه خودي در مخازن شکافدار گازي کارشناسی ارشد 1397/12/04
نجمه قرباني سعادت آبادي مطالعات آزمايشگاهي بررسي پايداري افرون‌هاي کلوئيدي گازي با استفاده از افزودني‌هاي شيميايي کارشناسی ارشد
عبداله گل کاري بررسي آزمايشگاهي کشش بين ‌سطحي براي تعيين شرايط بهينه تزريق متناوب آب و گاز کارشناسی ارشد 1393/06/31
مهدي گل کار شبيه سازي سه بعدي مخازن گازي و گاز ميعاني با استفاده از حلگرهاي غيرخطي دکتری
امير گل پرور مدل سازي شبکه حفرات و بررسي مکانيسم هاي تخليه و آشام در سيستم هاي سه فازي کارشناسی ارشد 1393/12/17
احمدرضا حبيبي بابادي بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي رفتار مکانيکي سنگ تحت شرايط اشباع متفاوت به وسيله ي تست کشش غير مستقيم کارشناسی ارشد 1398/06/31
رضا حق بخش استفاده از روش نوين آزمايشگاهي براي اندازه گيري نقاط تعادل فازي سيالات همراه با طراحي و ساخت دستگاه پي وي تي تمام اتوماتيک و ديداري کارشناسی ارشد 1392/11/30
صادق حسن پورچنارستان سفلي مطالعه آزمايشگاهي بررسي تاثير انواع نانو ذرات بر رسوب آسفاليتن در فرآيند تزريق آب و گاز به مخازن نفتي کارشناسی ارشد 1394/12/20
عليرضا حيران بکارگيري فروفلوئيدهاي داراي نانوذرات پوشش داده شده با پليمر براي رفع پديده انسداد ميعاني کارشناسی ارشد 1398/11/26
سمانه حيدري کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي براي تشخيص مدل چاه هاي افقي در مخازن نفتي با استفاده از داده هاي چاه آزمايي کارشناسی ارشد 1392/07/10
احسان هنرور توليد کربن فعال از باگاس نيشکر فرآوري شده و تعيين خواص جذب آن کارشناسی ارشد 1394/12/15
محمدمهدي هوشمند فرمولاسيون صنعتي ترکيب نانوذرات و سورفکتانت ويسکوالاستيک زيست تخريب پذير آمفوتريک براي تحريک چاه کارشناسی ارشد
حسين هوشيار مدل سازي و شبيه سازي راکتور توليد وينيل استات در مقياس صنعتي کارشناسی ارشد 1398/06/31
سيدعميد حسيني بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق ممانعت کننده ها جهت کنترل تشکيل رسوب نمک در چاه هاي تزريقي گاز مخزن آسماري، ميادين نفتي مارون و کوپال با استفاده از برج ديواره مرطوب کارشناسی ارشد 1392/06/28
عليرضا جورکش ورنوسفادراني بررسي آزمايشگاهي از بين بردن آسيب سازند با استفاده از مواد شيميايي سازگار با محيط زيست کارشناسی ارشد 1400/06/31
مرضيه کبيري ساماني غربالگري آب هوشمند به منظور ازدياد برداشت در يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/15
مينا کلاته اقامحمدي بررسي آزمايشگاهي عملکرد ژل پليمر براي کاهش تراوايي محيط هاي متخلخل کارشناسی ارشد 1397/06/31
پدرام کلهري تعيين تاثير خصوصيات نفت بر ميزان تشکيل لجن اسيدي ناشي از تماس اسيد و نفت در فرايند اسيدکاري کارشناسی ارشد 1399/06/31
پرنيان کمايي تعيين تبادل سيال ماتريکس-شکاف در فرآيند آشام در مخازن شکافدار با استفاده از شبکه عصبي کارشناسی ارشد
زهرا کارگزارفرد بررسي آزمايشگاهي حرکت دو فازي در محيط متخلخل در حضور پليمر کارشناسی ارشد 1391/12/16
مهوش کريمي بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي مخازن کربناته نفت دوست در ازدياد برداشت به روش ترکيب سورفکتانت و آب با شوري پايين دکتری 1394/11/24
مسعود کريمي مدل سازي ترموديناميکي حلاليت الکل هاي سبک در هيدروکربن ها با استفاده از معادله حالت CPA کارشناسی ارشد 1396/06/31
فرزاد کاشفي تغيير ترشوندگي در مخازن نفتي با استفاده از نانوسيال هيبريدي گرافن اکسيد/سيليکا کارشناسی ارشد 1398/06/31
عبدالرضا کاظمي ابادشاپوري استفاده از نانوذرات هوشمند در ازدياد برداشت از مخازن کربناته ترکدار کارشناسی ارشد
حميدرضا کاظمي بررسي رسوب و انباشت مواد غيرآلي در مخازن نفتي با استفاده از تصاوير سي تي اسکن کارشناسی ارشد
نيلوفر کاظمي آناليز داده هاي توليدي مخازن گازي تحت رانش آب کارشناسی ارشد 1399/03/19
يوسف کاظم زاده مطالعه آزمايشگاهي چگونگي رسوب آسفالتين و تاثير نانو ذرات در فرايند تزريق گاز به مخازن نفتي با استفاده از روش اندازه گيري کشش بين سطحي کارشناسی ارشد 1393/06/26
محمدعلي کرمانچي آناليز داده هاي چاه آزمايي مخازن گازي نويزدار با استفاده از شبکه عصبي کارشناسی ارشد 1400/06/31
سيمين کشتکاري مدل سازي ترموديناميکي رسوب گذاري آسفالتين در لوله انتقال نفت خام با استفاده از معادله حالت CPA کارشناسی ارشد 1392/11/30
سيمين کشتکاري بهبود مدل ترموديناميکي وندروالس- پلاتيو به منظور پيش بيني رفتار فازي هيدرات هاي گازي دکتری
نغمه خاکي نژاد جداسازي آلاينده‌هاي هيدروکربني غير محلول از آب توسط اسفنج پلي يورتان پوشش داده شده با گرافن اکسايد کاهش يافته کارشناسی ارشد 1397/06/31
صابر خاندوزي گناره آناليز مقياس تزريق آب کم شور، از مقياس مغزه به مقياس ميداني کارشناسی ارشد 1396/12/20
رضا خان پور پاکسازي گل حفاري از آلاينده هاي نفتي با استفاده از دي اکسيد کربن فوق بحراني کارشناسی ارشد 1392/06/28
زهرا کوشش بررسي خواص ضد باکتريايي هيدروژل بر پايه ژلاتين و کربوکسيل متيل سلولز بارگذاري شده بانانو ساختارهاي دکور شده با آنتي بيوتيک کارشناسی ارشد 1398/06/31
حسين کوتيان نژاد حذف گازوئيل از آبهاي آلوده، توسط جذب با خاک طبيعي کارشناسی ارشد 1391/09/08
مصطفي لشکربلوکي بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق آب کربناته هوشمند در يک مخزن آسفالتيني-کربناته ايران دکتری 1393/10/20
صاحب مقصودلوباباخاني مطالعه آزمايشگاهي ذخيره سازي گاز طبيعي در هيدرات تحت تاثير مواد افزودني کارشناسی ارشد 1391/11/17
ميثم مهدوي نژاد بررسي عملکرد نانولوله هاي کربني چند ديواره اصلاح سطح شده در ازدياد برداشت از مخازن کربناته کارشناسی ارشد 1399/06/31
صبا محمودوند مدلسازي ترسيب آسفالتين با استفاده از معادله حالت PC-SAFT کارشناسی ارشد 1395/12/08
فاطمه مجيدي قره ناز بررسي آزمايشگاهي اثر مارانگوني حين تزريق گاز در سيستم ماتريکس-شکاف تحت شرايط نزديک امتزاجي کارشناسی ارشد
پوريا مالمير بررسي رفتار امولسيون آب در نفت در محيط متخلخل و اثر تغيير ترشوندگي کارشناسی ارشد 1394/05/21
مجيد منافي آناليز و بررسي فرآيند نفوذ مجدد در مخازن شکافدار نفتي با استفاده از نرم افزار کامسول کارشناسی ارشد 1400/06/31
رضا منصوريان مطالعه تاثير برهمکنش هاي مولکولي سورفاکتانت-آب کم شور-نفت خام بر ضريب بازيافت در مخازن کربناته به کمک شبيه سازي ديناميک مولکولي و روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد
امير معمارپور مشخصه سازي سه آسفالتين ميادين نفتي جنوب غربي ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
امين مقدسي بررسي و ارزيابي آزمايشگاهي آسيب سازند رسوبات غير آلي ناشي از تزريق آب به مخزن بنگستان_منصوري کارشناسی ارشد 1397/06/25
امين محمدي بررسي آزمايشگاهي عملکرد نانوسيالات جهت کاهش تراوايي نسبي آب درنواحي اطراف چاه هاي نفتي کارشناسی ارشد
سحر محمدي اثر سورفکتانت‏هاي شيميايي بر ازدياد برداشت ميکروبي و ويژگي‏هاي سطح سلول کارشناسی ارشد 1392/06/25
مريم محمدي پيش بيني تراوايي مطلق سنگ هاي مخزن با استفاده از تصاوير ديجيتال با تفکيک پذيري بالا کارشناسی ارشد 1397/06/31
مهدي محمدي رهقي مطالعه آزمايشگاهي پديده سايش مايع حاوي شن در خطوط لوله کارشناسی ارشد 1393/12/19
ميلاد محمدپور تأثير نوع و درصد آسفالتين بر تشکيل و پايداري امولسيون و رسوب آسفالتين درستون چاه در شرايط ترموديناميکي کارشناسی ارشد
مجتبي مهيجي نصرابادي مدل سازي و شبيه سازي فرايند جداسازي آب نمک از نفت خام در يک مخزن ائتلاف کننده ثقلي کارشناسی ارشد 1394/06/31
رسول مختاري کرچگاني بررسي آزمايشگاهي تزريق آب هوشمند به عنوان يک روش ازدياد برداشت در مخازن نفتي کربناته آسفالتيني دکتری 1397/06/30
سيده رباب موسوي بررسي کاهش نويز از داده هاي چاه آزمايي با استفاده از روش هاي موجک، رگرسيون و اتورگرسيو کارشناسی ارشد 1394/11/14
نوشين مرادي کازروني اصلاح شيميايي آب دريا توسط غشا جهت توليد آب هوشمند براي ازدياد برداشت نفت در مخازن کربناتي دکتری
محمد مسافر بررسي جذب دي اکسيدکربن توسط جاذب مزوپور عامل دار شده در فرايند احياي کاتاليست هيدروژناسيون استيلن کارشناسی ارشد 1395/04/13
فرناز موتمن بررسي رفتار خاکريز هاي ساحلي در شرايط غيرماندگار ناشي از جزر و مد کارشناسی ارشد 1391/04/19
معين نبي پور بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي تزريق مواد شيميايي در يک چاه منفرد از يک ميدان نفتي به منظور افزايش بهره وري دکتری 1395/12/13
حسين نجفي مطالعه آزمايشگاهي تعيين ضريب نفوذ گاز دي اکسيد کربن در نفت و آب سازند جهت فرآيند ازدياد برداشت کارشناسی ارشد 1398/11/16
شهرام نره اي مدل سازي کارايي روش فرازآوري گرمايي کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهرا نگهداري شبيه سازي واکنش هاي شيميايي و برهم کنش هاي يوني در سيستم سنگ/آب نمک/نفت پس از تزريق آب کم شور در مخازن نفتي کربناته کارشناسی ارشد 1399/03/20
مريم نژاد منصوري مطالعه امکان سنجي استفاده از ميکروارگانيزم هاي پروبيوتيک به عنوان پايدارکننده امولسيون هاي پيکرينگ دکتری
روح الله نعمتي بررسي آزمايشگاهي اثر دبي، فشار و دما بر رسوب واکس در خط لوله در جريان دوفازي کارشناسی ارشد 1391/07/12
فاطمه نيکخو شبيه سازي پديده ي کشش سطحي ديناميکي در سيستم هاي نفت-حلال بر اساس فرآيند نفوذ کارشناسی ارشد 1391/12/16
صابر نيک سرشت پيش‌بيني کشش بين سطحي نفت-آب در حضور سورفکتانت‌ها کارشناسی ارشد 1395/11/05
سيدمجيد نوربخش سلطاني توليد فيلم نانوکامپوزيت طبيعي بر پايه ژلاتين با استفاده از نانوسلولز و کيتوسان کارشناسی ارشد 1394/12/13
فرنوش نوروزي بررسي پديده ي مارانگوني بر جريان و نحوه توزيع سيالات چندفازي کارشناسی ارشد 1399/06/31
سپيده پاليزدان بررسي رفتار امولسيون هاي پايدار آب در نفت در ميکرومدل جهت فرايند ازدياد برداشت کارشناسی ارشد 1395/12/20
دنيا پناه پوري بررسي آزمايشگاهي تاثير نانو و پليمر بر رفتار فوم در محيط متخلخل کارشناسی ارشد
بهروز پرديس مدل سازي و شبيه سازي تزريق آب کربناته بر اساس تکنيک خطوط جريان کارشناسی ارشد 1394/10/20
عليرضا پولادي سنتز پوسته – هسته ي نانو ذره ي اکسيد مس – اکريل آميد کارشناسی ارشد 1392/06/21
محمدحسن پوررضائي رسوب ذره اي در خنک کننده هاي سيستم بازچرخاني گاز خروجي داراي ساختار اسفنج فلزي کارشناسی ارشد 1395/03/22
ميلاد قهرمانپور بهبود فرآيند تزريق آب به مخازن هيدروکربني با به کارگيري تکنيک مديريت يکپارچه کارشناسی ارشد 1395/12/21
سيامک رحماني بکارگيري مواد شيميايي نوين براي ارتقا کارآيي آب دريا در ازدياد برداشت نفت از يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1398/11/27
بهناز رحمت مند مطالعه آزمايشگاهي اثر نانوسيالات در جذب گاز دي اکسيد کربن کارشناسی ارشد 1393/09/09
بابک راجي ارائه الگوريتم غربالگري يکپارچه روش هاي ازدياد برداشت نفت کارشناسی ارشد 1395/12/20
احمدعلي رمضاني ملکشاه مطالعه آزمايشگاهي ژل پليمر درجا جهت کنترل توليد آب در مخازن با دما و شوري بالا کارشناسی ارشد 1400/05/25
مهدي رضوي فر بررسي آزمايشگاهي و تصويربرداري از تاثير امواج فراصوت در کاهش آسيب سازند در مخازن ماسه سنگي دکتری
فرشاد رضايي اکمل بررسي آزمايشگاهي تأثير ميزان ناهمگوني محيط متخلخل بر روي عملکرد سيلابزني فوم بهبود يافته با پليمر کارشناسی ارشد 1397/06/24
مصطفي رضايي بررسي آزمايشگاهي تاثير آب کربناته بر روي رسوب آسفالتين کارشناسی ارشد 1393/06/25
امين رضايي بررسي آزمايشگاهي غربالگري روش هاي ازدياد برداشت شيميايي: روشهاي بهبود يافته مبتني بر سورفکتانت کارشناسی ارشد 1397/11/15
ايدين رضوان اشرفي بررسي جذب مواد آلي بر روي سنگ مخازن نفت با استفاده از آب هوشمند در تست تعادل ناپيوسته کارشناسی ارشد 1396/06/31
عليرضا صالح نژاد مطالعه آزمايشگاهي توليد گاز هيدروژن از لجن فاضلاب صنعتي با استفاده از آب فوق بحراني کارشناسی ارشد 1398/11/30
عليرضا رجحاني شيرازي موازنه بار ماشين هاي مجازي با هدف کاهش مصرف انرژي در رايانش ابري با استفاده از الگوريتم چند جهاني کارشناسی ارشد 1397/11/30
صادق رستمي مطالعه آزمايشگاهي تاثير مايعات يوني در ميزان بازيابي گاز دي اکسيد کربن با استفاده از تماس دهنده هاي غشايي الياف تو خالي کارشناسی ارشد 1394/12/15
حسن صادقي حذف فنول از پساب هاي صنعتي با استفاده از فناوري نانو کارشناسی ارشد 1391/12/08
محمدباقر صادقي بررسي آزمايشگاهي حذف فتوکاتاليستي آلاينده هاي مدل از آب آشاميدني با استفاده از تيتانيوم دي اکسيد بهبود يافته دکتری
مهدي صدري مدلسازي ترکيبي فرازآوري با گاز جهت بررسي اثر دما و ترکيب گاز تزريقي کارشناسی ارشد 1393/06/31
علي صفايي مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي کمترين فشار امتزاجي نفت-گاز در محيط متخلخل و سيستم ماتريس- شکاف دکتری
زهرا سخايي بررسي انتقال آلودگي‌هاي نفتي در خاک و حذف آن‌ با استفاده از افرون‌هاي کلوئيدي گازي دکتری
آرش ساکي کاهش CODکاستيک مستعمل پالايشگاه نفت اصفهان به روش انعقاد الکتريکي کارشناسی ارشد 1398/06/30
توفيق صالح نيا بررسي تأثير مواد فعال کننده سطحي در تشکيل و پايداري امولسيون از طريق اندازه‌گيري ويسکوزيته بين ‌سطحي کارشناسی ارشد
محمد صالح پور بررسي فرآيند تزريق آب کربناته با کمک حلال در ازدياد برداشت نفت کارشناسی ارشد 1398/11/26
حجت سروري بررسي آزمايشگاهي كارايي مواد‏ تعليق شكن شيميايي در جداسازي آب‏ نمك از نفت خام کارشناسی ارشد 1398/11/30
صفورا شعبانى مطالعه آرمايشگاهي تآثير نانو ذرات اکسيد نيکل و اکسيد آهن بر کاهش ويسکوزيته نفت سنگين کارشناسی ارشد 1394/11/18
انيسه شفيع آبادي بررسي آزمايشگاهي بازيافت ثالثيه نفت با تزريق فوم از محيط متخلخل داراي ناهمگوني ترشوندگي کارشناسی ارشد 1397/03/31
بهنام شاهسوني تاثير يون هاي آب نمک امولسيون شده در نفت بر رفتار فازي آسفالتين دکتری 1398/10/03
نگار شهسوار مطالعه آزمايشگاهي کاربرد امولسيون در زدودن رسوب آسفالتين در محيط متخلخل کارشناسی ارشد 1396/06/31
محمود شکيبا بررسي ميزان بازيافت نفت و ميزان دي اکسيد کربن ذخيره شده طي فرآيند تزريق ثانويه و ثالثيه آب کربناته در يکي از مخازن نفتي کربناته ايران کارشناسی ارشد 1393/06/25
امين شريفي طراحي فورمولاسيون و ارزيابي آزمايشگاهي سورفکتانت در شرايط سخت (چالش برانگيز) در يک مخزن کربناته دکتری
الهام شريف پور بررسي آزمايشگاهي روش هاي جلوگيري از توليد آب شور در مخازن لايه اي گاز طبيعي دکتری 1394/12/20
محمد شرافت مطالعه آزمايشگاهي اثر تزريق نانو ذرات به همراه ممانعت کننده شيميايي برروي تشکيل رسوب واکس در خطوط لوله ي انتقال نفت خام کارشناسی ارشد 1393/06/31
کامران سيه مطالعه تاثير نوع سنگ و نفت بر آسيب سازند ناشي از رسوب آسفالتين طي فرايند توليد طبيعي از يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1399/06/22
مهدي سليماني عبيات بررسي رفتار لرزه اي اتصالات ديوار برشي به دال دو طرفه كف در ساختمان هاي بتني کارشناسی ارشد 1391/05/07
سهيل سليمان نيا بررسي عددي جريان سيال و انتقال حرارت بر روي صفحات مشبک با منافذ ضربدري تحت مکش ناپيوسته کارشناسی ارشد 1391/07/09
مصطفي تک بند مطالعه ازمايشگاهي تزريق دوره اي آب ،آب کربناته و دي اکسيد کربن با استفاده از دستگاه سيلاب زني0 کارشناسی ارشد 1393/06/25
حسين طيبي مدل سازي داده محور مخزن کارشناسی ارشد 1400/06/31
بهزاد وافري ارائه روشي جديد براي تبديل داده‌هاي چاه‌آزمائي چند‌جرياني به فشار گذراي تک جرياني معادل آن دکتری 1394/06/21
فرشيد ولي زاده مطالعه اثر زبري سطح بر تراوايي شکاف با استفاده از شبيه‌سازي ديناميک سيالات محاسباتي کارشناسی ارشد 1400/06/31
حسين ذبيحي زرنديني استخراج سورفکتانت از سيليکات مزو متخلخل با استفاده از دي اکسيد کربن فوق بحراني اصلاح شده کارشناسی ارشد 1393/06/26
زهرا ظفري ده کهنه مطالعه ي بهبود فرآيند آشام در مخازن شکافدارطبيعي به منظور کنترل توليد آب کارشناسی ارشد
عليرضا زمانيان ساخت غشاي نانو فيلتراسيون زيرکونيا/سيليکا جهت جداسازي يون کلريد کارشناسی ارشد 1392/07/02
محسن زارعان ادرمنابادي بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي اثر شوري و pH بر بار سطحي سنگ هاي کربناته کارشناسی ارشد 1399/06/31
کثير زارعي بررسي پارامتري اتصال خمشي چند رديفه (MRE 1/2) ورق انتهايي بلند کارشناسی ارشد 1391/05/04
فاطمه زارع مويدي توسعه معادله موازنه مواد جرياني در مخازن گازميعاني شکافدار کارشناسی ارشد 1400/06/18
مريم خيل باش ساخت، مشخصه يابي و بهينه سازي زيرلايه پلي سولفون در غشاهاي نانوفيلتراسيون کارشناسی ارشد 1399/11/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهاي ازدياد برداشت نفت پيشرفته 2 240271121 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
كارگاه نرم افزار تخصصي 1 240232561 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مهندسي مخازن تركدار 240243101 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) 1400/04/23 (0730 - 1030) 13992
خواص سيالات مخزن 240231182 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1400/04/09 (1030 - 1330) 13992
آزمايشگاه خواص سنگهاي مخزن 240231171 1 3 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13992
نمایش 5 نتیجه