اعضای هیات علمی

حامد تقوايي

حامد تقوايي

حامد تقوايي    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هاجوایزنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحي تجهيزات فرايندي 240144521 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1630 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1630 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مقدمه اي برمهندسي مخازن 240132941 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تصفيه آب و فاضلاب 240132951 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) (0000 - 0000) ترم اول 1140
فرايندهاي پلاسما 240144511 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1330 الی 1500) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1330 الی 1500) 1400/04/19 (1400 - 1700) 13992
كاتاليزورهاي صنعتي 240132871 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1530 الی 1700) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1530 الی 1700) 1400/04/05 (0730 - 1030) 13992
عمليات واحدها1 240132441 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1030 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1030 الی 1200) 1400/04/24 (0730 - 1030) 13992
طراحي تجهيزات فرايندي 240144521 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1430) 1399/10/11 (1100 - 1400) 13991
روش تحقيق مهندسي 240142741 1 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1430 الی 1600) 1399/10/13 (1100 - 1400) 13991
مقدمه اي برمهندسي مخازن 240132941 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/13 (1500 - 1800) 13991
تصفيه آب و فاضلاب 240132951 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1399/10/17 (1500 - 1800) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1