اعضای هیات علمی

عظيم کلانتري اصل

change-logo

عظيم کلانتري اصل    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها 

دوشنبه 16 تا 18 کارشناسی

سه شنبه 14 تا 18   تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا)


نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعيد عباسي مقدم شبيه سازي برج تقطير در خلاء پالايشگاه بندرعباس جهت افزايش کيفيت برش روغن سنگين کارشناسی ارشد 1396/12/12
صفدر عباسي اربابي شبيه سازي عددي کنترل مخروطي شدن آب با استفاده از فناوري BWS,TWS,DWS کارشناسی ارشد
صديقه افسردير پيش بيني رئولوژي سيال حفاري توسط روش هاي داده کاوي کارشناسی ارشد
احسان آقا رضائي حذف سفالکسين ازمحيط آبي توسط کامپوزيت نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي/ سرباره مسي کارشناسی ارشد 1399/06/31
مهدي احمدي مزجين استفاده از الياف کربن در مواد تغيير فاز دهنده براي بهبود انتقال حرارت کارشناسی ارشد 1395/06/02
مجيد احمدزاده حذف آلاينده هاي رنگي از پساب توسط نانو فتوکاتاليست کربن نيتريد گرافيتي کارشناسی ارشد 1400/06/31
اشکان اکبري برازجاني مطالعه تاثير شکاف هيدروليکي بر بازيافت ميعانات گازي در يکي از مخازن گاز ميعاني ايران کارشناسی ارشد 1396/12/17
محمد اميري فر ساخت غشاء اليافي الکتروريسي شده پلي‌اتيلن‌ ترفتالات و اصلاح آن با نانولوله کربني و بررسي تأثير آن در حذف باکتري از آب کارشناسی ارشد 1395/12/22
حميدرضا انصاري ازدياد برداشت از مخازن نفتي به روش تغيير ترشوندگي سنگ مخزن با استفاده از نانوسيال کارشناسی ارشد 1394/12/19
محمدامين آريانا بررسي و تعيين ضريب سرعت سايش در خطوط توليد ميادين گازي جنوب کشور دکتری 1396/09/26
عليرضا عسکري زاده کاربرد معيار اکسرژي در طراحي ساختار کنترلي واحد فرآيندي اتيل استات کارشناسی ارشد 1400/06/13
مجيد عوض پورهيبت لو تأثير متغيرهاي عملياتي بر عملکرد واحد ايزومريزاسيون شرکت نفت ستاره خليج فارس کارشناسی ارشد 1400/06/14
زهره باغبان شبيه‌سازي و ارزيابي روش‌ آب‌بست تزريق ژل-پليمر در مخازن شکافدار طبيعي تحت رانش آبده کارشناسی ارشد 1398/11/30
عليرضا بهمئي مطالعه ي تاثير تزريق گاز بر کاهش شدت لختگي در بالابرنده ها کارشناسی ارشد 1396/06/29
سجاد برزگر فرمولاسيون ترکيب اسپري داروي ضد قارچ و بررسي خواص فيزيکي، بيولوژيکي و اثر دارو کارشناسی ارشد 1399/11/29
علي بيجن کاربرد روش هاي کنترل پذيري در طراحي شبکه ي راکتورهاي شيميايي کارشناسی ارشد 1395/10/05
نيوشا چعبي مدلسازي و بهينه سازي واحد توليد آمونياک از گاز طبيعي در پتروشيمي شيراز کارشناسی ارشد 1399/11/30
سيامک دالوندبردجي ارائه روشي جهت پيش بيني خطاي نرم افزار براساس شباهت بين کدهاي منبع کارشناسی ارشد 1395/12/18
دنيا دانش مدل‌سازي و بهينه سازي رآکتورهاي توليد اتيل بنزن از آلکيلاسيون بنزن کارشناسی ارشد 1398/06/27
عبدالله داودي بزاستاني تخمين کاهش تراوايي در اثر رسوب آسفالتين با استفاده از هوش مصنوعي کارشناسی ارشد 1400/06/31
علي دهقان ابنوي تعيين رخساره هاي الکتريکي و واحد هاي جرياني در يکي از ميادين گازي جنوب ايران کارشناسی ارشد 1397/10/26
فريبا ديناري حذف فوتوکاتاليستي فنل از پساب هاي صنعتي توسط نانو کامپوزيت Fe-N-TiO2 کارشناسی ارشد 1394/12/19
عباس ديناروند بررسي اثر نانو کامپوزيت SiO2/TiO2 به منظور جلوگيري از تشکيل رسوب آسفالتين کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمد ابراهيم نژاددرزي بهبود عملکرد کامپوزيت نانو الياف الکتروريسي شده حاوي مواد تغيير فاز دهنده از طريق افزايش هدايت الکتريکي آنها کارشناسی ارشد 1397/01/31
مريم ابراهيم زاده سروستاني بهبود عملکرد راکتور خنک شونده با گاز واستفاده از جريان هدررفت در راکتور توليد متانول کارشناسی ارشد 1394/11/25
اميد اسمعيلي پورجهرمي شبيه سازي انتقال واکنشي در مقياس حفره به کمک روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد 1398/04/10
سعيد اسمعيل پورگنجي مطالعه آزمايشگاهي اثر آشام خودبخودي آب کم شور بر جابجايي نفت در مقياس حفره با استفاده از روش ميکروتوموگرافي کارشناسی ارشد 1398/06/31
علي اصطهباناتي تهيه نرم افزار تشخيص بهترين سناريوي افزايش توليد چاه کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا اعتمادان بررسي آزمايشگاهي اثر نمک و نانو ذرات بر پايداري امولسيون آب در نفت (نفت خام/ ميعانات گازي) در محيط اسيدي. کارشناسی ارشد 1395/12/18
عماد فقهي مدل سازي و توسعه نرم افزار تخمين تزريق پذيري چاه هاي تزريق آب کارشناسی ارشد
عليرضا فتوحي مطالعه تجربي مديريت توزيع گرما در مجموعه باتري هاي ليتيوم-يون (Li-ion) کارشناسی ارشد 1396/10/09
زهرا قادري جعفربيگلو بهينه سازي شکاف اسيدي کارشناسی ارشد
سيما قديري سردشت تأثير پليمر در جابه جايي نفت به وسيله آب کم شور در محيط متخلخل (مخازن کربناته) کارشناسی ارشد 1397/06/27
مهلا قنبري تبديل کاتاليستي متان به هيدروژن با استفاده از راکتور پلاسماي سرد تخليه دي الکتريک کارشناسی ارشد 1398/11/23
افشين قرباني رشد ريز جلبک دوناليلا سالينا به منظور توليد ليپيد و بتاکاروتن در سيستم بسته دکتری 1397/06/25
محمدرضا قرباني دردري بررسي منشا سولفيد هيدروژن در يکي از ميادين گازي جنوب ايران کارشناسی ارشد 1398/11/26
عبدالنبي گوشه نشين مطالعه تجربي خنک سازي چاه حرارتي ميکروکانال استوانه‌اي مجهز به پره‌هاي مستقيم و سينوسي با نانوسيال آلومينا دکتری 1400/06/31
حميدرضا حيدري مطالعه امکان سنجي استفاده از لوله هاي حرارتي تخت براي مديريت گرما در باتري هاي ليتيومي کارشناسی ارشد 1399/02/16
شهاب حسيني بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي پتانسيل تشکيل رسوبات معدني در اثر فرآيند تزريق آب با شوري کنترل شده کارشناسی ارشد 1399/04/17
ميلاد جعفري بررسي آزمايشگاهي نانو اکسيد فلزي سه گانه بر پايه تيتانيوم بر خواص رئولوژي و فيلتراسيون سيال حفاري پايه آبي کارشناسی ارشد 1399/06/31
سيدمحمد جوکار بررسي منابع ارسال کننده گاز به مشعل و کاهش و بازيابي گازهاي مشعل به منظور کاهش آلودگي هوا دکتری 1395/04/03
عليرضا جورکش ورنوسفادراني بررسي آزمايشگاهي از بين بردن آسيب سازند با استفاده از مواد شيميايي سازگار با محيط زيست کارشناسی ارشد 1400/06/31
مرضيه کبيري ساماني غربالگري آب هوشمند به منظور ازدياد برداشت در يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1396/12/15
پدرام کلهري تعيين تاثير خصوصيات نفت بر ميزان تشکيل لجن اسيدي ناشي از تماس اسيد و نفت در فرايند اسيدکاري کارشناسی ارشد 1399/06/31
ميلاد کرمي فر تجزيه فتوکاتاليستي بنزن با استفاده از نانوکامپوزيت بر پايه Tio2 کارشناسی ارشد 1400/06/31
مسعود کريمي مدل سازي ترموديناميکي حلاليت الکل هاي سبک در هيدروکربن ها با استفاده از معادله حالت CPA کارشناسی ارشد 1396/06/31
درناز کريمي پورفرد مطالعه آزمايشگاهي تصفيه پساب به روش اکسيداسيون پيشرفته با استفاده از نانوکاتاليست هاي هتروژني دکتری 1398/06/31
فرزاد کاشفي تغيير ترشوندگي در مخازن نفتي با استفاده از نانوسيال هيبريدي گرافن اکسيد/سيليکا کارشناسی ارشد 1398/06/31
راضيه کشيري بررسي آزمايشگاهي نقش رس کائولينيت بر عملکرد تزريق آب با شوري کم کارشناسی ارشد 1397/11/30
سامان کاوياني مدل سازي و شبيه سازي دبي توليدي از چاه و سهم هر لايه در توليد با استفاده از پروفايل دما و فشار کارشناسی ارشد 1397/11/30
فاطمه کيواني مشخصه سازي مخلوط نفت سنگين و حلال جهت توسعه فرآيندهاي ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين کارشناسی ارشد 1397/12/18
محمدرضا خادم احمدي بررسي خواص گوگرد اصلاح شده با برش هاي هيدروکربني مختلف کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا خادم مدرسي جداسازي الکترودياليزي فسفات از لجن فاضلاب با استفاده از غشاء هاي الکتروريسي شده دکتری 1398/06/31
سيدامير نظام خاکسار مدلسازي فرآيند و بررسي سينتيک واکنش هاي ترانس آلکيلاسيون آروماتيک ها در فرآيند توليد زايلن کارشناسی ارشد 1399/06/31
مارال خانجاني استفاده از مواد دوستدار محيط زيست به منظور کاهش آسيب سازند با بهبود خواص سيال حفاري پايه آبي کارشناسی ارشد 1400/06/31
محسن خدري کاربرد روش هاي کنترل پذيري در طراحي شبکه مبدل هاي حرارتي کارشناسی ارشد 1397/06/31
شيوا خورشيدي حذف هيدروژن سولفيد و بهبود خواص سيال حفاري با استفاده از نانو کامپوزيت CNT/SiO2/TiO2 کارشناسی ارشد 1396/12/17
صبا محمودوند مدلسازي ترسيب آسفالتين با استفاده از معادله حالت PC-SAFT کارشناسی ارشد 1395/12/08
مجيد منافي آناليز و بررسي فرآيند نفوذ مجدد در مخازن شکافدار نفتي با استفاده از نرم افزار کامسول کارشناسی ارشد 1400/06/31
رضا منصوريان مطالعه تاثير برهمکنش هاي مولکولي سورفاکتانت-آب کم شور-نفت خام بر ضريب بازيافت در مخازن کربناته به کمک شبيه سازي ديناميک مولکولي و روش شبکه بولتزمن کارشناسی ارشد
سارا معصومي سنتز و اصلاح نانوجاذب ساختار آلي-فلزي و کاربرد آن در فرآيند تصفيه آب دکتری 1398/11/27
امير معمارپور مشخصه سازي سه آسفالتين ميادين نفتي جنوب غربي ايران کارشناسی ارشد 1398/06/31
سيد محمد ميرسليماني عزيزي مطالعه ي آزمايشگاهي سنتز چارچوب فلز-آلي (MOF-5) و بکارگيري آن به عنوان جاذب نانو-متخلخل براي حذف آنتي بيوتيك تتراسايکلين از پساب دارويي کارشناسی ارشد 1396/06/27
محبوبه مبارکي بررسي آزمايشگاهي فرآيند کراکينگ حرارتي گاز اتان با استفاده از پوشش هاي مختلف در حضور DMDS به منظور کاهش کک کارشناسی ارشد 1396/05/25
امين مقدسي بررسي و ارزيابي آزمايشگاهي آسيب سازند رسوبات غير آلي ناشي از تزريق آب به مخزن بنگستان_منصوري کارشناسی ارشد 1397/06/25
امين محمدي بررسي آزمايشگاهي عملکرد نانوسيالات جهت کاهش تراوايي نسبي آب درنواحي اطراف چاه هاي نفتي کارشناسی ارشد
ساره محمدزاده فرد مدل سازي و بهينه سازي راکتور توليد 1-بوتن از اتيلن کارشناسی ارشد 1398/06/31
عليرضا محبي شبيه سازي و طراحي بهينه راکتور چند بستري براي فرايند ايزومري شدن نفتاي سبک کارشناسی ارشد 1397/06/26
عاليه محسني اژيه ارزيابي عملکرد بازدارنده‌هاي رسوب دوست‌دار محيط زيست بر نحوه رسوب گذاري معدني در عمليات بهره برداري نفت کارشناسی ارشد 1400/06/31
زينب مرادي مدلسازي فرآيند کلريناسيون مستقيم اتيلن در راکتور دو فازي گاز-مايع بر اساس موازنه جمعيت کارشناسی ارشد 1398/06/31
سيدسامان موسويان تاثير خواص سطح شامل انرژي و هندسه سطح بر رسوب تبلوري دکتری 1399/06/31
عبدالعلي مصلي نژاد بررسي و تحليل واکنش سنگ و سيال در عمليات تزريق آب هوشمند با استفاده از روش آماري سطح پاسخ و شبيه سازي کارشناسی ارشد 1399/06/31
امير حسين نيکو برهم کنش هاي بين سطحي سنگ مخزن و سيال از ديدگاه انرژي سطح دکتری 1399/11/27
نازنين نوذري داليني حذف نانوفتوکاتاليستي فنول از پساب توسط تيتانيوم دي اکسيد آلايش يافته به آهن/کروم کارشناسی ارشد 1395/06/14
نازنين پيرو جداسازي پليمرهاي منعقدکننده از پساب واحدهاي حفاري نفت و گاز کارشناسی ارشد 1396/06/30
مهدي پيروزمند ارزيابي يک فرآيند ريفورمينگ يکپارچه نوين جهت بهبود توليد هيدروژن از خوراک گاز طبيعي کارشناسی ارشد 1399/12/29
عرفان پيرزاده تجزيه کاتاليستي دي اکسيد کربن با استفاده از راکتور پلاسماي پر شده با اکسيد هاي فلزي پوشش داده شده بر روي فوم پلي يورتان کارشناسی ارشد 1399/06/15
بهنام راهزاني ساخت نانوکاتاليست براي فرآيند ارتقا کيفيت سوخت هاي زيستي حاصل از ليگنين کارشناسی ارشد 1395/04/21
عليرضا رئوفي کيا بررسي يکپارچه داده هاي مهندسي و عمليات جهت تعيين دلايل افزايش سولفيد هيدروژن در يکي از مخازن گازي جنوب ايران کارشناسی ارشد 1397/06/31
مهدي نريماني حذف رنگ هاي کاتيوني از محيط آبي با استفاده از زئوليت سنتزي کارشناسی ارشد 1395/12/19
امير صابري مطالعه آزمايشگاهي اثر هم افزايي بازدارنده‌هاي سينتيکي و ترموديناميکي تشکيل هيدرات گاز طبيعي دکتری 1396/12/19
حامد صاحبي به کارگيري طراحي آزمايش جهت بررسي برهمکنش ميان شکاف هيدروليکي و شکاف طبيعي در مخازن نامتعارف کارشناسی ارشد 1395/12/18
زهرا صاحب نظر بهينه سازي توليد بيوسورفکتانت ها به منظور کاربرد در MEOR و بررسي اثر نانوذرات بر اين فرايند دکتری 1396/11/08
عظيم سالاري کوه فيني مطالعه و شبيه سازي لايه شکاف اسيدي در مخازن کربناته کارشناسی ارشد 1396/06/30
محمدامين سالاري ناصراباد مقايسه دقت روش موازنه مواد در تخمين حجم سيالات در جاي مخازن گازي فشرده و شکاف دار کارشناسی ارشد
رضا صالحي نژاد مطالعه تاثير ساختار حفره بر آسيب سازند ناشي از رسوب آسفالتين کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمدرضا صدق اميز شبيه سازي و بهينه سازي واحد توليد متاانول کارشناسی ارشد 1397/08/30
انيسه شفيع آبادي بررسي آزمايشگاهي بازيافت ثالثيه نفت با تزريق فوم از محيط متخلخل داراي ناهمگوني ترشوندگي کارشناسی ارشد 1397/03/31
نگار شهسوار مطالعه آزمايشگاهي کاربرد امولسيون در زدودن رسوب آسفالتين در محيط متخلخل کارشناسی ارشد 1396/06/31
آرش شمس الديني تبديل برش هاي سنگين نفتي به محصولات با ارزش تر با استفاده از امواج مافوق صوت دکتری 1396/12/19
سينا شريفيان ‌حذف‌ ديکلوفناک‌ سديم‌‌در‌ محلول آبي‌‌با‌ استفاده‌ از‌‌ چارچوبهاي‌آلي-فلزي‌اسيدي‌شده کارشناسی ارشد 1400/06/31
کامران سيه مطالعه تاثير نوع سنگ و نفت بر آسيب سازند ناشي از رسوب آسفالتين طي فرايند توليد طبيعي از يکي از مخازن نفتي ايران کارشناسی ارشد 1399/06/22
فاطمه طالع بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي برهم کنش سنگ و آب در مخازن کربناته کارشناسی ارشد 1398/11/29
رئوف توکلي مطالعه آزمايشگاهي جذب CO2 در محلول آبي MDEA تحت تاثير مايع يوني کارشناسی ارشد 1397/08/14
فرزاد ترابي جهرمي تاثير شرايط عملياتي بر عملکرد غشاهاي الکترودياليز آب با غلظت بالاي نمک کارشناسی ارشد 1395/01/24
معين وحيديان بررسي ترموديناميکي انتشار آلاينده‌ها در احتراق ضايعات پليمري حاوي بازدارنده‌هاي آتش کارشناسی ارشد 1399/06/29
محمدهادي يوسفي بررسي پارامترهاي لايه نشاني غوطه وري بر عملکرد غشاهاي نانوفيلتراسيون سراميکي- پليمري-آلومينا- PDMS براي شوري زدايي از آب کارشناسی ارشد 1394/12/19
رضا ذبيحي ازدياد برداشت نفت به روش ميکروبي با استفاده از باکتري توليد کننده حلال، اسيد و گاز دکتری 1396/12/05
محسن زارعان ادرمنابادي بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي اثر شوري و pH بر بار سطحي سنگ هاي کربناته کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدجواد زارعي بررسي خواص حرارتي محلول تري اتيلن گليکول در حضور نانوذرات کارشناسی ارشد 1395/06/29
زهرا زارع بررسي آزمايشگاهي شرايط تشکيل ترسيب آب هاي مختلف جهت ازدياد برداشت نفت به روش تزريق آب کارشناسی ارشد 1397/06/31
فاطمه زارع مويدي توسعه معادله موازنه مواد جرياني در مخازن گازميعاني شکافدار کارشناسی ارشد 1400/06/18
فريده زارع پيشه مطالعه آزمايشگا هي ميزان جذب گاز دي اکسيد کربن با استفاده از محلول هاي مختلف نمکي با شوري کم در حضور و عدم حضور سنگ کربناته کارشناسی ارشد 1399/06/31
عباس زيارتي بررسي آزمايشگاهي و بهينه¬سازي اثر نانوسيال هييريدي بر تغيير ترشوندگي در مخازن هيدروکربني کارشناسی ارشد 1399/06/31
ليلا محمودي بررسي تاثير بازدارنده هاي سبز بر روي تشکيل رسوب معدني در محيط متخلخل دکتری 1400/06/13
مصطفي مرادي منظور پيش بيني نرخ بحراني توليد گاز و زمان ميان شکني آب در مخازن گازي کارشناسی ارشد 1398/11/29
حليمه تقوي ناصراباد مطالعه آزمايشگاهي بازيابي فسفر از فاضلاب شهري سنتزي به صورت کريستال‌هاي استرووايت کارشناسی ارشد 1397/11/27
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سيالات حفاري 240239231 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
سيالات حفاري پيشرفته 240244431 3 1 نامشخص (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تحقيق مهندسي 240245521 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1140
خواص سنگهاي مخزن 240231161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0900 الی 1030) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0900 الی 1030) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مهندسي حفاري1 240232451 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) 1400/04/06 (1030 - 1330) 13992
آزمايشگاه مكانيك سيالات 240232371 1 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1330 الی 1530) (0000 - 0000) 13992
مباحث ويژه در مهندسي نفت دکتري 240271291 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1630) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1630) 1400/04/15 (0730 - 1030) 13992
تکميل چاه و بهبود توليد 240243311 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0730 الی 0900) 1400/04/07 (1030 - 1330) 13992
مهندسي حفاري1 240232451 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0730 الی 0900) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0730 الی 0900) 1399/10/25 (1100 - 1400) 13991
كارگاه نرم افزارمهندسي 240132531 1 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) 13991
آشنايي با مهندسي نفت 240232571 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/21 (1500 - 1800) 13991
كارگاه نرم افزار تخصصي 1 240232561 1 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) 13991
خواص سنگهاي مخزن 240231161 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) 1399/10/24 (1500 - 1800) 13991
نمایش 13 نتیجه
از 1