اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدلسازی و شبیه سازی مخازن پیشرفته 2

نام درس مدلسازی و شبیه سازی مخازن پیشرفته 2
کد درس 240271141
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز