اعضای هیات علمی

« بازگشت

جریان سیالات در محیط متخلخل پیشرفته 2

نام درس جریان سیالات در محیط متخلخل پیشرفته 2
کد درس 240271101
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز