اعضای هیات علمی

« بازگشت

جریان سیالات در محیط های متخلخل

نام درس جریان سیالات در محیط های متخلخل
کد درس 240243231
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز