نمایشگر دسته ای مطالب

پذیرش دانشجویان ممتاز بدون کنکور phd

پذیرش دانشجویان ممتاز بدون کنکور phd


فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون کنکور

 

دانشگاه شیراز از بین دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی پس از بررسی مدارک آموزشی و پژوهشی و انجام مصاحبه علمی برای سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ در مقطع دکتری تخصصی اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. داوطلبان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ١٤٠١/١/٢٦ تا ١٤٠٢/٢/٢٥ به نشانی اینترنتی www.shirazu.ac.ir مراجعه نمایند.

فراخوان پذیرش دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 1402-1401