نمایشگر دسته ای مطالب

وظایف

وظایف


 

معاونت دانشجویی دانشکده‌ مهندسی شیمی، نفت و گاز متولی اصلی برنامه‌ ریزی، هماهنگی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی-دانشجویی می͏ باشد. در حال حاضر آقای دکتر محمد فارسی مسئولیت معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشکده را بر عهده دارد. وظایف این معاونت به شرح زیر است:

● مدیریت ارایه خدمات به دانشجویان در حوزه͏ های رفاهی، ورزشی، بهداشت، درمان و مشاوره

● همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه شیراز جهت برگزاری جلسات مشاوره

● اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای آیین نامه های دانشجویی

● برگزاری و شرکت در شوراهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، کمیته انضباطی دانشجویان و کمیته استقبال از دانشجویان جدید

● برگزاری کلاس͏ های آموزشی فوق برنامه، اردوهای آموزشی- علمی و فرهنگی، نمایشگاه، کارگاه و ...

● همکاری با نشریات دانشجویی وانجمن͏ های علمی  جهت رشد پایدار