نمایشگر دسته ای مطالب

هیات علمی

هیات علمی


 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

شماره تماس

رضا اسلاملوییان

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133766

فریدون اسماعیل‌زاده

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133673

مجتبی بینازاده

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

36133711

حامد تقوایی

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

36133773

شادی حسن آجیلی

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

36133797

علی حفیظی

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

36133740

محمدرضا رحیم پور

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133701

پیام ستوده

دکتری مهندسی شیمی

استادیار

36133767

محمدرضا طلایی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133788

محمد فارسی

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

36133770

فرشاد فرشچی تبریزی

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

36133727

مهرزاد فیلی زاده

دکتری مهندسی شیمی

دانشیار

36133715

محمدرضا ملایری

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133747

داریوش مولا

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133764

غلامرضا کریمی

دکتری مهندسی شیمی

استاد

36133706

عبدالمحمد علمداری دکتری مهندسی شیمی استاد 36133712