نمایشگر دسته ای مطالب

معرفی انجمن علمی مهندسی شیمی

معرفی انجمن علمی مهندسی شیمی


انجمن علمی مهندسی شیمی در سال 1384 به منظور تقویت نشاط علمی و انجام فعالیت͏ های جمعی خودجوش جهت بالندگی علمی دانشگاه و تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم تشکیل گردید. از جمله فعالیت­ های این انجمن می توان به برگزاری وبینارها و کارگاه ­های آموزشی و ارائه اپلیکیشن های پرکاربرد، فعالیت در زمینه بازدیدهای علمی و فرهنگی و برگزاری مسابقه سالانه کریستال سازی اشاره کرد. در حال حاضر آقای میلاد وثوقی مسئولیت دبیری انجمن علمی مهندسی شیمی را بر عهده دارند.