نمایشگر دسته ای مطالب

فراخوان پذیرش دانشجوی ممتاز در مقطع دکترای تخصصی بدون آزمون در سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١

فراخوان پذیرش دانشجوی ممتاز در مقطع دکترای تخصصی بدون آزمون در سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١


دانشگاه شیراز از بین دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی پس از بررسی مدارک آموزشی-پژوهشی و انجام مصاحبه علمی برای سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ تعدادی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پذیرش می نماید.
داوطلبان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ١٤٠١/١/٢٦ تا ١٤٠٢/٢/٢٥ به نشانی اینترنتی www.shirazu.ac.ir مراجعه نمایند.

فراخوان پذیرش دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری تخصصی در سال تحصیلی -1401-1402