نمایشگر دسته ای مطالب

س

س


 ارائه روش­های مناسب تصفیه برای انواع پساب ­ها و فاضلاب­ های صنعتی

 طراحی سیستم­ های تصفیه­ پساب

● استفاده از گاز­های گلخانه­ ای به منظور تولید ماد شیمیایی با ارزش

 تولید بیودیزل از پسماندها

 ساخت پایه کاتالیست جهت فرآیند­های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 سنتز فوتوکاتالیست­ های جدید جهت تصفیه پساب

  تهیه و ساخت جاذب و بیوجاذب­ها

 حذف میکروپلاستیک ها و میکروآلاینده ها از پساب های صنعتی