نمایشگر دسته ای مطالب

رییس نفت

رییس نفت


گروه آموزشی مهندسی نفت دانشگاه شیراز  در سال 1388 با هدف تربیت کارشناسان مورد نیاز صنعت نفت تاسیس گردید. اینگروه͏ آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری فعال می باشد. در مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی نفت پذیرای دانشجویان در گرایش های بهره برداری و مخزن می باشد.

 

دکتر میثم محمدزاده شیرازی

دکترای مهندسی نفت

ایمیل: m.mohammadzadeh@shirazu.ac.ir

شماره تماس: 36133680-071

شماره داخلی: 3680