نمایشگر دسته ای مطالب

رییس بخش گاز

رییس بخش گاز


گروه آموزشی مهندسی گاز دانشگاه شیراز  در سال 1388 با هدف تربیت کارشناسان مورد نیاز صنعت نفت کشور تاسیس گردید. اینگروه͏ آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و در دو  گرایش انرژی و تولید و بهره برداری پذیرای دانشجویان عزیز می باشد.

 

دکتر نصیر مهران بد

طبقه 4 اداری

ایمیل: mehran@shirazu.ac.ir

شماره تماس: 36133667-071

   داخلی: 3667