نمایشگر دسته ای مطالب

ریاست بخش شیمی

ریاست بخش شیمی


گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشگاه شیراز که  از اولین بخش‌های مهندسی شیمی کشور به شمار می‌رود در سال 1343 در محل دانشکده مهندسی شماره 1 با هدف تربیت کارشناسان مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور تاسیس گردید. این گروه در سال 1346 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی وارد حوزه تحصیلات تکمیلی گردید. اولین دانشجوی کارشناسی ارشد این بخش در سال 1349 فارغ التحصیل گردید. در سال 1370 دوره دکتری مهندسی شیمی در این بخش با پذیرش یک دانشجوی دکتری راه اندازی گردید. در حال حاضر گروه͏ آموزشی مهندسی شیمی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری فعال می باشد. این گروه در دوره کارشناسی ارشد پذیرای دانشجویان در گرایش های طراحی فرآیند، جداسازی فرآیند، مدلسازی، شبیه͏͏ سازی و کنترل فرآیند، محیط زیست، ترموسینتیک و کاتالیست و پلیمرمی͏ باشد.

 

دکتر فریدون اسماعیل زاده

دکترای مهندسی شیمی

ایمیل: esmaeil@shirazu.ac.ir

شماره تماس: 36133673-071

شماره داخلی: 3673