نمایشگر دسته ای مطالب

حوزه نفت

حوزه نفت


 

بخش آب و میکروبیولوژی آب آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در سال 1384 در محل دانشکده مهندسی تاسیس و راه‌اندازی گردید. این مرکز مجهز به تجهیزات کاملی در زمینه آب، فاضلاب، میکروبیولوژی آب، شیمی محلول های آبی و محیط زیست می باشد. بخش آنالیز آزمایشگاه مرکزی نیز دارای بیش از 20 سال سابقه در زمینه بررسی فرآیندهای شیمیایی و ترمودینامیکی و اندازه گیری پارامترهای مربوط، تعیین ترکیب و درصد اجزای یک نمونه، تست های خوردگی فلزات و ... می باشد. در حال حاضر این مرکز با تکیه بر تجهیزات آزمایشگاهی دقیق و کارشناسان مجرب و زبده، آماده ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به دانشگاه­ ها، شرکت­ های دولتی و خصوصی و موسسات تحقیقاتی می ­باشد. 

 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکزی در حوزه آب، محیط زیست و آنالیز

 

تعرفه آزمایشات آزمایشگاه در سال 1401

نام آزمایش و دستگاه

معیار

نام دستگاه نوع روش

استاندارد انجام

قیمت (ریال)

دانشجویان دانشکده

دانشجویان دانشگاه شیراز

Electrical conductivity

نمونه

کانداکتومتر

 

۰۰۰,100

30.000

۰۰۰, 60

pH

نمونه

pH  متر 

 

۰۰۰,100

20.000

۰۰۰, 40

Carbonate

نمونه

تیتراسیون

ASTM D1067

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰, 180

Bicarbonate

نمونه

تیتراسیون 

ASTM D1067

 

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰, 180

Chloride

نمونه

تیتراسیون

ASTM D512- 04

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰, 180

Sulfate

نمونه

اسپکتروفوتومتری 

ASTM D516- 16

۰۰۰,400

120.000

۰۰۰,240

Calcium

نمونه

تیتراسیون

ASTM D511-14

 

۰۰۰,150

45.000

۰۰۰,90

Magnesium

نمونه

تیتراسیون 

ASTM D511-14

۰۰۰,150

۰۰۰, 45

۰۰۰,90

Potassium

نمونه

فلیم فوتومتری

ASTM D4192-15

۰۰۰,200

60.000

۰۰۰,120

Sodium

نمونه

فلیم فوتومتری 

ASTM D4192-15

۰۰۰,200

60.000

۰۰۰,120

TDS

نمونه

تعیین رسوب 

ASTM D5907-18

۰۰۰,350

100.000

۰۰۰,210

Total Hardness

نمونه

تیتراسیون

ASTM D1126

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰,180

Total Alkalinity

نمونه

تیتراسیون

ASTM D1067

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰,180

TSS

نمونه

تعیین رسوب 

ASTM D5907-18

۰۰۰,350

100.000

۰۰۰,210

SS

نمونه

تعیین رسوب 

ASTM D5907-18

۰۰۰,350

100.000

۰۰۰,210

Nitrate

نمونه

اسپکتروفوتومتری

ASTM D3867-16

۰۰۰,350

100.000

۰۰۰,210

Turbidity

نمونه

کدورت سنج محلول

 

۰۰۰,200

60.000

۰۰۰,120

Temperature

نمونه

دماسنج 

 

۰۰۰,50

۰۰۰,5

۰۰۰,10

Salinity

نمونه

کانداکتومتری - محاسباتی

ASTM D6470

۰۰۰,150

45.000

۰۰۰,90

Jar test

نمونه

جارتستر

 

۰۰۰,500

150.000

۰۰۰,300

COD

نمونه

اسپکتروفوتومتری

ASTM E399-72

1.500.000

800.000

۰۰۰,000,۱

Algae Counting

نمونه

میکروسکوپی – لام نئوبار

 

۰۰۰,300

90.000

۰۰۰,180

Uv Spectrophotometer

نمونه

اسپکتروفوتومتر

 

۰۰۰,500

15.000

۰۰۰,300

Visible Spectrophotometer

نمونه

اسپکتروفوتومتر

 

۰۰۰,500

15.000

۰۰۰,300

Oven

۱ ساعت

آون

 

۰۰۰,30

9.000

۰۰۰,18

Furnace

۱ ساعت

کوره اتمسفری

 

۰۰۰,50

15.000

۰۰۰,30

Vacuum Oven

۱ ساعت

کوره خلاء

 

۰۰۰,30

9.000

۰۰۰,18

Centrifuge

۱دقیقه

سنتریفیوژ با بازوی بلند

 

۰۰۰,60

18.000

۰۰۰,36

Incubator

 

1 ساعت

 

بدون یخچال

 

۰۰۰,30

۰۰۰,9

۰۰۰,20

بایخچال

 

۰۰۰,50

۰۰۰,15

۰۰۰,30

Steam bath

۱ ساعت

حمام بخار

 

۰۰۰,50

۰۰۰,15

۰۰۰,30

Shaker Incubator (ambient)

۱ ساعت

انکوباتور

 

۰۰۰,30

۰۰۰,9

۰۰۰,20

Microbial Hood

۱ ساعت

هود میکروبی

 

۰۰۰,50

۰۰۰,15

۰۰۰,30

Microscope (Optical)

هر نمونه 

عکس

 

  ۰۰۰,300

۰۰۰,90

۰۰۰,200

مشاهده

 

۰۰۰,100

۰۰۰,30

۰۰۰,60

Autoclave

هر بار روشن شدن دستگاه

اتوکلاو

 

۰۰۰,400

۰۰۰,120

۰۰۰,240

Ultrasonic Homogenizer UP400

۱ دقیقه

همزن التراسونیک

 

۰۰۰,۴۰

۰۰۰,۴

۰۰۰,