آزمایشگاه های آموزشی

آزمایشگاه های آموزشی


در رشته های مهندسی با توجه به نیاز صنعت، علاوه بر یادگیری دروس در قالب مباحث تئوری، لازم است دانشجو بتواند در فضای واقعی نیز از آموخته ­های خود استفاده نماید. در دانشگاه­ های معتبر، دانشجویان در طول تحصیل نهایت بهره­ وری را از آزمایشگاه­ های آموزشی برده و سرمایه گذاری و برنامه ریزی­ های بسیاری در این زمینه صورت می­ گیرد. از اهداف برگزاری آزمایشگاه­ های آموزشی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • درک عمیق͏ تر مفاهیم نظری
  • ارتباط دادن علوم نظری به کاربرد آن ها در زندگی روزمره
  • تقویت مهارت تفکر و آنالیز داده
  • تقویت مهارت طراحی و انجام آزمایش
  • تقویت مهارت کارگروهی در حل مسایل
  • آموزش مهارت چگونگی انجام یک تحقیق علمی و تقویت مهارت مستندسازی

با در نظر گرفت موارد فوق و تعدد آزمایشگاه های آموزشی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، برگزاری آزمایشگاه ­های آموزشی با کیفیت بالاتر، اهمیت بیشتری پیدا می­ کند. لازم به ذکر است آزمایشگاه ͏های آموزشی مکانیک سیالات، انتقال حرارت، کنترل فرآیند، عملیات واحد، آب، شیمی-فیزیک، نفت، خواص سنگ­ مخزن و خواص سیالات مخزن در چارچوب برنامه درسی رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت مصوب دانشگاه شیراز با تجهیزات آموزشی مناسب تجهیز شده و به دانشجویان دوره کارشناسی خدمات آموزشی ارایه می͏دهند. 

 

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه کنترل فرآیند

 

 

 

آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشگاه آب

آزمایشگاه شیمی-فیزیک