اجرای طرح پایلوت تولید الکل در دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز

اجرای طرح پایلوت تولید الکل در دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز


مسعود ریاضی، رئیس دانشکده در ابتدا با اشاره به توانمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز اعلام کرد: پس از شیوع ویروس کرونا و کمبود مواد ضدعفونی، حضور و نقش آفرینی اساتید دانشکده توانست این تهدید را تبدیل به فرصت نماید.

او افزود: بر اساس نیاز کشور و دانشگاه در این بحران، حرکتی جهت تولید الکل و مواد ضد عفونی در دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز آغاز شد.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، گفت: در ابتدا و در بازه زمانی ۲ هفته و توسط شرکت توسعه فناوری برهان، دانش فنی تولید الکل از تخمیر ملاس چغندر ایجاد شد و اقداماتی هم جهت ساخت برج تقطیر به منظور افزایش خلوص الکل تولیدی صورت گرفت.

ریاضی اظهار کرد: در ادامه با تلاش شبانه روزی و جهادیمسعود ریاضی، رئیس دانشکده در ابتدا با اشاره به توانمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز اعلام کرد: پس از شیوع ویروس کرونا و کمبود مواد ضدعفونی، حضور و نقش آفرینی اساتید دانشکده توانست این تهدید را تبدیل به فرصت نماید.

او افزود: بر اساس نیاز کشور و دانشگاه در این بحران، حرکتی جهت تولید الکل و مواد ضد عفونی در دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز آغاز شد.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، گفت: در ابتدا و در بازه زمانی ۲ هفته و توسط شرکت توسعه فناوری برهان، دانش فنی تولید الکل از تخمیر ملاس چغندر ایجاد شد و اقداماتی هم جهت ساخت برج تقطیر به منظور افزایش خلوص الکل تولیدی صورت گرفت.

ریاضی اظهار کرد: در ادامه با تلاش شبانه روزی و جهادی مهندسان شرکت توسعه فناوری برهان با مدیریت دکتر حامد تقوایی استادیار دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز در مدت ۳ هفته و پس از تعمیر و به روزآوری برج‌های تقطیر آزمایشگاه عملیات واحد، چرخه تولید الکل خلوص بالا در مقیاس پایلوت ایجاد گردید.

حامد تقوایی، مدیر عامل شرکت توسعه فناوری برهان هم در بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از پایلوت تولید اتانول خلوص بالا در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، گفت: این واحد نیمه صنعتی می‌تواند دانشگاه شیراز را در تأمین الکل و مواد ضدعفونی مورد نیاز خودکفا کند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت وگاز دانشگاه شیراز با تشریح اقدامات صورت گرفته و مراحل تولید الکل در این واحد تولید اتانول خلوص بالا، تصریح کرد: این واحد با تلاش شبانه روزی در مدت ۳ هفته راه اندازی شد و طی آن بسیاری از تجهیزات و امکانات مستهلک موجود در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز که برخی بیش از ۲۰ سال مورد استفاده قرار نگرفته بود، تعمیر شد و در چرخه تولید مورد استفاده قرار گرفت.

تقوایی بیان کرد: همزمان با تولید الکل و اطمینان از کیفیت آن، جهت کسب مجوز‌های لازم نیز اقدام شده است و به صورت حضوری نمونه برداری توسط کارشناسان غذا و دارو صورت گرفت و پس از کسب استاندارد‌های لازم مجوز اولیه تولید الکل صادر گردید. فرایند کامل تولید پس از دریافت مجوز‌های لازم و تکمیلی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در روز آغاز خواهد شد.

حمید نادگران و هیئت همراه، در ادامه از سایر محصولات شرکت دانش بنیان توسعه فناوری برهان برای مقابله با بیماری کرونا شامل دستگاه تولید کننده مایع ضدعفونی برپایه آب و بدون استفاده از الکل، دستگاه تولید فیلتر نانو ماسک‌های تنفسی، پمپ سرنگی و استریلایزر پلاسما بازدید کرد.

همچنین هیئت رئیسه دانشگاه از تولیدات دانش بینان دیگر از جمله پمپ‌های سرنگی و سنسور گاز دی اکسید کرین و همچنین آزمایشگاه مرکزی نفت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز بازدید کرد.

نادگران، رئیس دانشگاه شیراز در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های اساتید و کارشناسان آزمایشگاه دانشکده و شرکت دانش بنیان برهان، ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنعت و جامعه را خواستار شد.

 مهندسان شرکت توسعه فناوری برهان با مدیریت دکتر حامد تقوایی استادیار دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز در مدت ۳ هفته و پس از تعمیر و به روزآوری برج‌های تقطیر آزمایشگاه عملیات واحد، چرخه تولید الکل خلوص بالا در مقیاس پایلوت ایجاد گردید.

حامد تقوایی، مدیر عامل شرکت توسعه فناوری برهان هم در بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از پایلوت تولید اتانول خلوص بالا در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، گفت: این واحد نیمه صنعتی می‌تواند دانشگاه شیراز را در تأمین الکل و مواد ضدعفونی مورد نیاز خودکفا کند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت وگاز دانشگاه شیراز با تشریح اقدامات صورت گرفته و مراحل تولید الکل در این واحد تولید اتانول خلوص بالا، تصریح کرد: این واحد با تلاش شبانه روزی در مدت ۳ هفته راه اندازی شد و طی آن بسیاری از تجهیزات و امکانات مستهلک موجود در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز که برخی بیش از ۲۰ سال مورد استفاده قرار نگرفته بود، تعمیر شد و در چرخه تولید مورد استفاده قرار گرفت.

تقوایی بیان کرد: همزمان با تولید الکل و اطمینان از کیفیت آن، جهت کسب مجوز‌های لازم نیز اقدام شده است و به صورت حضوری نمونه برداری توسط کارشناسان غذا و دارو صورت گرفت و پس از کسب استاندارد‌های لازم مجوز اولیه تولید الکل صادر گردید. فرایند کامل تولید پس از دریافت مجوز‌های لازم و تکمیلی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در روز آغاز خواهد شد.

حمید نادگران و هیئت همراه، در ادامه از سایر محصولات شرکت دانش بنیان توسعه فناوری برهان برای مقابله با بیماری کرونا شامل دستگاه تولید کننده مایع ضدعفونی برپایه آب و بدون استفاده از الکل، دستگاه تولید فیلتر نانو ماسک‌های تنفسی، پمپ سرنگی و استریلایزر پلاسما بازدید کرد.

همچنین هیئت رئیسه دانشگاه از تولیدات دانش بینان دیگر از جمله پمپ‌های سرنگی و سنسور گاز دی اکسید کرین و همچنین آزمایشگاه مرکزی نفت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز بازدید کرد.

نادگران، رئیس دانشگاه شیراز در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های اساتید و کارشناسان آزمایشگاه دانشکده و شرکت دانش بنیان برهان، ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنعت و جامعه را خواستار شد.

مسعود ریاضی، رئیس دانشکده در ابتدا با اشاره به توانمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز اعلام کرد: پس از شیوع ویروس کرونا و کمبود مواد ضدعفونی، حضور و نقش آفرینی اساتید دانشکده توانست این تهدید را تبدیل به فرصت نماید.

او افزود: بر اساس نیاز کشور و دانشگاه در این بحران، حرکتی جهت تولید الکل و مواد ضد عفونی در دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز آغاز شد.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز، گفت: در ابتدا و در بازه زمانی ۲ هفته و توسط شرکت توسعه فناوری برهان، دانش فنی تولید الکل از تخمیر ملاس چغندر ایجاد شد و اقداماتی هم جهت ساخت برج تقطیر به منظور افزایش خلوص الکل تولیدی صورت گرفت.

ریاضی اظهار کرد: در ادامه با تلاش شبانه روزی و جهادی مهندسان شرکت توسعه فناوری برهان با مدیریت دکتر حامد تقوایی استادیار دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز در مدت ۳ هفته و پس از تعمیر و به روزآوری برج‌های تقطیر آزمایشگاه عملیات واحد، چرخه تولید الکل خلوص بالا در مقیاس پایلوت ایجاد گردید.

حامد تقوایی، مدیر عامل شرکت توسعه فناوری برهان هم در بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از پایلوت تولید اتانول خلوص بالا در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، گفت: این واحد نیمه صنعتی می‌تواند دانشگاه شیراز را در تأمین الکل و مواد ضدعفونی مورد نیاز خودکفا کند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت وگاز دانشگاه شیراز با تشریح اقدامات صورت گرفته و مراحل تولید الکل در این واحد تولید اتانول خلوص بالا، تصریح کرد: این واحد با تلاش شبانه روزی در مدت ۳ هفته راه اندازی شد و طی آن بسیاری از تجهیزات و امکانات مستهلک موجود در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز که برخی بیش از ۲۰ سال مورد استفاده قرار نگرفته بود، تعمیر شد و در چرخه تولید مورد استفاده قرار گرفت.

تقوایی بیان کرد: همزمان با تولید الکل و اطمینان از کیفیت آن، جهت کسب مجوز‌های لازم نیز اقدام شده است و به صورت حضوری نمونه برداری توسط کارشناسان غذا و دارو صورت گرفت و پس از کسب استاندارد‌های لازم مجوز اولیه تولید الکل صادر گردید. فرایند کامل تولید پس از دریافت مجوز‌های لازم و تکمیلی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در روز آغاز خواهد شد.

حمید نادگران و هیئت همراه، در ادامه از سایر محصولات شرکت دانش بنیان توسعه فناوری برهان برای مقابله با بیماری کرونا شامل دستگاه تولید کننده مایع ضدعفونی برپایه آب و بدون استفاده از الکل، دستگاه تولید فیلتر نانو ماسک‌های تنفسی، پمپ سرنگی و استریلایزر پلاسما بازدید کرد.

همچنین هیئت رئیسه دانشگاه از تولیدات دانش بینان دیگر از جمله پمپ‌های سرنگی و سنسور گاز دی اکسید کرین و همچنین آزمایشگاه مرکزی نفت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز بازدید کرد.

نادگران، رئیس دانشگاه شیراز در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های اساتید و کارشناسان آزمایشگاه دانشکده و شرکت دانش بنیان برهان، ارائه خدمات آزمایشگاهی به صنعت و جامعه را خواستار شد.

 

 


آرشیو اخبار

فراخوان پذیرش دانشجوی ممتاز در مقطع دکترای تخصصی بدون آزمون در سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١
فراخوان پذیرش دانشجوی ممتاز در مقطع دکترای تخصصی بدون آزمون در سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١
دانشگاه شیراز از بین دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی پس از بررسی مدارک آموزشی-پژوهشی و انجام مصاحبه علمی برای سال تحصیلی ١٤٠٢-١٤٠١ تعدادی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پذیرش می نماید. داوطلبان می توانند جهت ثبت نام...
نتیجه مسابقه عکس و فیلم کوتاه
نتیجه مسابقه عکس و فیلم کوتاه "عطار"
نتیجه مسابقه عکس و فیلم کوتاه "عطار" ویژه دانشجویان فعال در دوره چهارم طرح شهید احمدی روشن که توسط بنیاد نخبگان استان تهران فراخوان شده بود، به‌صورت آثار برگزیده در بخش‌های عکس و فیلم کوتاه مشخص شد. پس از داوری آثار ارسال از سوی هسته‌های فعال در این...
انتخاب طرح پژوهشی دانشگاه شیراز به عنوان طرح برگزیده کشور
انتخاب طرح پژوهشی دانشگاه شیراز به عنوان طرح برگزیده کشور
دو طرح پژوهشی دانشگاه شیراز به عنوان طرح برگزیده دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در راستای رفع مشکلات و رونق تولید انتخاب شد. طرح نخست با موضوع ''بررسی و تعیین ثابت سرعت سایش در خطوط انتقال گاز میادین کنگان، شانول و آغار به صورت میدانی'' توسط دکتر...
اجرای طرح پایلوت تولید الکل در دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز
اجرای طرح پایلوت تولید الکل در دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز
مسعود ریاضی، رئیس دانشکده در ابتدا با اشاره به توانمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز اعلام کرد: پس از شیوع ویروس کرونا و کمبود مواد ضدعفونی، حضور و نقش آفرینی اساتید دانشکده توانست این تهدید را تبدیل به فرصت نماید. او...
انتخاب جناب آقای دکتر محمد رضا رحیم پور به عنوان استاد نمونه کشوری
انتخاب جناب آقای دکتر محمد رضا رحیم پور به عنوان استاد نمونه کشوری
انتخاب جناب آقای دکتر محمد رضا رحیم پور به عنوان استاد نمونه کشوری