نمایشگر دسته ای مطالب

اتاق مطالعه

اتاق مطالعه


دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دارای دو سالن مطالعه واقع در طبقه دوم، اتاق 205، و طبقه ششم ،اتاق 604، در ساختمان آزمایشگاه های دانشکده بوده که آماده سرویس دهی به دانشجویان محترم در ساعات اداری است. دانشجویان گرامی می توانند از فضاهای در نظر گرفته شده استفاده نمایند.